Transport en Logistiek Nederland (deelmarkt Afvalstoffentransport)

 

Adres:Postbus 3008
2700 KS Zoetermeer
Tel:088-4567111
E-mail:afval@tln.nl
Website: www.tln.nl
Twitter:
Informatie
Binnen de deelmarkt Afvalstoffenvervoer van TLN zijn circa 430 transportbedrijven verenigd die op enigerlei wijze afvalstoffen inzamelen en/of vervoeren. Het bestuur van de deelmarkt behartigt de belangen van deze bedrijven en treedt indien nodig in overleg met de overheid inzake het beleid en de wetgeving op het gebied van het inzamelen en vervoeren van afvalstoffen. De leden van de deelmarkt worden via ledenbijeenkomsten, berichten in het weekblad en via infobladen geïnformeerd over de belangrijkste ontwikkelingen.