plaatje 11467

Wim Beelen beschuldigt college Amsterdam van chantage

Ondernemer Wim Beelen heeft in zijn presentatie voor de gemeenteraad van Amsterdam geen blad voor de mond genomen.

Nieuws

Kabinet presenteert Belastingplan inclusief importheffing

plaatje 221

Ondanks de vele kritiek uit binnen- en buitenland staat de importheffing op buitenlands afval dat in Nederland wordt verbrand gewoon in het Belastingplan 2020. Het kabinet verwacht volgend jaar 37 miljoen euro binnen te halen met de heffing.

'Geen circulaire visie achter kabinetsbeleid'

plaatje 10408

Het op Prinsjesdag gepresenteerde nieuwe kabinetsbeleid kan brancheorganisaties uit de afvalwereld niet bekoren. Uiteraard moet vooral de importheffing op buitenlands afval het ontgelden.

College Amsterdam verdedigt keus HVC

plaatje 8992

Het college van B en W van Amsterdam geeft de voorkeur aan een publieke toekomst voor AEB, omdat hier minder juridische risico's aan kleven dan verkoop aan een private partij. Op financieel gebied zijn er te veel onzekerheden om een doorslaggevende keus te kunnen maken.

Miljoenennota: onderzoek naar investeringsfonds voor innovatie

plaatje 11465

Voor het versnellen van de circulaire economie wordt in 2020 eenmalig 80 miljoen euro vrijgemaakt. Tevens onderzoekt het kabinet de mogelijkheden voor een investeringsfonds voor innovatie.

Meer nieuws »

Artikelen

Renasci wil kringloop sluiten

plaatje 11413

In Oostende bouwt Renasci een pilot-installatie die huishoudelijk afval, dat nu nog in verbrandingsovens verdwijnt, gaat verwerken. Zonder dat er afval resteert. De integratie van rijpe en groene technieken die een variabel mengsel moeten verwerken, is het spannendste. Als het allemaal lukt met deze installatie van 120 kton, moet recycling van 65 procent van het Belgische huishoudelijke afval in 2030 haalbaar zijn.

'Veel lippendienst, weinig verandering'

plaatje 11347

Gaat het in België over afval- of milieubeleid, dan bepalen de gewesten. Al bijna twintig jaar is Christof Delatter actief in het Vlaamse gewest. “Het is ondenkbaar dat er op huishoudelijk afvalbeleid op Vlaams niveau iets wordt besproken of beslist zonder dat wij mee aan tafel zitten.” Het is dus duidelijk: wie wat van de Vlaamse ervaringen wil weten, moet Delatter spreken.

Synergie uit samenwerking rond circulaire economie kan beter

plaatje 11411

Zowel in Nederland als in Vlaanderen wordt hard gewerkt aan het versnellen van de transitie naar een circulaire economie. De circulaire koplopers in de EU staan daarbij grotendeels voor dezelfde uitdagingen. Intensieve samenwerking in de transitie lijkt dan ook logisch. Drie Vlamingen vertellen over wat er al gebeurt en wat er nog beter kan.

Meer artikelen »