Attero BV

 

Adres:Postbus 40047
7300 AX Apeldoorn
Tel:088-5501000
E-mail:info@attero.nl
Website: www.attero.nl
  www.attero.nl/compost/
Twitter:
LinkedIn:
Informatie
Attero richt zich op het maximaal terugwinnen, hergebruiken en nuttig toepassen van grondstoffen uit afval. Ruim zevenhonderdvijfig medewerkers verwerken op een vijftiental locaties jaarlijks ruim drie miljoen ton reststromen. Deze zijn afkomstig van enkele miljoenen burgers uit binnen- en buitenland en van bedrijven. Binnen Attero werken wij voortdurend aan het verbeteren en vernieuwen van onze verwerkings- en recyclingprocessen. Op deze manier winnen we steeds meer grondstoffen en energie terug en leveren zo een bijdrage aan de verduurzaming van onze economie.

Wij zijn actief in het sorteren en recyclen van afvalstromen, en zijn marktleider in het mechanisch terugwinnen van onder andere kunststof verpakkingen uit huishoudelijk restafval en de sortering ervan in herbruikbare monostromen. Attero levert, eveneens als marktleider in de verwerking van gft, compost als cradle-to-cradle bodemverbeteraar voor land- en tuinbouw en de potgrondsector, en biobrandstoffen voor energiecentrales. Ook zijn we actief in grondreiniging, puinrecycling en de recycling van bouw- en sloopafval. Attero is een van de grootste producenten van groen gas in Nederland; een duurzame vervanger van aardgas en een uitstekende brandstof voor motorvoertuigen. Attero maakt het mogelijk om op afval te koken, huizen te verwarmen en te rijden.
Met afval als bron van energie produceren wij (duurzame) elektriciteit voor 350.000 huishoudens. Onze afvalenergiecentrales voorzien tevens in de warmtebehoefte van naastgelegen industrie. De installaties produceren ook gecertificeerde funderingsmaterialen voor de wegenbouw. Attero investeert in innovatieve projecten en processen om nog effectiever en efficiënter grondstoffen terug te winnen en verwerkingsprocessen te optimaliseren. Zo werken wij samen met waterschappen, provincies, bedrijven en wetenschappelijke instituten.
Attero onderneemt maatschappelijk verantwoord binnen economische randvoorwaarden en kiest bij de realisatie van zijn doelstellingen voor een open dialoog met de samenleving en voor samenwerking met partners die hetzelfde beogen. Het bedrijf maakt werk van veiligheid, zowel voor zijn eigen medewerkers als voor derden. Wij spannen ons in om een betrouwbare en klantgerichte onderneming te zijn, met een interessant pakket milieudiensten voor die klanten die de verwerking van het afval van hun burgers en bedrijven aan ons toevertrouwen.

- Verwerking brandbaar afval:
locaties Wijster en Moerdijk (afvalenergiecentrales),Groningen.
- Nascheiding kunststoffen:
locaties Wijster en Groningen
- Verwerking organisch afval:
locaties Maastricht, Venlo, Deurne, Moerdijk, Tilburg, Wijster en Wilp.
- Storten afval:
locaties Wijster, Wilp, Tilburg en Landgraaf.
- Grondreiniging en grondbank
locaties Wijster, Wilp, Tilburg en Landgraaf
- Puinrecycling
locaties Wijster, Wilp, Tilburg, Venlo, Montfort en Landgraaf
- Productie groen gas:
locaties Wijster, Groningen, Tilburg
- Verwerking en sortering BSA,
locatie Wilp
- Productie brandstoffen en energieproducten:
locaties Wijster en Groningen
- Biomassaenergiecentrale
locatie Odiliapeel