NVRD, Nederlandse Vereniging voor afval- en reinigingsmanagement

 

Adres:Postbus 1218
6801 BE Arnhem
Tel:088-3770000
Fax:088-3770001
E-mail:post@nvrd.nl
Website: www.nvrd.nl
Twitter:
LinkedIn:
Informatie
De NVRD is een branchevereniging binnen de afvalsector met leden uit gemeenten of overheidsgedomindeerde (afval- en reinigings-)bedrijven die stemgerechtigd zijn en leden uit overige overheden, private bedrijven of andere organisaties die niet stemgerechtigd zijn. Het doel van de NVRD is het behartigen van de belangen van de leden en het fungeren als een kennisinstituut.