HVC

 

Adres:Postbus 9199
1800 GD Alkmaar
Tel:072-5411311
E-mail:info@hvcgroep.nl
Website: www.hvcgroep.nl
Twitter:
LinkedIn:
Facebook:
Informatie
HVC is een energie- en afvalnutsbedrijf van 44 aandeelhoudende gemeenten en 6 waterschappen. Om een forse bijdrage te kunnen leveren aan de klimaatdoelstellingen van de aandeelhouders, richt HVC zich - behalve op afvalinzameling en grondstoffenmanagement - sterk op verduurzaming van de energievoorziening van de in HVC deelnemende overheden.
Naast windenergie, zonne-energie en bio-energie, ontwikkelt HVC warmtenetten en installaties voor de productie van groen gas uit gft-afval. Ook ondersteunt HVC haar aandeelhouders met Energievisies, Klimaatuitvoeringsplannen en plannen voor lokale duurzame-energiebedrijven.