ARN B.V.

 

Adres:Postbus 7006
6503 GM Nijmegen
Tel:024-3717171
Fax:024-3779769
E-mail:info@arnbv.nl
Website: www.arnbv.nl
LinkedIn:
Facebook:
Informatie
ARN is een energieproductiebedrijf dat louter secundaire brandstoffen verbrandt én die zelf produceert uit afvalstoffen. Verbranding geschiedt in twee uiterst moderne verbrandingslijnen met gedegen rookgasreiniging. Allereerst wordt het afval verkleind en gedroogd. ARN levert jaarlijks ongeveer 160.000 MWh elektriciteit en 700 TJ warmte. Dankzij deze energieproductie staat ARN te boek als een R1-locatie (nuttige toepassing van afval als brandstof) met een van de hoogste energierendementen. De metalen worden gerecycled. De asresten worden volledig opgewerkt tot volwaardige bouwstof.
Daarnaast exploiteert ARN een vergistingsinstallatie met nageschakelde composteringsinstallatie voor de verwerking van 40.000 ton gft-afval per jaar tot 2,6 miljoen m3 groen gas van aardgaskwaliteit. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan de capaciteit worden uitgebreid naar 70.000 ton per jaar, waarmee de gasproductie op 4,5 miljoen m3 groen gas kan komen. Daarnaast wordt hoogwaardige compost geproduceerd, in te zetten als potgrond en zuivere CO2 die wordt afgezet als koelmiddel of groeibevorderaar in de glastuinbouw.
Vanaf 2015 levert ARN via een regionaal warmtenet een grote hoeveelheid (rest)warmte voor de verwarming van uiteindelijk 14.000 woningen en bedrijven in de Nijmeegse wijken Waalsprong en Waalfront. Warmtevoorziening via een warmtenet in plaats van door HR-gasketels zorgt voor een vermindering tot een factor 7 van de uitstoot van CO2.
Met ingang van december 2018 is de recycling van gebruikte luiers en incontinentiemateriaal ter hand genomen.