Redactie

AfvalOnline wordt evenals vakblad Afval!, jaarboek Afval! en Vademecum Afval & Recycling gemaakt door een vast team van redacteuren. Lees hier meer over hoe u met de redactie in contact kunt komen of zelf een nieuwsitem of artikel kunt aanleveren.

De redactie bestaat uit: Govert Buijze, Tim van Dorsten, Gonny Jeths, Lydia de Leeuw, Friso Noordhoek en Senta in ‘t Veld. Daarnaast zijn verschillende deskundigen uit de afvalsector aan de redactie verbonden. Deze leveren met regelmaat bijdragen, bijvoorbeeld in de vorm van columns. Verder leveren anderen ook op meer incidentele basis artikelen of andere bijdragen aan.

Zelf nieuws aanleveren

De redactie wordt graag op de hoogte gehouden van ontwikkelingen. Heeft u zelf nieuws of wilt u de redactie over iets anders op de hoogte brengen, neem dan gerust contact met ons op. Informatie via e-mail is het eenvoudigst, maar bellen kan natuurlijk ook. Als u informatie aanlevert en u bent in het bezit van een foto (bij voorkeur als JPG , met een resolutie van 300 dpi) stuur deze dan meteen mee met de informatie.

Zelf een artikel aanleveren

Wilt u zelf een artikel schrijven ter publicatie in de uitgaven van Afval!, dan is dat zeer goed mogelijk. Een belangrijk deel van de artikelen wordt, onder eigen naam, geschreven door anderen dan de redactie. Heeft u een idee voor een artikel, neem dan eerst contact op met de redactie, bij voorkeur telefonisch. Dan kan vooraf afstemming plaatsvinden.

Een cursus, beurs of congres agenderen

Organiseert u binnenkort een cursus, demonstratie, beurs of congres, dan kunt u dit evenement zelf voor de agenda aanmelden. Invulformulier