plaatje 10022

Materiaalefficiëntie verhogen van cruciaal belang voor klimaat

Om sneller te komen tot minder broeikasgasuitstoot is het van groot belang dat er aandacht komt voor de uitstoot tijdens de productie van materialen. En dan vooral bij de huizenbouw en autofabricage.

Nieuws

8e Map raakt aan meerdere doelen uit Nederlands regeerakkoord

plaatje 3598

Het 8e Milieuactieprogramma (Map) van de Europese Commissie sluit mooi aan bij de Nederlandse plannen. Nederland ziet in de ontwikkeling van het nieuwe Map een kans om het monitoren van de bijdragen van de circulaire economie aan milieubeleid concreter te maken.

Onvoldoende bekend over omgang met ZZS in afval

plaatje 11693

De relatie tot de circulaire economie is een van de belangrijkste probleemgebieden met chemische stoffen. Een productpaspoort en veiliger productontwerp kunnen oplossingen bieden.

Klimaatneutraal Duitsland in 2050 haalbaar

plaatje 9548

Duitsland kan in 2030 de broeikasgasuitstoot met 65 procent verminderen, en in 2050 helemaal klimaatneutraal zijn.

Nederland: verwerking methaangas zo hoogwaardig mogelijk

plaatje 1931

Nederland vindt dat het affakkelen van methaangas van stortplaatsen niet gelijk gesteld moet worden aan het opvangen ervan in de nieuwe Methaanstrategie van de Europese Commissie.

Meer nieuws »

Artikelen

"Samenwerking met regio's kan circulaire transitie versnellen"

plaatje 12139

Met haar Green Deal en Circulaire Economie Actieplan wil de Europese Commissie de overgang naar een circulaire economie in Europa versnellen. Voor de rol die regio's daarin spelen is in deze strategieën vooralsnog echter te weinig aandacht. De Drentse gedeputeerde Tjisse Stelpstra hoopt de blinde vlek van Brussel namens het Comité van de Regio's weg te poetsen.

Oplossing voor de hoogbouw: OAT

plaatje 12106

De stad blijft trekken. Zo groeit in Amsterdam de bevolking de komende 15 jaar naar 1 miljoen inwoners. Een toename van 12,8 procent. Tegelijkertijd daalt het aantal personen per huishouden. Hierdoor blijft de behoefte aan woningen in en rond de stad groot, maar er moeten ook groen en ruimte overblijven. Hoe moet de afvalinzameling dan plaatsvinden?

Farmaceutisch afval in de varkenstrog

plaatje 822

Alleen al de naleving van een enkel Evoa-voorschrift had veel leed en schade kunnen voorkomen in een langslepende zaak.

Meer artikelen »