plaatje 8993

Amsterdam verkoopt alle aandelen in AEB

De gemeente Amsterdam heeft een principebesluit genomen om alle aandelen in AEB te verkopen. Een aantal taken blijft wel bij de gemeente.

Nieuws

Coelo in de fout met berekening afvalstoffenheffing Deventer

plaatje 10558

Het Coelo-rapport over de gemeentelijke woonlasten in veertig grote Nederlandse gemeenten geeft een verkeerd beeld over wat Deventenaren betalen voor het ophalen van hun huishoudelijk afval. Deventer trok hierover terecht aan de bel.

Plasticverwerkers ageren tegen EU-beleid

plaatje 5644

Het EU-verbod op plastics voor eenmalig gebruik is "snel en oppervlakkig" ingevoerd en zorgt nu al voor problemen. De nieuwe Europese Green Deal zou er bovendien lijnrecht tegenover staan.

Deventer werkt aan nieuw grondstoffenplan

plaatje 10285

Met een nieuw grondstoffenplan wil de gemeente Deventer de zuiverheid van gescheiden stromen verbeteren en de inzameling veiliger maken.

Raadsvragen over inzameling Amsterdams bedrijfsafval

plaatje 11374

Op verschillende plekken in Amsterdam laat de inzameling van bedrijfsafval te wensen over. Ook blijken enkele ondernemers onterechte incasso's te krijgen voor het ophalen van dit afval. D66 vraagt het college om opheldering.

Meer nieuws »

Artikelen

Kort geding EEW tegen 'disproportionele' Avu-aanbesteding

plaatje 11588

Is de aanbesteding van de verwerking van gft en restafval van de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht (Avu) rechtmatig? Tijdens het kort geding voor de voorzieningenrechter in Utrecht bleek dat EEW Energy from Waste deze aanbesteding buiten proporties vindt. Avu is juist van mening dat EEW heeft zitten slapen.

Grondstof of afval blijft een kwestie

plaatje 11629

Voor de circulaire economie is veel draagvlak, maar het schiet niet op. Dat concludeert de Taskforce Herijking Afvalstoffen in het rapport 'Grondstof of afval'. De reactie van staatssecretaris Van Veldhoven was tamelijk lauw. Volgens voorzitter Winnie Sorgdrager heeft het tijd nodig. Haar boodschap: “Werk samen en maak onderscheid in afvalstromen. Dan kom je een heel eind.”

Multifunctioneel inzamelvoertuig heeft de toekomst

plaatje 11626

Anno 2019 bepaalt de zijlader in veel gemeenten het straatbeeld bij de inzameling van huishoudelijk afval. Dat was aan het eind van de vorige eeuw wel anders, toen er nog hoofdzakelijk achterladers rondreden. Ook voertuigen met een autolaadkraan voor het lossen van (ondergrondse) containers, worden in toenemende mate gespot. Welke trends hebben invloed op het laden van afval in een voertuig? En welke innovaties komen tegemoet aan de wensen van de markt?

Meer artikelen »