Voeg zelf een agendapunt toe.

Agenda


Zoekin

Er zijn 48 items gevonden.

Sorteren op  

Paper & Beyond 2018

Cepi organiseert een nieuw evenement rondom papier, de bio-economie en circulariteit, als opvolger van de European Paper Week.

ADE Green Conference

Congres, zesde editie, over de verduurzaming van de festivalindustrie, dat plaats vindt tijdens het Amsterdam Dance Event. Doel van het congres is het realiseren van een groene dance beweging door pioniers op het gebied van duurzaamheid, innovatie en maatschappelijke verandering, vooruitstrevende denkers en de elektronische muziekgemeenschap met elkaar te verbinden.

International Congress on Resource Efficiency and Circular Economy

Meer dan 70 besluitvormers en deskundigen uit de industrie, het midden- en kleinbedrijf, onderzoek en politiek laten zien dat doelstellingen op het gebied van milieubeleid hand in hand gaan met economische belangen.

VNG bestuurdersbijeenkomst: Haal meer uit afval

Met nog minder dan twee jaar te gaan tot 2020 begint de Vang-doelstelling van 100 kilo restafval per inwoner bij sommige gemeenten te knellen. Sprekers onder meer: Stientje van Veldhoven (Staatssecretaris), Aldith Hunkar (dagvoorzitter), Olaf Prinsen (NVRD), Koen de Snoo (vh ministerie IenW), Harry Scholten (Wethouder Hof van Twente), Marco Verloop (Wethouder Veenendaal)

Twents Afvalsymposium

Een Twents symposium, voor raadsleden, bestuurders en beleidsadviseurs van betrokken partijen op afvalgebied. Sprekers o.a. Winnie Sorgdrager, Merijn Tinga, Anton Luiken (Alcon Advies) en Ger Brinks (Saxion)('Hoe sluiten we de textielketen').

Kennislunch Circulaire economie

Rob Schnepper, werkzaam binnen het Programma Circulair voor de gemeente Rotterdam vertelt over dit project en welke invloed dit kan hebben op ondernemerschap. Interessant voor alle ondernemers die geInteresseerd zijn in de aanpak binnen het project Circulair van de gemeente Rotterdam.

An Ocean of Opportunities

Symposium om het probleem van de plasticvervuiling in onze oceanen eens tot op de bodem uit te zoeken.
Tijdens de avond bespreken diverse deskundigen - zoals Merijn Tinga, Dick Vethaak en Jan Terlouw - vanuit verschillende perspectieven het probleem, de gevolgen en de mogelijke oplossingen voor plasticvervuiling.

International Solid Waste Management Association (ISWA)

Het World Congress van de International Solid Waste Management Association (ISWA) is de grootste conferentie op het gebied van duurzaam afvalbeheer ter wereld. De Nederlandse ambassade in Kuala Lumpur biedt tijdens de ISWA een arrangement voor deelname aan het Holland Paviljoen op de afvalmanagementexpositie, een matchmakingevenement, bedrijfsbezoeken en een netwerkreceptie.

Missie Circulaire Economie naar Indonesië

Een Missie Circulaire Economie naar Indonesië onder leiding van de eurocommissaris voor milieu Karmenu Vella. De Holland Circular Hotspot, Rijkswaterstaat Leefomgeving, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), MetaSus en BreAd BV zorgen voor de Nederlandse inbreng. Zij werken daarbij nauw samen met de Nederlandse Ambassade in Jakarta.

Toepassingstraject Beleving

In dit traject van Rijkswaterstaat staat de beleving van bewoners bij de aanpak van zwerfafval centraal.

Kennisbijeenkomst NVRD Informatiemanagement en automatisering, Regio Zuid-Nederland

Efficiënte afvalinzameling en beheer van de openbare ruimte zonder automatisering en de juiste stuurinformatie is niet meer denkbaar. Wat zijn de toepassingsmogelijkheden, wat is haalbaar en zinvol, waar lopen we tegenaan en wat zijn de trends in automatisering en de gevolgen voor onze sector?

Recover pakt uit - congres over verpakkingsafval

Recover, een samenwerkingsverband tussen 11 afvalintercommunales en stad Antwerpen, organiseert een congres over het beleid van verpakkingsafval. Recover pakt uit met de opvallendste resultaten van zijn grootschalig onderzoek en geeft hierbij concrete voorstellen en aanbevelingen naar het beleid. Voor mandatarissen en personeelsleden van gemeenten en intercommunales, milieuorganisaties, ngo's, verwerkers, erkende organismen, KMO's en grote bedrijven, grondstoffenverbruikers en productontwikkelaars, milieucoördinatoren en bestuurders.

VANG-bijeenkomst Omgekeerd inzamelen

Deze bijeenkomst gaat specifiek over 'lessons learned' door gemeenten die omgekeerd inzamelen al ingevoerd hebben dan wel aan het invoeren zijn, gemeenten met meer dan 25.000 inwoners, zonder diftar en behorend tot stedelijkheidsklasse 1 en 2. Thema's die aan de orde zullen komen zijn 'hoe omgaan met hoogbouw', 'hoe communiceer ik de veranderingen', 'hoe hou ik het proces in de vingers'.

Regiobijeenkomst NVRD Noord-Nederland

Hoe krijgen we een leven zonder afval voor elkaar? Tijdens deze regiobijeenkomst zal een vertegenwoordiger van de producenten, een van de gemeente én een bewoner vertellen hoe zij deze grote uitdaging aangaan en zelfs voor elkaar krijgen.

Informatiedag Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029

De informatiedag 'LAP3 in één dag' is speciaal ontwikkeld voor iedereen die in zijn/haar werk met afvalstoffen te maken heeft. VVM organiseert deze dag in samenwerking met Rijkswaterstaat, de opsteller van het document, en met ondersteuning van VMR, Vereniging Afvalbedrijven en NVRD.

10 jaar Vereniging GDO

Viering 10-jarig bestaan vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling. Tevens ledenvergadering.

Handelsmissie circulaire economie naar Taiwan

Deelname aan deze missie staat open voor bedrijven, kennisinstellingen en brancheorganisaties die actief zijn in de bouw en op het gebied van het verwerken van agrarisch afval. Hierbij kunt u denken aan project consultancy, ontwerp, duurzame bouwmaterialen en transitietechnologie.

ABN AMRO Sustainability Pitch Day

Zes duurzame, circulaire of sociale ondernemingen krijgen de kans zich te presenteren aan het investeerdersnetwerk van ABN AMRO.

Ecomondo 2018

22e editie van de internationale vakbeurs voor groene technologie, zoals recycling, materiaal- en energieterugwinning en langdurige ontwikkeling.

Paper & Plastics Recycling Conference Europe

Papier en plastic Recycling congres met netwerkmogelijkheden en educatief programma.