plaatje 10005

Kamer akkoord met implementatie Kra, inclusief amendement

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de wijziging van de Wet Milieubeheer om de herziene EU-Kaderrichtlijn afvalstoffen (Kra) te implementeren, inclusief het amendement Schonis. Ook was er steun voor onder meer duidelijke afvalscheidingsinformatie op producten en aandacht voor PFAS in circulair beleid.

Nieuws

Coronavirus leidt tot crisisteam voor recycling verpakkingsafval

plaatje 9288

Met de oprichting van een crisisteam willen onder meer het Afvalfonds Verpakkingen, de VNG, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ervoor zorgen dat de inzameling en recycling van pmd, glas en papier zo goed mogelijk blijft verlopen.

Corona om ons heen: meer eenheid in inzameling

plaatje 11795

Binnen Europa zijn nu duidelijke trends zichtbaar hoe huishoudelijk afval in tijden van corona wordt ingezameld. De discussie over de Green Deal wil maar niet verstommen. De financiële impact begint zich nu ook af te tekenen.

Last onder dwangsom voor Evoa-overtredingen Chemours

plaatje 11063

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vindt dat Chemours onvoldoende maatregelen neemt om voor de afvoer van hun afvalstoffen de juiste vergunning aan te vragen. Daarom legt de inspectie een last onder dwangsom op.

Stort granuliet mag doorgaan

plaatje 11579

Er is geen meerderheid in de Tweede Kamer voor een tijdelijke stop op het storten van granuliet.

Meer nieuws »

Artikelen

De klopjacht op grondstoffen in de kwd-sector

plaatje 10629

Al een paar jaar is er een lichte spanning voelbaar tussen beleidsmakers en inzamelaars over de rol van de inzamelsector in de jacht op meer grondstoffen uit het kwd-afval. En soms leidt spanning tot het gewenste resultaat. Laat dat nu ook zo zijn.

Geen vrijbrief voor Orac's

plaatje 11234

Besluiten over het plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers (Orac's) vormen een onophoudelijke bron van rechtspraak. Orac's zijn nodig, iedereen wenst ze, maar niet in de buurt van de eigen woning. Een perfect voorbeeld van een geval not in my back yard.

Elektrisch inzamelen dichterbij als inzamelaars samenwerken

plaatje 11691

De inzameling van bedrijfsafval met soms wel acht of negen inzamelvoertuigen van verschillende inzamelaars zorgt in binnensteden voor onnodige drukte, extra uitstoot van schadelijke emissies en is niet kostenefficiënt. Proeven waarbij inzamelaars afval gezamenlijk inzamelen met een neutraal voertuig, tonen aan dat het anders kan.

Meer artikelen »