plaatje 11187

Omvorming Cyclus voltooid in 2018

In 2018 vond het nieuwe Cyclus haar definitieve vorm. De laatste Bor-activiteiten werden afgestoten, zodat het bedrijf zich puur op het afvalbeheer kan richten. Dat had wel consequenties voor de financiën.

Nieuws

Henk Knip zwaait af als directeur van Circulus-Berkel

plaatje 11334

Na meer dan achttien jaar aan het roer te hebben gestaan van Circulus, Berkel-Milieu en Circulus-Berkel, zal Henk Knip eind 2019 om gezondheidsredenen terugtreden als algemeen directeur.

Sociale partners streven naar cao-akkoord voor zomer

plaatje 4680

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vakbonden hebben na twee verkennende gesprekken besloten de onderhandelingen over een nieuwe Cao Gemeenten te hervatten.

Stikstofuitstoot mogelijk risico bij CO2-afvang Twence

plaatje 9214

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor de CO2-afvang-installatie bij afvalverwerker Twence in Hengelo de risico's van stikstofuitstoot voor de volksgezondheid en natuur te onderzoeken.

Biffa veroordeeld voor illegale export

plaatje 10750

Een van de grootste Britse afvalbedrijven is veroordeeld voor het exporteren van restafval naar China. Het afval werd als oud papier gelabeld, maar inspecteurs troffen een uitgebreid scala aan vervuiling aan.

Meer nieuws »

Artikelen

Zoektocht van Ikea naar schone gerecyclede producten

plaatje 11082

Als een van de grootste grondstofgebruikers wil Ikea een serieuze bijdrage leveren aan de circulaire economie. In 2030 wil het concern klimaatpositief en circulair werken. Dat is een weg zonder gebaande paden. Hoe ver is het concern, en dan vooral in Nederland?

Door de ogen van ... Lisette Bosch

plaatje 11233

Lisette Bosch, Algemeen directeur Twente Milieu, Enschede

Vernieuwde standaard voor helder afvalverhaal

plaatje 11050

Afvalmanagement gaat allang niet meer alleen om het efficiënt verwerken van afvalstromen. Vanaf ontwerp tot hergebruik voelen bedrijven zich steeds meer verantwoordelijk voor de reststromen. Om hen een transparant en circulair verhaal te laten vertellen over afval, past het Global Reporting Initiative (GRI) zijn richtlijnen aan.

Meer artikelen »