plaatje 7057

PBL ziet in Nederland nog vooral lineaire economie

Hoewel de grondstoffenefficiëntie is toegenomen, is het totale grondstoffengebruik sinds 2010 nauwelijks veranderd. Volgens het PBL is vooral meer 'drang en dwang' in het beleid nodig. Demissionair staatssecretaris Van Veldhoven pleit voor één circulaire economiewet.

Nieuws

'Sterker beleid nodig voor versnelling naar circulaire economie'

plaatje 10909

Om de kabinetsdoelen voor een circulaire economie te halen, moet de urgentie hoger en de slagkracht van maatregelen groter. Dat vindt de Reflectiegroep circulaire economie.

Rekenkamer: 'Fouten in data belemmeren handhaving milieuregels'

plaatje 11063

Tikfouten en registratie onder verschillende namen en uiteenlopende adressen belemmeren de handhaving van milieuvoorschriften voor bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen.

Waste Connection krijgt toch restitutie van Attero

plaatje 10860

Attero moet teruggekregen afvalstoffenbelasting over bodemassen toch gaan terugbetalen aan Waste Connection.

Duh wil dat Duitse Bondsraad AEEA-wetgeving aanscherpt

plaatje 11703

De Duitse milieuorganisatie Duh waarschuwt voor inbreukprocedures van de EU tegen Duitsland als de Bondsraad de AEEA-wetgeving niet aanscherpt.

Meer nieuws »

Artikelen

GBN AGR wil Earth Overshoot Day van kalender

plaatje 12188

Sinds afgelopen maart beschikt GBN Artificial Grass Recycling (AGR) in Amsterdam over haar eerste installatie om oude kunstgrasmatten te recyclen. Dit lijkt slechts het begin: ze heeft ruimte gereserveerd voor een uitbreiding en kijkt naar mogelijkheden over de grens. “We willen graag fabrieken in Duitsland en Frankrijk gaan plaatsen.”

Stijging afvalstoffenheffing in 2021 lijkt fait accompli

plaatje 5105

In een aantal gemeenten moesten colleges de afgelopen maanden een ongemakkelijke boodschap naar hun raad sturen: de afvalstoffenheffing moet omhoog. Het is een hard gelag voor de goed scheidende burger die misschien wel had gerekend op een iets lagere heffing, maar veel gemeenten kunnen niet anders. "De financiële nood is hoog."

"Milieuwetgeving nog niet klaar voor circulaire economie"

plaatje 12223

Tijdens het eerste Nationaal Recycling Congres waren materiaalorganisaties het erover eens dat het goed gaat, maar beter moet. De vraag is alleen hoe: nieuwe regels of andere belastingen?

Meer artikelen »