Artikelen


Er zijn 1688 items gevonden.

Sorteren op  

Sneak preview 2014

Fotolia_56791648_XL.jpg

Een jaar van de waarheid of een tussenjaartje? Van expansie of juist van krimp? Wat 2014 de afvalsector exact zal brengen, blijft uiteraard koffiedik kijken, maar een blik in de agenda's en wensenlijstjes van de verschillende (branche)verenigingen biedt alvast een glimp. Vooral op beleidsniveau zal de toekomst zich aftekenen.

Met privatisering van Attero, privatiseert de markt

Private equity blijft interesse houden in publieke bedrijven. Voor Attero werd gezocht naar een stabiele partij die continuïteit biedt voor het bedrijf en de medewerkers. Een strategische investeerder ligt dan voor de hand, maar het werd Waterland. Na AVR was er ook nu weer verbazing over de koper en de prijs.

Make-over voor shredder Attero Moerdijk

Tanden!!!.JPG

Attero zoekt als toonaangevend afvalverwerkend bedrijf continu naar verbeteringen in zijn productieproces. Vanuit die optiek was de vraag welke veranderingen aan de installatie van de afvalenergiecentrale in Moerdijk een verhoging van het rendement zouden kunnen opleveren.

Hoe komen we van de plastic tasjes af?

plastic tasjes in kleuren.jpg

Nederlanders verbruiken gemiddeld 260 plastic tasjes per jaar. In de supermarkt zijn de gratis zakjes al verdwenen en een pilot van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) moet duidelijkheid geven over de mogelijkheden in andere winkels. Intussen wil ook het Europarlement van de tasjes af.

Afval zonder techniek bestaat niet

Reijerkerk, Marien (TLN) 2006-12 (02).jpg

Laatst waaide het een beetje. Het KNMI gaf zelfs code rood aan. Voor een kantoorpand met veel glas in strakke metalen frames staat een vrachtwagen. In dat kantorengebied moet rood welhaast paars zijn geweest.

Afval en onderwijs

afval onderwijs.jpg

Lespakketten over afval zijn er tegenwoordig in overvloed: iedere materiaalorganisatie of overheidsinstelling heeft wel íets in haar assortiment. Het onderwijs is een ideaal platform om kennis over afval en het belang van hergebruik onder de aandacht te brengen. Vroeger was dat niet anders.

Naheffing BTW bij afvalinzameling onterecht

Stijn Boot (advocaat) web4.jpg

Het afvalstoffenrecht beperkt zich al lang niet meer tot een enkel rechtsgebied. Zelfs op fiscaal terrein moet een juridisch oordeel worden geveld over afvalstoffen. Had bijvoorbeeld BTW in rekening moeten worden gebracht voor het inzamelen van afvalstoffen door een gemeentelijk samenwerkingsverband?

Duwtje in de rug

fietser laatste duwtje.jpg

De ontwikkeling van de circulaire economie lijkt een fietser die bijna boven op de heuvel is: hij heeft nog een klein duwtje nodig om over de top en in het nieuwe dal te komen. Best practices zijn er genoeg, maar naar wie moeten bedrijven kijken voor dat laatste zetje?

Beperkt aan het werk

Afvalinzameling met Wajongers bij Van Gansewinkel.jpg

Gedeeltelijk arbeidsongeschikten vinden vaak moeilijk werk, maar ook bedrijven hebben moeite geschikte kandidaten te vinden. Tijdens een pilot ervoer Van Gansewinkel hoe arbeidsintensief en complex het is om Wajongers en SW'ers te plaatsen. Een casus met hoogte- en dieptepunten.

Door de ogen van... Henk Leusink

henk leusink 006.jpg

Henk Leusink, plant manager Comirec Microshredding, Moerdijk.

