plaatje 9227

100.000 euro boete geëist om explosief gas bij vergister

Bij een biovergister in Son en Breugel kwam in 2015 explosief biogas vrij. Het Openbaar Ministerie eist daarom boetes van 100.000 en 75.000 euro.

Nieuws

Van Veldhoven voorzichtig met biobrandstoffen

plaatje 9149

Biobrandstof uit bijproducten uit de voedsel- en veevoederindustrie blijft voorlopig te boek staan als conventioneel. Staatssecretaris Stientje Van Veldhoven van IenW vindt het te vroeg om de wet aan te passen.

Cascadering ook goed voor houtafval

plaatje 6195

Een cascaderende inzet van houtafval is efficiënter en beter voor het milieu dan hout simpelweg inzetten als energiebron. In de praktijk staat cascadering echter nog in de kinderschoenen.

Zeeuws glas vergund

plaatje 9324

Het inzamelen, vervoeren en verwerken van glas uit de 13 gemeenten in Zeeland zal per 1 januari 2018 worden verzorgd door Renewi.

Wiebes reageert op zorgen over bij- en meestook biomassa

plaatje 9337

De Nederlandse duurzaamheidseisen ten aanzien van biomassa voor bij- en meestook, behoren volgens minister Eric Wiebes tot de meest vooruitstrevende ter wereld. Bij- en meestook van biomassa die voldoet aan die eisen vindt hij dan ook verantwoord.

Meer nieuws »

Artikelen

Lansinks Ladder en de circulaire economie

plaatje 9882

'De man van de Ladder', heet hij op zijn eigen website. Ad Lansink is vergroeid met zijn geesteskind. Ter gelegenheid van zijn nieuwe boek Challenging Changes gaan we met hem in gesprek over de actualiteit van Lansinks Ladder en de toepasbaarheid van de afvalhiërarchie in de circulaire economie.

Bijschakelen in strijd tegen afvalbranden

plaatje 9881

Het Verbond van Verzekeraars liet er begin dit jaar geen twijfel over bestaan. Het aantal branden en de schadelast bij afval- en recyclingbedrijven was 'buitensporig hoog'. Het roer moest om. De Vereniging Afvalbedrijven nam afgelopen maanden verschillende maatregelen, maar wanneer is brandpreventiebeleid goed genoeg? Ook de verzekeraars blijven het antwoord op die vraag schuldig.

Vang-doelstelling 2020 nog niet in beeld

plaatje 9863

Een aantal gemeenten is al goed op weg om meer afval te scheiden, maar op landelijk niveau blijkt de Vang-doelstelling van 100 kilo restafval per inwoner in 2020 nog buiten bereik. Een gemiddelde van 153 kilo per inwoner is het best haalbare.

Meer artikelen »