Artikelen


Er zijn 1665 items gevonden.

Sorteren op  

Drijvend stadspark van plasticafval

Recycled Park@Rijnhaven.jpg

Gebruik plasticafval uit de Nieuwe Maas als bouwstof voor op diezelfde rivier drijvende stadsparken. Dat is het idee achter Recycled Park, een initiatief van architect Ramon Knoester uit Rotterdam. Met de Recycled Island Foundation is hij op zoek naar een partij die het plasticafval kan verwerken tot drijvende bouwstenen. En naar geld, want crowdfunding had niet direct het verwachte succes.

COP21, CO2: 'our cup of tea'

klimaatzaak-credit-chantal-bekker-urgenda-03_low_res.jpg

Eind van het jaar staat de eenentwintigste klimaattop van de Verenigde Naties op de agenda. Doel is maatregelen te nemen om de opwarming van de aarde met minder dan 2 graden Celsius te laten toenemen in vergelijking met 1990. Wat is het aandeel van de afvalsector in probleem en oplossing?

Door de ogen van... Vincent Mooij

Ogen van Vincent Mooij.JPG

Vincent Mooij, Business Innovation manager bij Sita in Arnhem

Afval hoger op de mondiale agenda

Sloppenwijk in Nairobi.jpg

In ontwikkelingslanden zijn 2 miljard mensen verstoken van afvalinzameling, en 3 miljard van goede faciliteiten voor afvalverwerking. In dat licht rijst de vraag: wat kan Nederland met een recyclingpercentage van 51 procent van het huishoudelijk afval eigenlijk leren van het buitenland?

Bodemas hot in Nederlandse afvalmarkt

afvalzorg-2009.jpg

In Nederland komt per jaar ongeveer 2 miljoen ton bodemas vrij. Dat materiaal blijft over op het rooster, nadat brandbaar restafval in een afvalenergiecentrale door verbranding is omgezet in energie. Bodemas trekt de laatste jaren de aandacht.

Kritisch blijven nadenken over circulariteit

dreamstime_2234754.jpg

Hoe kunnen we de grondstoffentoevoer veiligstellen? Voor een import-afhankelijk land als Nederland is dat geen onbelangrijke vraag. Vanuit het programma Van Afval Naar Grondstof (Vang) wordt op Europees niveau samengewerkt aan circulaire oplossingen. Ondertussen werken ook de Nederlandse zeehavens vanuit Vang aan circulariteit. Hoe wordt daar vorm aan gegeven?

Van bouwafval zelf beton maken

P7302952.JPG

De bouwsector in Nederland zorgt voor een kwart van het afval. Tegelijkertijd worden grondstoffen schaarser. Alle reden om bouwafval te verrijken tot grondstof. Innovarec zet daarin flinke stappen en wil bovendien de producten aan de klanten regionaal terugleveren. Het bedrijf maakt gecertificeerde betonwaren uit sloopafval, schoont vervuilde grond, fabriceert compost en recyclet hout.

Plannen voor gft-vergister in Noord-Brabant

Carbiogas Probus nov. 2011 023.JPG

Biogas produceren uit gft afkomstig van Noord-Brabantse huishoudens. Dat is het idee achter de vergister die Orgaworld wil bouwen en exploiteren op het terrein van Waterschap De Dommel. Om het biogas vervolgens door een ondergrondse pijpleiding van een paar honderd meter naar de groengas-opwerkingsinstallatie van Carbiogas te leiden.

Gebarsten glas vooralsnog grootste boosdoener

End-of-life-PV-modules-PV-CYCLE_HighRes_RGB-1024x768.jpg

De meeste zonnepanelen in Nederland liggen er nog maar net. Het duurt dus nog wel even voordat ze massaal rijp zijn voor de schroothoop. Toch kan het geen kwaad alvast een inzamel- en verwerkingsinfrastructuur op te tuigen. Het Europese producentennetwerk PV Cycle heeft al acht jaar geleden de handschoen opgepakt. Nederland volgt.

