plaatje 11588

Kort geding EEW tegen 'disproportionele' Avu-aanbesteding

Is de aanbesteding van de verwerking van het restafval en gft van de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht (Avu) rechtmatig? EEW stelt voor de rechter dat de aanbesteding buiten proporties is, Avu vindt dat EEW heeft zitten slapen.

Nieuws

Cramer kondigt 'kruistocht' aan op Recyclingsymposium

plaatje 11600

Het Betonakkoord wordt alleen een succes als opdrachtgevers er serieus mee aan de slag gaan. Wat de trekker van het akkoord Jacqueline Cramer betreft moeten zij hier desnoods toe worden gedwongen.

Nederland scoort 7e plaats in Europese SDG-index

plaatje 8098

De bijdrage van Nederland aan het halen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties is relatief lang niet slecht, maar Denemarken, Zweden, Finland, Oostenrijk, Duitsland en Frankrijk doen het voorlopig beter.

Nauwelijks nog afvalbedrijven in Transparantiebenchmark

plaatje 10558

In de Transparantiebenchmark, een tweejaarlijks onderzoek naar de transparantie van MVO-verslaglegging onder de 500 grootste bedrijven van Nederland, staan anders dan een aantal jaren geleden nauwelijks nog afvalbedrijven.

'Textielproductie en -consumptie moet meer circulair'

plaatje 9527

Textiel is na voedsel, huisvesting en transport de vierde grootste bron van milieudruk veroorzaakt door Europese huishoudens.

Meer nieuws »

Artikelen

Nuttige oplossingen voor vrij toepasbare bodemassen

plaatje 11479

De combinatie VOF Rock Solid Afvalzorg is gespecialiseerd in het be- en verwerken en toepassen van AEC-bodemassen. Het bedrijf speelt in op de laatste ontwikkelingen en maakt hierbij gebruik van de nieuwste technieken. De blik is altijd gericht op de toekomst, het vrij toepassen van AEC-bodemassen conform de Green Deal. Vanaf 2020 wordt dat immers de regel.

Heros Sluiskil ziet donkere wolken boven Green Deal AEC-bodemas

plaatje 11482

Als opwerker van AEC-bodemassen recyclet Heros Sluiskil jaarlijks 0,9 Mton aan AEC-bodemassen. Het bedrijf ziet zich verplicht een voorgenomen investering van 15 miljoen euro te bevriezen. “Ondanks bewezen resultaten stelt de overheid langdurig onderzoek over het gebruik van AEC-bodemassen in beton opnieuw ter discussie.”

EU-Verordening versus EU-verordening

plaatje 822

Europese verordeningen zijn zo veelomvattend, dat het nogal eens voorkomt dat ze in elkaars vaarwater komen. Dan moet het Europese Hof van Justitie uitsluitsel bieden over welke wet gevolgd moet worden. Bijvoorbeeld in het geval van vervoer van keukenafval: gelden dan de regels voor afval, of voor dierlijke bijproducten?

Meer artikelen »