plaatje 12605

“Omgevingsdiensten moeten onafhankelijker kunnen werken”

De 29 omgevingsdiensten die in Nederland verantwoordelijk zijn voor vergunningverlening, toezicht en handhaving kunnen hun werk op dit moment niet goed doen. Milieu en leefomgeving lijden daaronder. Dat is de harde eindconclusie van de Adviescommissie VTH.

Nieuws

Werken aan de R van Recycling

plaatje 10446

Eén van de bottlenecks om de circulaire economie tot een succes te maken is verlies aan materiaalwaarde tijdens recycling. Tijdens het Grote Klimaat Oplossingen Congres van de VVM lieten drie ondernemers zien hoe zij recycling naar een hoger niveau willen tillen.

PlasticsEurope opnieuw in beroep tegen BPA-besluit

plaatje 5407

Namens de Europese kunststofindustrie gaat PlasticsEurope weer in beroep tegen het besluit om bisphenol A (BPA) aan te merken als zeer risicovolle stof (SVHC).

CBS worstelt met toegevoegde waarde circulaire economie

plaatje 11745

Als onderdeel van de transitiemonitoring van de circulaire economie brengt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het economische belang van de circulaire economie in kaart. Dat blijkt nog niet zo eenvoudig.

Weer dwangsommen voor Suez vanwege geuroverlast

plaatje 7787

Na het betalen van een eerdere last onder dwangsom heeft Suez in Rotterdam niet voor afdoende maatregelen gezorgd om aanhoudende stankoverlast tegen te gaan. Dit heeft geleid tot nieuwe dwangsommen.

Meer nieuws »

Artikelen

Laatste woord over fruitstickers nog niet gesproken

plaatje 12339

In Vlaanderen geldt sinds 1 januari een verbod op stickers op fruit en groente. In Nederland staan de fruitstickers op de 'niet'-lijst voor gft. In beide gevallen lijkt er ruimte om te praten over een uitzondering voor de composteerbare variant. Maar hoe die eruit zal zien en hoe snel die van de grond komt, is zeker in Nederland nog zeer de vraag.

Afvaltransport met LZV's in de knel

plaatje 7915

De politie schrijft steeds vaker boetes uit aan afval(transport)bedrijven die rijden met langere en zwaardere vrachtautocombinaties (LZV's) met drie 40-kuubsafzetcontainers. Het is een hard gelag voor de bedrijven die in het verleden met de beste bedoelingen in een dergelijke configuratie investeerden.

Bijna totaalverbod export plasticafval buiten EU

plaatje 11987

De EU-grenzen zijn steviger op slot gegaan voor plasticafval. Alleen schoon afval dat geschikt is voor directe recycling mag nog naar niet-Oeso-landen. De regels zijn nog niet helemaal uitgekristalliseerd, maar de ILT stelt zich pragmatisch op.

Meer artikelen »