Menáger of manéger

Reijerkerk, Marien (TLN) 2006-12 (02).jpg

Het was een interessante middag daar in Utrecht. Wij hadden uit de altijd zo boeiende praktijk vooral vragen opgespaard, waarop we vanzelfsprekend gewoon antwoord gaven, maar die beide toch nodig eens afgestemd moesten worden met de Inspectie Leefomgeving en Transport. Dat werkte verhelderend en leverde verrassingen op. Eén zo'n verrassing bijvoorbeeld ...

KIDV presenteert drie verduurzamingsplannen voor branches

Hester Klein Lankhorst KIDV.jpg

Waar KIDV-directeur Hester Klein Lankhorst steil van achteroversloeg? Dat is toch wel het doel voor het gebruik van 20 procent r-pet in bakjes. "De rest is ook heel mooi, maar dit doel is zo ontzettend vooruitlopend in Europa en creëert een markt in kunststof. Dat vind ik echt heel mooi."

Post Shredder Technologie nodig voor Europese recycle-eisen

Lopende band ARN.jpg

In Tiel staat de Post Shredder Technologie (PST)-fabriek van ARN. Daarin wordt elk jaar 40.000 ton shredderafval van autowrakken verwerkt. Mede dankzij de Life+subsidie wint ARN waardevolle grondstoffen terug uit het automotive shredder residue, zoals kunststoffen, vezels, mineralen en metalen als ijzer, aluminium en koper.

Markt voor afvalolie in wurggreep van de overheid?

North Refinery foto 2.jpg

Een duister verleden, bemoeienissen door de overheid, een diepteduik van de olieprijs en aandeelhouders die de geldkraan dichtdraaiden. De kansen op een gezonde toekomst voor North Refinery waren in februari totaal verkeken. Wat betekent het verlies van Neerlands enige afvalolieverwerker voor de markt?

Oma en het spraakgebruik

Stijn Boot (advocaat) web4.jpg

Aan het afvalstoffenrecht valt niet te ontkomen. Ook niet voor wie in een verpleegtehuis woont.

Europees Parlement bijt niet door op bindende doelstellingen

Wettelijke doelstellingen voor efficiënt omgaan met grondstoffen. Dat was een stap te ver voor veel Europarlementariërs. Ondanks het schrappen van deze en nog wat scherpe kanten heeft het Europarlement echter toch een vergaande resolutie aangenomen voor de circulaire economie. Nu zien wat ervan terechtkomt.

Door de ogen van... Erik de Vries

Ogen van Erik de Vries.JPG

Erik de Vries, directeur Avri in Geldermalsen

Stad zonder afval

Boost Camp Nijmegen.JPG

In een circulaire stad bestaat afval niet meer. Nieuwe woningen zijn van gerecycled materiaal, voedselresten gaan de vergister in. Amsterdam, Nijmegen en andere gemeenten zetten de eerste stappen. Onderweg stuiten ze op vragen als: wie stuurt het proces en kunnen we kringlopen wel helemaal lokaal sluiten?

Revolving funds en fiscale vergroening

Fotolia_56627349_L.jpg

Op papier klinkt het allemaal spannend en veelbelovend. Geld dat via investeringen in innovaties terugvloeit naar de fondsen waar het vandaan komt. Nieuwe businessmodellen en vergroening van het belastingstelsel. Marktprikkels voor een circulaire innovatie. Maar wat gebeurt er in de praktijk?

Het geluk van regeldruk

Vos Logistics Uithoorn - Edwin Zijlstra.JPG

Wat de één afval noemt, is voor de ander een waardevolle grondstof. Vos Logistics Uithoorn vaart er wel bij. De transporteur van ADR-producten in bulk rijdt restproducten uit fabrieken naar de cementindustrie en verwerkers van bedrijfsafval. De vele regels voor het transport mogen de pret niet drukken.

Einde-afvalcriteria papier terug op agenda

P1000829.JPG

Wanneer is papier afval en wanneer is het een grondstof? In de EU haalde een voorstel voor einde-afvalcriteria voor papier het in 2013 niet en verdween van de agenda. In de Benelux krijgt het idee een herkansing.