Disclaimer

Uit oogpunt van zorgvuldigheid is aan de informatie op deze site de grootst mogelijke aandacht besteed. Fouten zijn echter niet te voorkomen. Het is onmogelijk om transmissiefouten volledig uit te sluiten. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan de informatie op deze site.

Uitgever en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de bedoelde informatie. Gebruikers van deze site wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

Uitgeverij Noordhoek bv is niet aansprakelijk voor storingen in de toegankelijkheid van de site en het, als gevolg van storingen, niet beschikbaar zijn van de mailservice.