Vereniging Afvalbedrijven

 

Adres:Postbus 2184
5202 CD Den Bosch
Tel:073-6279444
Fax:073-6279449
E-mail:info@verenigingafvalbedrijven.nl
Informatie
De Vereniging Afvalbedrijven (VA) behartigt de belangen van bedrijven die actief zijn in de totale afvalketen. De VA stimuleert de transitie naar de circulaire economie, waarbij het sluiten van kringlopen en het terugwinnen van materialen, grondstoffen en energie centraal staan. De VA is georganiseerd naar zes afdelingen: Recycling en Inzameling, Bioconversie, Energie uit Afval, Gevaarlijke en Oliehoudende Afvalstoffen, Rioleringsbeheer en Storten.