Stichting Afvalfonds Verpakkingen

 

Adres:Overgoo 13
2266 JZ Leidschendam
Tel:085-4012660
E-mail:info@afvalfondsverpakkingen.nl
Website: www.afvalfondsverpakkingen.nl
Twitter:
LinkedIn:
YouTube:
Informatie
Het Afvalfonds Verpakkingen geeft vanaf 1 januari 2013 uitvoering aan de producentenverantwoordelijkheid vastgelegd in het Besluit verpakkingen en vooral aan de afspraken in de Raamovereenkomst 2013-2022. Het gaat om taken als:
- een afvalbeheerssysteem opzetten en in stand houden om de hergebruiksdoelstellingen van verpakkingen te behalen;
- gemeenten en andere partijen vergoeden voor het (gescheiden) inzamelen of bewerken van verpakkingsafval;
- preventie van verpakkingszwerfafval;
- monitoren van en rapporteren over de inzameling, de toepassing en het hergebruik van verpakkingsafval;
- de tarieven van de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen vaststellen en deze innen bij producenten en importeurs.