Artikelen


Er zijn 1689 items gevonden.

Sorteren op  

Veolia Nederland wordt geen duizendpoot

VEOLIA_MG_5072.jpg

Veolia kondigde begin dit jaar een nieuwe strategie aan. In Nederland nam het bedrijf vervolgens de AKG Kunststof Groep over. Het roept de vraag op welke koers het milieubedrijf gaat varen, ook in ons land. CEO Hildagarde McCarville van Veolia Nederland: “We focussen op de circulaire economie en energietransitie.”

Door de ogen van... Gerard van Gorkum

DSC_1694.JPG

Directeur Afvalverwerking Regio Nijmegen (ARN) in Weurt

Geel met een vleugje rood

GFT promotie-5.jpg

HVC ontwikkelde een model waarmee gemeenten tot op wijkniveau inwoners kunnen beïnvloeden om afval te scheiden. Doelgroepen, die ieder een eigen benadering vragen, zijn ingedeeld in kleuren. "Geel met een vleugje rood is de meest kansrijke strategie."

“Een kwestie van andere vragen stellen”

shovel 1.jpg

Op weg naar een circulaire economie kan de overheid zelf aan de knoppen draaien. Gewoon, door bij de miljarden aan inkoopopdrachten andere vragen te stellen. Aan ambities ontbreekt het in elk geval niet, al blijkt de praktijk weerbarstiger.

Reststoffenunie nog lang niet uitgeïnnoveerd

Reststoffenunie  (5).JPG

De Reststoffenunie zoekt al twintig jaar naar bestemmingen voor reststoffen die vrijkomen bij de productie van drinkwater. Het shared service center van de Nederlandse drinkwaterbedrijven doet dat inmiddels zo goed, dat samenwerking met waterschappen en drinkwaterbedrijven over de grens lonkt.

Van mijlpalen tot magere betrokkenheid

Wilma Mansveld 4.jpg

Wilma Mansveld bewaakte drie jaar lang het afvaldossier. Ze introduceerde Vang, hield vast aan statiegeld en ondertekende het recyclingconvenant. Wat zijn de meningen over het werk van de opgestapte beleidsvrouw?

Balanceren tussen ambitie en realisme

16003820365_bf31599498_k.jpg

Het circulaire-economiepakket van de Europese Commissie druipt volgens haar criticasters niet van de ambitie. Vergeleken met het eind 2014 teruggetrokken plan van de vorige Commissie valt daar iets voor te zeggen. Het is dan ook de vraag of het plan koplopers in Europa, zoals Nederland, voldoende stimuleert.

It's all in the mix?

SBI - plastic geperst in baal_800_600.jpg

Nascheiding heeft zichzelf wel bewezen. Dat vinden twee nascheiders in ons land, Omrin en Attero. De resultaten spreken voor zich en het imago is sterk verbeterd. Bovendien lijkt de belangstelling voor de techniek onder invloed van afvalscheidingsdoelstellingen opnieuw op te laaien. Of zijn het vooral de plannen van de markt die het vuur doen aanwakkeren?

Nu eens geen formules en berekeningen

Reijerkerk, Marien (TLN) 2006-12 (02).jpg

Het op een verantwoorde manier vervoeren van afzetcontainers blijkt in de praktijk geen sinecure. Tijd voor een handreiking voor het veilig vervoer van deze containers.

Rentmeesterschap in metaalrecycling

Logo Jansen Recycling Group.jpg

Als schakel tussen bedrijven met ferro en non-ferro reststromen en smelterijen gaat het de Jansen Recycling Group al jaren voor de wind. Ondanks een krimpende markt wist het bedrijf vorig jaar zelfs 25 procent meer ferro materiaal te verwerken dan in 2013. Het moreel kompas van de directie houdt het bedrijf op koers.

Besparingen op afvalinzameling en duurzaamheid gaan hand in hand

AMCS illustration_ReColour.jpg

“De afvalbranche in Nederland loopt voorop in innovatie en voorop in de circulaire economie.” De quote is van Martijn Schimmer, Regional Manager bij AMCS, leverancier van ERP-, routeplanning en transportoptimalisatiesoftware. “We helpen met onze producten graag bij het zetten van de benodigde stappen op weg naar zelfs een circulaire maatschappij én alle flexibele manieren van afvalinzameling die daarbij passen.”

Grillige markt met kansen in verpakkingen

Parenco 0057.jpg

Het stempel dat China op de export van oud papier drukt, is aan het vervagen. Exportschommelingen hebben echter weinig invloed op de Nederlandse inzameling, die al jaren daalt. Kansen zijn er voor verwerkers in de groeiende markt van verpakkingen voor thuiswinkelen.

De inzet van het spel: de 'milieuvergunning-light'

Stijn Boot (advocaat) web4.jpg

Voor lange vergunningprocedures bestaat soms een alternatief. Bijvoorbeeld als een afvalbedrijf kan beargumenteren dat er sprake is van een milieuneutrale wijziging.

Remondis wil marktleider in Nederland worden

remondis-2010 (online).jpg

De overname van Dusseldorp is voor Remondis een grote stap. Ze krijgt daarmee een leidende positie in Oost-Nederland. Dat is nog slechts het begin. Doel is het leiderschap van de Nederlandse afvalmarkt.

Gf-afval in het riool?

dreamstime_m_24744815_food waste disposer.jpg

Het lijkt een mooi alternatief, vooral voor hoogbouwappartementen waar groente- en fruitafval verdwijnt in de grijze bak: voedselrestenvermalers. Voorlopig zijn ze nog bij wet verboden, maar wat zijn eigenlijk de milieuconsequenties als het gf-afval in het riool terechtkomt?

Online marktplaatsen in de slag met verspilling

dreamstime_7447330.jpg

Het internet telt steeds meer platforms voor het aanbieden van herbruikbare grondstoffen en materialen. Allemaal lijken ze erop geënt markten transparanter te maken en de circulaire economie voort te stuwen. Maar hoe goed lopen deze marktplaatsen eigenlijk?

Koplopers in de circulaire economie

Production_paint_cans AkzoNobel.jpg

Acht internationaal opererende bedrijven willen haast maken met de circulaire economie. Ze roepen de overheid op om hun voorbeeld te volgen en het Europese voorzitterschap als springplank te gebruiken. Wat doen deze koplopers zelf om hun woorden in daden om te zetten?

Door de ogen van... Helene van Zutphen

IMG_2480.JPG

Directeur Stichting Nederland Schoon

Tussen circulair denken en economisch doen

afvalconf2015.png

De een vindt het al heel erg hard gaan, de ander niet snel genoeg. De jaarlijkse afvalconferentie gaf weer een goed beeld van de weg en de obstakels. Geld is er daar duidelijk één van.

World Efficiency moet zich nog bewijzen

Ségolène Royal.jpg

Minder CO2-uitstoot, minder grondstoffengebruik. Dat waren de twee hoofdthema's van de eerste editie van World Efficiency, een vakbeurs en congres van Franse makelij.