plaatje 11987

Kamervragen over schrootexport - MRF plaatst kanttekeningen

Nederland exporteert per dag zo'n 150 vrachtauto's vol met schroot naar landen buiten de EU. Kan er niet meer worden gedaan om metaalafval te voorkomen of hergebruiken?

Nieuws

De Wild vanaf 1 december nieuwe directeur NVRD

plaatje 12098

Wendy de Wild is vanaf 1 december de nieuwe directeur van de NVRD. Ze volgt Olaf Prinsen op, die sinds 1 april directeur van Jeugdzorg Nederland is.

Meer opk niet zijnde verpakkingen gerecycled

plaatje 11644

89 procent van het nieuw op de Nederlandse markt gebrachte papier en karton dat geen verpakking is, is in 2019 ingezameld en gerecycled. Dat betekent een stijging van 3 procentpunten ten opzichte van 2018.

College Noordwijk wil Meerlanden als inzamelaar

plaatje 7004

Het college van de gemeente Noordwijk wil vanaf 2022 samenwerken met één afvalinzamelaar. In haar ogen past Meerlanden het best bij de fusiegemeente.

KIDV lanceert Europees kennisplatform voor duurzaam verpakken

plaatje 10421

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft PackForward gelanceerd, een Europese kennisbasis voor duurzame verpakkingen.

Meer nieuws »

Artikelen

'CO2-heffing zal leiden tot hoger verbrandingstarief'

plaatje 5106

Een CO2-heffing moet er vanaf 1 januari 2021 voor zorgen dat de industrie minder CO2 gaat uitstoten en de doelen uit het Klimaatakkoord worden gehaald. Ook afvalverbranders krijgen hiermee te maken. Veel mogelijkheden om hun uitstoot te beperken, lijken ze echter niet te hebben.

Slingerbeweging treft houtige biomassa

plaatje 12038

De discussie over biomassa is in volle hevigheid losgebarsten. Vooral over het verbranden van houtige biomassa is de kluwen van voor- en tegenargumenten praktisch onontwarbaar. Een belangrijke optie in de energietransitie staat daarmee ter discussie. De nuance moet in elk geval terug in het debat, vinden voor- en tegenstanders.

Moet de inzamelaar bedrijfsafval zijn verdienmodel herzien?

plaatje 12006

Ontdoeners van bedrijfsafval hebben meer circulaire ambities. Bij de aanbesteding van hun bedrijfsafval zoeken ze niet meer alleen een partij die hen ontzorgt, maar ook een partner die meedenkt en meewerkt aan het realiseren van duurzame doelstellingen. “Inschrijvers kunnen echt niet meer aankomen met business as usual”, waarschuwt Roos Imkamp van KplusV.

Meer artikelen »