plaatje 8733

AVR: “Er is veel veranderd, nu extremer dan voorheen”

Onder invloed van de coronacrisis ziet AVR de hoeveelheid afval dalen en de samenstelling ervan veranderen. Met diverse maatregelen wordt getracht de impact op te vangen en daarnaast de gezondheid van medewerkers te waarborgen.

Nieuws

Circulaire transitie niet duurzaam gefinancierd

plaatje 1951

De transitie naar een circulaire economie bij Rijkswaterstaat (RWS) wordt vooral gefinancierd uit potjes voor de korte termijn, terwijl er voor echte innovatie juist zekerheid op de lange termijn nodig is.

Coronacrisis leidt niet tot uitstel CO2-heffing

plaatje 9546

Het kabinet is nog altijd voornemens om de CO2-heffing voor de industrie en afvalverbranding, conform de afspraken in het Klimaatakkoord, per 1 januari 2021 in te voeren.

Terugtrekken QCP uit Plastic Pact NL geen 'statement'

plaatje 9131

Het lijkt nogal een statement dat QCP in juli 2019 na nog geen half jaar uit het Plastic Pact NL is gestapt, maar dat is het geenszins. "De oorspronkelijke deelname van QCP aan het Plastic Pact NL is gebaseerd op een intern misverstand."

Afvalbranche presenteert coronaprotocol

plaatje 11796

De afvalsector heeft een protocol opgesteld voor werken in de anderhalvemetersamenleving. Daarmee moeten de gezondheid en veiligheid van medewerkers, klanten en leveranciers steeds gewaarborgd zijn.

Meer nieuws »

Artikelen

Clean Mat Truckverhuur biedt klanten modernste techniek

plaatje 11810

Clean Mat Truckverhuur heeft onlangs een Mercedes-Benz Actros 2533 van de nieuwe generatie in gebruik genomen. Met de innovatieve Actros speelt zij in op de wensen uit de markt. Het uitgebreide pakket aan veiligheidssystemen biedt de chauffeur waardevolle ondersteuning in drukke binnensteden.

Secundair plastic - een wankel evenwicht

plaatje 11807

Van Werven recyclet een complexe mix van post-consumer harde kunststoffen. De productie van het bedrijf groeide in tien jaar explosief van 30 naar 150 kton. Na jaren van experimenteren en innoveren lijkt de weg naar circulair succes nu definitief ingeslagen.

Wat leert de mens nou echt?

plaatje 10629

Zijn de laatste ontwikkelingen rond PFAS, stikstof en wellicht ook het coronavirus lessen waar we echt wat mee gaan doen, of vervallen we weer in het oude 'consunogmerende' gedrag, zodra we deze problemen hebben opgelost?

Meer artikelen »