Voeg zelf een agendapunt toe.

Agenda


Zoekin

Er zijn 42 items gevonden.

Sorteren op  

Inzicht in de Nederlandse afvalmarkt

1e dag uit 5-daagse opleiding over actuele marktontwikkelingen en marktverhoudingen
Speciaal voor medewerkers van gemeenten en afvalbedrijven (HBO denk- en werkniveau). De overige cursusdata zijn 26 maart, 2 april, 16 april en 14 mei 2019.

Internationaal Congres Autorecycling (IARC) 2019

Het Internationale Auto Recycling Congres vind dit jaar voor de negentiende maal plaats. Verschillende vertegenwoordigers uit de autoketen kunnen met academici en autoriteiten in gesprek gaan over de hedendaagse uitdagingen van autorecycling.

Nationale CO2 Conferentie 2019

Thema: 'De rendabele top, inzetten op vernieuwing & opschalen productie'
Netwerkveld met ruim 130 directeuren en managers uit voornamelijk de procesindustrie en uit energie- en afvalbedrijven.

Wet en regelgeving binnen de afvalsector

2e dag uit 5-daagse opleiding afval/grondstoffenmanagement over actuele marktontwikkelingen en marktverhoudingen.
Speciaal voor medewerkers van gemeenten en afvalbedrijven (HBO denk- en werkniveau). De overige cursusdata zijn 19 maart, 2 april, 16 april en 14 mei 2019.

Landelijke Compostdag 2019

De Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR) en Vereniging Afvalbedrijven organiseren ieder jaar de Landelijke Compostdag. Met het gratis uitdelen van compost bedanken bedrijven en gemeenten op diverse locaties de burgers voor hun inspanning om gft-afval en groenafval gescheiden aan te leveren.

World Bio Markets 2019

Internationaal congres met beurs over de biobased economie. Dit is de 13e editie.

Financieel inzicht in de afvalsector

3e dag uit 5-daagse opleiding afval/grondstoffenmanagement over actuele marktontwikkelingen en marktverhoudingen.
Speciaal voor medewerkers van gemeenten en afvalbedrijven (HBO denk- en werkniveau). De overige cursusdata zijn 19 maart, 26 maart, 16 april en 14 mei 2019.

Waste Management & Recycling

De tiende editie van de Waste Management & Recycling Exhibition. Het is een internationaal congres over afvalbeheer in het Oosten en Zuiden van Europa. Thema: Save the Planet.

Save the Planet-Waste Management & Recycling

Beurs en conferentie die zich toespitst op de ontwikkeling in de zuid-oost Europese markt.

Afvalinzameling en diftar

4e dag uit 5-daagse opleiding afval/grondstoffenmanagement over actuele marktontwikkelingen en marktverhoudingen.
Speciaal voor medewerkers van gemeenten en afvalbedrijven (HBO denk- en werkniveau). De overige cursusdata zijn 19 maart, 26 maart, 2 april en 14 mei 2019.

Afvalverwerking en duurzaamheid

5e dag uit 5-daagse opleiding afval/grondstoffenmanagement over actuele marktontwikkelingen en marktverhoudingen.
Speciaal voor medewerkers van gemeenten en afvalbedrijven (HBO denk- en werkniveau). De overige cursusdata zijn 19 maart, 26 maart, 2 april en 16 april.

Circulaire Economie Festival

Kunnen we ook echt impact maken met Circulaire Economie? Deze vraag staat centraal tijdens het festival, een volledig nieuwe opzet om nog meer onderwerpen aan bod te laten komen.
De noodzaak voor versnelling is hoog, maar biedt ook veel kansen. Hergebruik van reststromen, recycling, duurzaam bouwen, het zijn allemaal onderwerpen die terugkomen op het festival.

MatER meeting 2019

Bijeenkomst georganiseerd door het Italiaanse MatER Study Center. Trends en innovatie in afvalbeheer staan centraal. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer afvalpreventie en energieterugwinning.

WasteTech

Olie (verwijdering en recycling), schoonhouden van de openbare ruimte, sanering, meettechnieken, filtertechnieken voor uitstoot, afvalwater, onderwijs & onderzoek.

Studiedag Publiek- en privaatrechtelijke aspecten van circulair bouwen (I en II)

De overheid wil de huidige economie ombuigen naar een duurzame, circulaire economie in 2050. Voor de bouwsector is een circulair bouwproces daarom een belangrijk criterium.

ReinigingsDemoDagen 2019

Vakbeurs voor reiniging en afvalinzameling, georganiseerd door de sectie Reinigingsvoertuigen van RAI Vereniging afdeling Speciale Voertuigen. Exposanten zijn onder andere fabrikanten en leveranciers van reinigings- en afvalvoertuigen, afvalverwerkers en aanbieders van weegsystemen, veiligheidskleding en automatisering.

Recycling Aktiv 2019

Tweejaarlijkse demonstratiebeurs die voor de tweede keer wordt gehouden.
Gedurende drie dagen zal een scala aan machines en systemen, evenals accessoires en diensten op het gebied van recycling en civiele techniek worden gepresenteerd in een realistische werkomgeving in de vorm van live demonstraties.

24th International Congress for Battery Recycling

ICBR is het internationale platform voor het presenteren van de nieuwste ontwikkelingen en het bespreken van de uitdagingen waarmee de batterijrecyclingindustrie te maken heeft.

Internationaal congres batterijrecycling (ICBR 2019)

Het 24e internationale congres met bijbehorende beurs voor recycling van batterijen is gericht op wetgeving, regulering van transport en veiligheid en recycling.

Biobased producten en insectenteelt met reststromen

Reststromen uit landschapsbeheer, zoals heggensnoeisel, natuurgras en valappels, spelen - verwerkt tot compost - een cruciale rol voor een gezonde bodem. Om het bewustzijn hierover te vergroten worden bijeenkomsten georganiseerd over het anders verwerken van deze biomassa. De bijeenkomsten sluiten aan op het gestructureerd inzamelen en bijeenbrengen van vraag en aanbod van biomassa die vrijkomt bij landschapsbeheer door beide organisaties. Zij gaan onder meer over het herkennen en bevorderen van biodiversiteit en het beheer dat daarbij hoort.
Op 9 november vindt er op Villa Flora op de Brightland Campus in Venlo een bijeenkomst plaats over biobased producten en insectenteelt met reststromen uit het landschap. De vragen die dan op tafel liggen hebben betrekking op wat reststromen uit landschapsbeheer kunnen betekenen voor nieuwe ontwikkelingen. Denk aan het benutten van natuurgras voor isolatiemateriaal of insectenteelt voor voeding, natuur, voer, bestuiving en biologische bestrijding.