Voeg zelf een agendapunt toe.

Agenda


Zoekin

Er zijn 53 items gevonden.

Sorteren op  

NVRDtalk: ISWA

Presentatie van Marc Tijhuis (directeur ISWA), die uiteen zet hoe ISWA wereldwijd is georganiseerd en wat NVRD-leden aan ISWA kunnen hebben.

World Waste to Energy and Resources Summit

Internationaal congres over de markt voor energie uit afval en recycling. Dit is de negende editie.

Masterclass Composteerbare producten: productverantwoordelijkheid en financiële aspecten

In deze masterclass wordt ingegaan op de financiële aspecten van de end-of-life van composteerbare producten en verpakkingen. Om de toepassing van composteerbare producten en verpakkingen interessanter te maken, zullen de inkomsten van het afvalfonds verpakkingen niet in een algemene pot moeten belanden, maar bij de composteerders.

2020 Pet Monomer Recycling Forum

Congres van Petcore over de recycling van pet-monomeren.

Afvalconferentie 2020

Jaarlijks congres dat ook dit jaar de transitie naar een circulaire economie centraal stelt met de afval- en recyclingsector in de hoofdrol.

Webinar Chemical Recycling: Market trends and NRW-Dutch cross-border opportunities

Webinar over de laatste ontwikkelingen en innovaties op het gebied van chemische recycling, met speciale aandacht voor samenwerking tussen Nederland en Duitsland.

Congres Milieustrafrecht 2020

Tijdens dit congres staan de ontwikkelingen ten aanzien van het milieustrafrecht centraal. Dit vakgebied krijgt steeds meer aandacht nu de bescherming van het milieu aan terrein wint. De afgelopen jaren hebben veranderingen in wet- en regelgeving zich in rap tempo opgevolgd.

Webinar over herbruikbare en recyclebare bekers

Webinar over hergebruik en recycling van bekers. Er wordt ingegaan op de dagelijkse praktijk van festivals, onderzoek en verwachte verandering in de regelgeving.

BIR World Recycling Convention

Internationaal congres over recycling.

In verband met de coronacrisis is de locatie verplaatst van Turkije naar België.

Beyond Repair: making the transition of the circular economy happen

Afsluitend congres van het Repair-project, waarbij de achttien partners uit heel de EU de behaalde resultaten en toekomstige uitdagingen bespreken.

AO Milieuraad

Algemeen Overleg over de Milieuraad van 23 oktober. Met onder meer de inbreng van het kabinet in een consultatie van de EC over de Europese strategie over chemicaliën.

International E-waste Day

Omdat nog niet al het elektronisch afval gerecycled wordt is deze dag in het leven geroepen om daar de aandacht op te vestigen, met steun van 25 not-for-profit e-waste bedrijven in 19 verschillen landen over de hele wereld. Dit is de derde editie.

Plastics Circularity Multiplier Conference

Congres van de Plastics Circularity Multiplier Group over innovaties met EU-financiering die plastic circulair willen maken.

In verband met het coronavirus is dit evenement verplaatst van juni naar oktober en veranderd in een online congres.

VinylPlus Sustainability Forum 2020

VinylPlus organiseert dit jaar een digitale editie van haar duurzaamheidsforum.

Webinar Certification and Standardization for Circularity of Plastics Converters

Webinar van Polymer Comply Europe (PCE), of European Plastics Converters (EuPC) en Centexbel-VKC over certificering en standaardisatie voor plasticverwerkers. Er zijn aparte ochtend- en middagsessies.

EU Green Week 2020

Jaarlijks terugkerende conferentie met beleidsmakers, milieudeskundigen en andere stakeholders, georganiseerd door de Europese Commissie voor Milieu. Dit jaar in het teken van natuur en biodiversiteit.

In verband met het coronavirus is de Green Week verplaatst van juni naar oktober.

The role of the SDGs in the crisis recovery

Europees congres over de rol van duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) in het herstel na de coronacrisis.

Massive Open Online Course (MOOC) on Marine Litter

Gratis online cursus van de Open Universiteit en Unep over zwerfafval in zee.

Re-think Circular Economy Forum

Online internationaal evenement met diverse bedrijven en personen uit alle lagen van de circulaire economie, van grote bedrijven en onderzoeksinstituten tot start-ups.

Plastics Recycling Show Europe 2020 (UITGESTELD)

Evenement voor de plasticrecyclingsector in Europa, om te netwerken, kennis uit te wisselen en innovatieve technologie te laten zien.

In verband met de coronacrisis wordt dit evenement verplaatst naar een nader te bepalen datum in 2021.

  │1  2  3  │    Volgende