VConsyst

 

Adres:Postbus 88
8280 AB Genemuiden
Tel:038-3857057
Fax:038-3858525
E-mail:vconsyst@vconsyst.com
Website: www.vconsyst.com
  www.bammens.com
Twitter:
LinkedIn:
Facebook:
YouTube:
Informatie
VConsyst en Royal Dutch Bammens zijn producent en leverancier van afvalbakken, bovengrondse en ondergrondse inzamelsystemen voor grondstoffen (afval) zoals rest, glas, gft, papier en pmd (kunstof) in compacte vrijstaande en ondergrondse 3, 4, 5 en 7m³ uitvoeringen. In geheel eigen beheer worden besturingssystemen voor afvalcontainers, inzamelvoertuigen en milieustraten ontwikkeld en geproduceerd. Hiermee kan volledige tariefdifferentiatie op het gebied van afvalstoffen en huisvuil mogelijk wordt gemaakt. Aan de hand van chipkaarten kunnen deze systemen de autorisatie en registratie van een afvalstorting uitvoeren. Met de, tevens is eigen beheer ontwikkelde, besturingssystemen worden de mogelijkheden geboden om zowel de hard- als software van een inzamelpark volledig te besturen en te beheren. De organisatie wordt ondersteund door eigen project management en een service- en storingsdienst voor onderhoud reparatie en renovatie.