Voeg zelf een agendapunt toe.

Agenda


Zoekin

Er zijn 46 items gevonden.

Sorteren op  

Van circulair beleid naar ontwerpen en bouwen

De eerste beleidsplannen binnen gemeentes met betrekking tot circulair bouwen worden ontwikkeld. In deze Merosch Open Source wordt de opgedane kennis gedeeld.

Kunststoffenbeurs 2019

Jaarlijkse kunststoffenbeurs voor de hele keten. Op deze beurs staan specialistische bedrijven uit Nederland, België en Duitsland zoals designbureaus, productontwikkelaars, grondstofleveranciers, spuitgiet- en extrusiebedrijven, vacuümvormers, gereedschapmakers, machineleveranciers, softwareleveranciers en rapid-prototypers. Dit is de 21 editie en de focus dit jaar ligt op duurzaamheid, circulair ondernemen en op businesskansen in de kunststofindustrie.

Erek International Conference

Het European Resource Efficiency Knowledge Centre (Erek) organiseert een internationale conferentie over resource efficiency en de circulaire economie. Ook de Ovam heeft er een workshop, over resource efficiency in de culturele sector.

Informatiebijeenkomst nieuwe afspraken verpakkingen

Op dit moment worden er binnen het Platform Ketenoptimalisatie (PKO) nieuwe afspraken uitgewerkt om de inzameling en recycling van verpakkingen in Nederland te verbeteren. VNG, NVRD, Afvalfonds en Nedvang organiseren samen een informatiebijeenkomst voor gemeenten en publieke bedrijven over de afspraken.

Circular Benelux Conference

Congres over de circulaire economie in de Benelux.

Recoup Plastics Recycling Conference 2019

Congres over plasticrecycling, bezien vanuit de hele keten van kunststof verpakkingen.

Opschalingsdiner programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof

Het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof organiseert een opschalingsdiner waar cases vanuit het programma centraal staan die werken aan het toepassen van kunststof recyclaat vanuit huishoudelijk verpakkingsafval.

Update Wabo

Cursus voor vergunningverleners, handhavers en beleidsmedewerkers om twee jaar na de invoering van de Wabo de kennis bij te schaven. Ook is er aandacht voor recente en toekomstige ontwikkelingen.

Kennisbijeenkomst Gemeenteprogramma Zwerfafval

De Kennisbijeenkomsten van NederlandSchoon zijn praktische, interactieve sessies speciaal voor beleidsmedewerkers en bestuurders die meer wil weten over hoe je in je gemeente aan de slag gaat met een integrale zwerfafvalaanpak. Deze editie gaat over schoon belonen.

Vakbeurs Openbare Ruimte

Het totaal-evenement voor ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van openbare ruimte.

Afvalconferentie 2019

Jaarlijks congres dat ook dit jaar de transitie naar een circulaire economie centraal stelt met de afval- en recyclingsector in de hoofdrol.

Seminar: De zin en onzin van materiaalpaspoorten

De Cradle to Cradle Bouwgroep organiseert een seminar en debat over materiaalpaspoorten voor architecten, ontwerpers, eigenaren, ontwikkelaars en bouw professionals.

International Solid Waste Management Association (ISWA)

Het World Congress van de International Solid Waste Management Association (ISWA) is de grootste conferentie op het gebied van duurzaam afvalbeheer ter wereld.

LMA Contactdag 2019

Het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) organiseert de jaarlijkse LMA contactdag voor netwerken en vakinhoudelijke sessies.

BIR World Recycling Convention

Internationaal congres over recycling.

International E-waste Day

Omdat nog niet al het elektronisch afval gerecycled wordt is deze dag in het leven geroepen om daar de aandacht op te vestigen, met steun van 25 not-for-profit e-waste bedrijven in 19 verschillen landen over de hele wereld. Dit is de tweede editie.

Nationale Recycle Week

Producenten, retailers en gemeenten starten een Nationale Recycle Week om de inzameling van elektrische apparaten en verlichting een boost te geven, met de slogan 'Heel Holland Recyclet'.

Algemeen overleg Circulaire Economie

Op de agenda staan onder meer het tussenrapport van de Taskforce Herijking Afvalstoffen en de eerste wijziging van het Lap3.

Oogsten van bedrijfsafval

Cursus voor bedrijven om te leren hoe zij meer kansen kunnen benutten die bij het afval blijven liggen, aan de hand van afgedankte elektrische apparaten.

Empack 2019

Empack is een landelijke beurs voor de verpakkingsindustrie. Tijdens deze zeventiende editie vindt tegelijkertijd Packaging Innovations 2019 plaats.