Begemann Milieutechniek botst met inspectie over kwikafval

Fotolia_30035053_M.jpg

Begemann Milieutechniek heeft, na een rechtszaak bij de Raad van State, toch toestemming gekregen voor de import van kwikafval uit Indonesië. De Inspectie Leefomgeving en Transport werpt nu echter ook drempels op voor de verwerking van Noors kwikafval door het bedrijf.

Tweesprong door tablethype

ipad.jpg

ICT-ontwikkelingen voltrekken zich razendsnel. Niet alleen de techniek heeft de afgelopen jaren met sprongen vooruitgang geboekt, ook de houding van de gebruiker is sterk veranderd. Bedrijven staan voor de keuze: zich verzetten of nieuwe kansen aangrijpen.

Zoeken naar de juiste mix

Basis Bak krinmpen aan de ijssel.jpg

Proeven met de gecombineerde inzameling van droge componenten zijn hot. Begrijpelijk. De recyclingdoelstelling van 65 procent voor huishoudelijk afval dwingt tot nadenken over nieuwe vormen van afvalinzameling en -scheiding. Zoveel mogelijk recyclebare materialen in één bak is dan geen gekke gedachte. Of toch wel?

Nederlandse drankenkartons peulenschil voor Duitse verwerker

DSC_0039.JPG

Eerst zien, dan geloven. De pilot drankenkartons is op 1 november officieel afgesloten en binnenkort zal op basis van de resultaten bepaald worden of de verpakkingen in Nederland een aparte aanpak krijgen. In de wachttijd organiseerde stichting Hedra een excursie naar de grootste Europese verwerkingsinstallatie voor drankenkartons: Papierfabrik Niederauer Mühle in Duitsland.

Wachten op het kerstcadeau van Mansveld

Wilma Mansveld 3.jpg

Zelden waren Kamer en staatssecretaris zo blij met elkaar als tijdens het afgelopen debat over afval en grondstoffen. En dat terwijl er vooral veel toezeggingen werden gedaan en weinig concreet beleid op tafel kwam.

Lobbystrijd om einde-afval papier

P1000829.JPG

Papierfabrieken en -recyclebedrijven strijden om de gunst van de politiek in Brussel. Het debat over de einde-afvalcriteria voor papier wordt meer buiten het Europees Parlement gevoerd dan erbinnen. Opmerkelijke wendingen en een intensieve lobby bepalen de aanloop naar de definitieve stemming.

"De mogelijkheden van tablets en smartphones zijn eindeloos"

chauffeur 1 gmt europe.jpg

Op een tablet voorraden bijhouden, chauffeurs volgen of een klant zelf zijn orders laten invoeren met zijn telefoon. Het is allemaal mogelijk. Tablets en smartphones doen in sneltreinvaart hun intrede in de afvalmarkt. De bestaande oplossingen, zoals de digitale afvalkalender als mobile app, richten zich voornamelijk op burgers. De trend zet zich echter door in de business-to-business markt.

Vliegende stukjes schroot

paul van der linde klein.jpg

Voor vaste ladingen in het wegvervoer bestaan sinds jaar en dag zeer veel regels rond het veilig vastzetten of zekeren. Voor losgestorte lading bestaat er eigenlijk maar één. Deze regel wordt nu aangepast. Of het daardoor duidelijker wordt, is de vraag.

De mogelijkheden van de officiële bezwaarprocedures

Bij het zoeken naar recente uitspraken over afvalstoffen viel mijn oog op een voorzittersuitspraak van de Raad van State. Hierin kwam de vraag aan de orde hoe een beslissing van de overheid kan worden uitgelokt of iets een afvalstof is of niet.

Oppoetsen van vervuild spoorballast

Bonder Recycling en Overslag.jpg

Wie in de trein zit van Utrecht naar Amsterdam ziet na de brug over het Amsterdam Rijnkanaal een blauw-gele loods. Daar huist Bonder Recycling en Overslag, een recyclingbedrijf dat zich specialiseert in het materiaal dat onder de trein ligt: vervuild spoorballast.