plaatje 10417

Groengassector moet opschalen, innoveren en professionaliseren

In een brief aan de Tweede Kamer schetst minister Wiebes de noodzaak en potentie tot het vergroten van de productie van groen gas en geeft hij een overzicht van de belangrijkste beleidsvoornemens om de groengasambities uit het Klimaatakkoord te faciliteren.

Nieuws

Papierinzameling kraakt onder druk corona

plaatje 11706

Hoewel afvalinzameling valt onder de vitale beroepsgroepen, heeft de coronacrisis wel degelijk zijn weerslag op de inzameling. Met name oud papier wordt steeds minder ingezameld.

Corona update om ons heen: de keten stokt

plaatje 11795

Verschillende materiaalketens beginnen nu echt te merken wat de effecten van de coronacrisis zijn. Aan de ene kant overvloed aan de andere kant tekort. In Engeland zijn uiteenlopende effecten zichtbaar, Vlaanderen en Duitsland lijken meer grip te krijgen.

D66 wil voorziening voor scheiden afval scholen en kerken

plaatje 9612

Tweede Kamerlid Rutger Schonis (D66) wil ervoor zorgen dat maatschappelijke organisaties zoals scholen en kerken hun afval gescheiden door de gemeente kunnen laten inzamelen.

Patentaanvraag voor retourpremiesysteem gehonoreerd

plaatje 8932

Weee Nederland heeft met succes een retourpremiesysteem gepatenteerd dat een forse retourpremie voor het inleveren van een oud product koppelt aan de aankoop van een nieuw product.

Meer nieuws »

Artikelen

Geen vrijbrief voor Orac's

plaatje 11234

Besluiten over het plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers (Orac's) vormen een onophoudelijke bron van rechtspraak. Orac's zijn nodig, iedereen wenst ze, maar niet in de buurt van de eigen woning. Een perfect voorbeeld van een geval not in my back yard.

Elektrisch inzamelen dichterbij als inzamelaars samenwerken

plaatje 11691

De inzameling van bedrijfsafval met soms wel acht of negen inzamelvoertuigen van verschillende inzamelaars zorgt in binnensteden voor onnodige drukte, extra uitstoot van schadelijke emissies en is niet kostenefficiënt. Proeven waarbij inzamelaars afval gezamenlijk inzamelen met een neutraal voertuig, tonen aan dat het anders kan.

Waar zijn de verliezers van de circulaire economie?

plaatje 11676

De circulaire economie kent winnaars, maar ook verliezers. Dat moet haast wel. Maar vaststellen wie die verliezers eigenlijk zijn en hoe groot de schade is, blijkt nog niet zo eenvoudig.

Meer artikelen »