Nieuwsoverzicht


Er zijn 20644 items gevonden.

Sorteren op  

Dijksma breekt nog eens lans voor samenwerking met apotheken

Fotolia_42081594_S.jpg

Kunnen apotheken dienen als een extra gemeentelijk kca-inzamelingspunt voor medicijnen, waarbij de gemeente verantwoordelijk is voor de afvoer en verwerking van het medicijnafval van inwoners?

Schrappen exportheffing wordt gecompenseerd met EIA

dreamstime_2416998.jpg

Het verlies van inkomsten uit exportheffing wordt niet gecompenseerd met een hogere afvalstoffenbelasting. In plaats daarvan wordt het gat gedicht met een verlaging van het budget van Energie Investeringsaftrek (Eia).

'Nascheiding levert ruim 10 procent extra afvalscheiding op'

Fotolia_292069_S.jpg

Per 12 december wordt Irado formeel aandeelhouder van Omrin. Om de afvalscheidingspercentages van Schiedam (44 procent) en Vlaardingen (26 procent) te verbeteren, werd gezocht naar een goed draaiende nascheidingsinstallatie. Die van Omrin bleek als beste uit de bus te komen.

Schoonste winkelgebieden in Haarlemmermeer en Kampen

Fotolia_86479046_S.jpg

In de 'Gemeente met de Schoonste Winkelgebieden 2016' hebben Haarlemmermeer en Kampen gewonnen, maar de grootste stijger op de ranglijst in de historie van de verkiezing is in Leiden te vinden.

Schultz tekent aanvalsplan Waterkwaliteit

schultz-van-haegen-melanie-hr-0889-highres.jpg

Meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, maar ook opkomende problemen zoals medicijnresten en microplastics vormen een bedreiging voor de waterkwaliteit in Nederland.

Europees beleid staat circulaire economie vaak in de weg

Fotolia_63425515_M.jpg

De EU zou miljarden kunnen besparen als obstakels worden weggenomen die de omslag naar een circulaire economie in de weg staan. Vooral op het gebied van AEEA en voedsel kan de EU veel besparen.

Fusie Van Gansewinkel en Shanks vertraagd

fusie.jpg

Shanks verwacht van de Nederlandse en Belgische mededingsautoriteiten pas begin volgend jaar groen licht voor de fusie met de Van Gansewinkel Groep.

Nieuw model helpt gemeenten richting circulaire economie

circulaire economie3.jpg

Gemeenten weten prima hoeveel afval zij inzamelen. Hoeveel secundaire grondstoffen er uit dat ingezamelde afval worden gewonnen is een stuk lastiger te bepalen. Een nieuw rekenmodel biedt uitkomst.

Hoe Eindhoven afval wil gaan verteren

Renescience_0193_toning.jpg

Het uur U nadert voor de introductie van een nieuwe verwerkingstechnologie voor restafval. De technologie en de businesscase beginnen robuuste vormen aan te nemen. Nu de politiek nog.

EC publiceert rapport met handvatten voor beter afvalbeheer

Fotolia_57585165_S.jpg

De implementatie van Europese richtlijnen met betrekking op afval verloopt niet in alle EU-lidstaten even voorspoedig. Een lidstaat als Ierland boekt echter wel degelijk progressie.

"Lot Ecolabel niet alleen aan Europese Commissie overlaten"

Fotolia_96147965_S.jpg

Besluiten over het lot van belangrijke productgroepen voor het Ecolabel mogen niet eenzijdig worden genomen door de Europese Commissie.

EcoPhos gaat fosfaat uit slibas HVC en SNB terugwinnen

SNB_vrachtwagen_silogebouw.jpg

Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) en HVC gaan iets later dan verwacht slibverbrandingsas leveren aan de fosfaatfabriek van EcoPhos in Duinkerken.

Britse afvalbedrijven werken aan aanpak containerslapers

Daklozen en dronken feestvierders die de nacht doorbrengen in een afvalcontainer zorgen voor gevaarlijke situaties. Drie Britse afvalbedrijven slaan de handen ineen om een oplossing te zoeken.

Vaarwel Afvalcongres, leve het Grondstoffencongres

20160331_124830.jpg

Menig afvalbedrijf maakt de omslag naar grondstoffenbedrijf, want 'afval bestaat niet'. Vandaar dat het Gemeentelijk Afvalcongres voortaan het Gemeentelijk Grondstoffencongres heet.

Europeanen produceren minder afval

globe-1567578_1280.jpg

De hoeveelheid huisvuil in Europa is in tien jaar tijd afgenomen met 3 procent. Gerekend per inwoner gaat het zelfs om een daling van 7 procent. Diftar blijkt een belangrijk instrument om recycling te stimuleren.

Kosten kunststof vooral bij inzameling te sturen

DSC_0148.JPG

Of kunststofinzameling financieel de moeite loont, is vooral afhankelijk van de inzamelrespons. Post-collection blijken de kosten moeilijk te beïnvloeden door gemeenten.

7,4 Mton huisvuil verbrand in AEC's

AVR-afvalverwerking Rijnmond.jpg

In 2015 hebben de afvalenergiecentrales (AEC's) in Nederland in totaal 7,4 Mton huishoudelijk en daarmee vergelijkbaar afval verbrand.

Helft partnergemeenten AEB kiest voor nascheiding

AEB NACHT 9788.jpg

Naast aandeelhouder Amsterdam, zullen in ieder geval tien van de partnergemeenten van AEB hun restafval in de nieuw te bouwen installatie laten nascheiden.

Nieuw Wob-verzoek bedrijfsafval in behandeling genomen

Fotolia_29568751_S.jpg

Rijkswaterstaat heeft het nieuwste Wob-verzoek van afvalmakelaar Goos Draaijer in behandeling genomen. Binnen enkele weken hoort hij of hij de uitgevraagde LMA-informatie over ontdoeners en verwerkers van bedrijfsafval krijgt.

UZ Leuven recyclet als eerste ziekenhuis plastic babyflesjes

Fotolia_49382063_S.jpg

Plastic babyflesjes belanden in ziekenhuizen na gebruik onmiddellijk bij het afval om vervolgens verbrand te worden. Een proefproject bij het UZ Leuven brengt daar mogelijk verandering in.