plaatje 11325

Brabantse gemeenten moeten Attero toch betalen

In het tweede arbitrageproces trekken de Brabantse gemeenten aan het kortste eind: ze moeten Attero toch een naheffing betalen voor het leveren van te weinig huishoudelijk afval. Maar de gemeenten laten het er niet bij zitten.

Nieuws

Britse regering presenteert voorstel Milieuwetgeving

plaatje 7910

Met de voorgestelde Milieuwet wil de Britse overheid zorgen voor een wettelijke basis voor haar '25-jarenplan voor het milieu'. De recyclingindustrie reageert met een voorzichtig optimism

Neste en Borealis gaan hernieuwbaar PP produceren

plaatje 11533

Aan het eind van dit jaar wil Borealis hernieuwbaar polypropyleen hebben geproduceerd met behulp van het hernieuwbare propaan van Neste.

EU-subsidie naar groene waterstofregio Noord-Nederland

plaatje 9180

Dankzij de 20 miljoen euro subsidie van de Europese Commissie aan Noord-Nederland als waterstofregio, komen er waterstoftankstations in Groningen en Emmen.

Vlaardingen wil restafval halveren

plaatje 8362

De gemeente Vlaardingen wil met meer nascheiding, een uitpandige inzameling bij hoogbouw en het uitbreiden van bronscheiding de hoeveelheid restafval halveren.

Meer nieuws »

Artikelen

Industriële synergie: katalysator voor de circulaire economie

plaatje 11420

In samenwerking met haar industriële klanten en lokale overheden brengt Indaver in Nederland en Europa de circulaire economie dichterbij. Het bedrijf werkt onder andere aan de recycling van zoutzuur, hoogwaardige compost en de chemische recycling van plastic.

VDK biedt oplossingen voor vuilophaling

plaatje 11418

VDK Nederland is sinds april in Belgische handen. Nieuwe eigenaar Mol Cy is marktleider in eigen land, maar ook Nederland is een belangrijke afzetmarkt.

Hoe de eikenprocessierups in mijn bed belandde

plaatje 11353

Je kent het wel, een nieuwsitem dat je voor kennisgeving aanneemt, ook al komt het een jaar later in iets grotere vorm terug. Was de eikenprocessierups vooral een probleem van 'beneden de rivieren', dit jaar heeft hij ook de Randstad gevonden. Hoe de eikenprocessierups geen ver-van-mijn-bedshow is geworden.

Meer artikelen »