EEW Energy from Waste Delfzijl

 

Adres:Postbus 17
9930 AA Delfzijl
Tel:0596-674000
Fax:0596-674394
E-mail:info@eew-energyfromwaste.com
Informatie
EEW Energy from Waste wekt milieuvriendelijke stroom, warmte voor stadsverwarming en stoom op door de verbranding van huishoudelijk- en bedrijfsafval en is marktleider op het gebied van afvalverbranding. Hiertoe ontwikkelt, bouwt en exploiteert zij verbrandingsinstallaties van hoog technologisch en milieubeschermend niveau.
EEW Energy from Waste Delfzijl B.V. exploiteert een installatie voor de verwerking van huishoudelijk- en bedrijfsafval tot energie in Delfzijl. Deze afvalenergiecentrale (AEC) garandeert de levering van duurzame energie, in de vorm van processtoom, in het industriegebied Oosterhorn te Delfzijl voor de lange termijn. In de twee verbrandingslijnen van de installatie kan maximaal 384.000 ton afval per jaar thermisch worden verwerkt. Er kan ruim 140 ton stoom per uur worden opgewekt. Door de inzet van stoom uit de AEC wordt er 80 miljoen m³ aardgas en 95000 ton CO2 bespaard. Met de ingebruikname van de installatie begin 2010 werden 50 nieuwe banen gecreëerd.