Voeg zelf een agendapunt toe.

Agenda


Zoekin

Er zijn 44 items gevonden.

Sorteren op  

Financieel inzicht in de afvalsector

3e dag uit 5-daagse opleiding afval/grondstoffenmanagement over actuele marktontwikkelingen en marktverhoudingen.
Speciaal voor medewerkers van gemeenten en afvalbedrijven (HBO denk- en werkniveau). De overige cursusdata zijn 19 maart, 26 maart, 16 april en 14 mei 2019.

Gedragsbeïnvloeding Afvalscheiding voorjaar

De eerste bijeenkomst van een driedaagse introductiecursus Gedragsbeïnvloeding Afvalscheiding voorjaar 2019, om gemeenten te helpen burgers aan te zetten meer afval te scheiden.

De overige bijeenkomsten zijn op 17 april en 8 mei.

European Food Contact Plastics Seminar

Bijeenkomst over kunststoffen die in contact komen met voedsel, georganiseerd door Polymer Comply Europe en European Plastics Converters (EuPC).

NVRD Studiereis Antwerpen

De NVRD organiseert in samenwerking met de Vlaamse zustervereniging Interafval en de gemeente Antwerpen een studiereis aan Antwerpen. Onderdelen van het programma zijn onder meer: presentaties van het Vlaams afvalbedrijf en de gemeente Antwerpen over respectievelijk afvalbeheer in Vlaanderen en in de gemeente Antwerpen.

Waste Management & Recycling

De tiende editie van de Waste Management & Recycling Exhibition. Het is een internationaal congres over afvalbeheer in het Oosten en Zuiden van Europa. Thema: Save the Planet.

Save the Planet-Waste Management & Recycling

Beurs en conferentie die zich toespitst op de ontwikkeling in de zuid-oost Europese markt.

Afvalinzameling en diftar

4e dag uit 5-daagse opleiding afval/grondstoffenmanagement over actuele marktontwikkelingen en marktverhoudingen.
Speciaal voor medewerkers van gemeenten en afvalbedrijven (HBO denk- en werkniveau). De overige cursusdata zijn 19 maart, 26 maart, 2 april en 14 mei 2019.

Afvalverwerking en duurzaamheid

5e dag uit 5-daagse opleiding afval/grondstoffenmanagement over actuele marktontwikkelingen en marktverhoudingen.
Speciaal voor medewerkers van gemeenten en afvalbedrijven (HBO denk- en werkniveau). De overige cursusdata zijn 19 maart, 26 maart, 2 april en 16 april.

Waste-to-Resources 2019

Conferentie over mechanical biological treatment (MBT) van huishoudelijk afval en herwinningsinstallaties (MRF) met sorteertechnologieën gebaseerd op sensoren. Dit is de 8e editie.

NVRD Jaarcongres 2018

Het NVRD Jaarcongres 2019 wordt georganiseerd in Ede en Wageningen. Het thema dit jaar is 'Natuurlijk betrokken'.

Circulaire Economie Festival

Kunnen we ook echt impact maken met Circulaire Economie? Deze vraag staat centraal tijdens het festival, een volledig nieuwe opzet om nog meer onderwerpen aan bod te laten komen.
De noodzaak voor versnelling is hoog, maar biedt ook veel kansen. Hergebruik van reststromen, recycling, duurzaam bouwen, het zijn allemaal onderwerpen die terugkomen op het festival.

MatER meeting 2019

Bijeenkomst georganiseerd door het Italiaanse MatER Study Center. Trends en innovatie in afvalbeheer staan centraal. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer afvalpreventie en energieterugwinning.

EUBCE 2019

EUBCE is een Europees biomassacongres. Specialisten en beleidsmakers van over de hele wereld zijn aanwezig.

WasteTech

Olie (verwijdering en recycling), schoonhouden van de openbare ruimte, sanering, meettechnieken, filtertechnieken voor uitstoot, afvalwater, onderwijs & onderzoek.

Studiedag Publiek- en privaatrechtelijke aspecten van circulair bouwen (I en II)

De overheid wil de huidige economie ombuigen naar een duurzame, circulaire economie in 2050. Voor de bouwsector is een circulair bouwproces daarom een belangrijk criterium.

BVOR-Demodagen

Beurs van de Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR), met onder meer live demonstraties van machines voor het opwerken van groene reststromen en exposanten die producten en diensten leveren.

ReinigingsDemoDagen 2019 (RDD)

Vakbeurs voor reiniging en afvalinzameling, georganiseerd door de sectie Reinigingsvoertuigen van RAI Vereniging afdeling Speciale Voertuigen. Exposanten zijn onder andere fabrikanten en leveranciers van reinigings- en afvalvoertuigen, afvalverwerkers en aanbieders van weegsystemen, veiligheidskleding en automatisering.

Recycling Aktiv 2019

Tweejaarlijkse demonstratiebeurs die voor de tweede keer wordt gehouden.
Gedurende drie dagen zal een scala aan machines en systemen, evenals accessoires en diensten op het gebied van recycling en civiele techniek worden gepresenteerd in een realistische werkomgeving in de vorm van live demonstraties.

24th International Congress for Battery Recycling

ICBR is het internationale platform voor het presenteren van de nieuwste ontwikkelingen en het bespreken van de uitdagingen waarmee de batterijrecyclingindustrie te maken heeft.

Internationaal congres batterijrecycling (ICBR 2019)

Het 24e internationale congres met bijbehorende beurs voor recycling van batterijen is gericht op wetgeving, regulering van transport en veiligheid en recycling.