Nieuwsoverzicht


Er zijn 19363 items gevonden.

Sorteren op  

Gezondheidsrisico's luierrecycling nader onderzocht

IMG_6250.JPG

Na een onderzoek in 2016 naar de milieurisico's van luierrecycling gaat het RIVM verder onderzoeken welke gezondheidsrisico's de recycling met zich meebrengt.

Inzamelfrequentie Onderbanken gaat omlaag

garbage-can-231875_1920.jpg

De gemeente Onderbanken gaat het restafval minder vaak ophalen. Tegelijkertijd worden de mogelijkheden om gft gescheiden aan te bieden uitgebreid.

Rotterdam zoekt puinverwerker

Rotterdam_Banner_3.jpg

De gemeente Rotterdam heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de verwerking van het puin dat in de gemeente wordt gefabriceerd.

Te weinig data voor effectieve afvalpreventie

dreamstime_s_17871866.jpg

Europese lidstaten moeten meer maatregelen treffen voor afvalpreventie. Dat is echter lastig, omdat de directe effecten slecht meetbaar zijn. Een Iers voorbeeld kan helpen.

HVC haalt Dordrecht deels van het gas

Logo HVC Groep.jpg

De afvalenergiecentrale van HVC is aangesloten op het warmtenet van Dordrecht. Nieuwe en een deel van de bestaande woningen gaan zo van het gas af.

Twence wil toch mestverwaarding Elhorst-Vloedbelt

20161221_162150.jpg

De omgevingsvergunning voor de mestverwaardingsinstallatie van Twence is vernietigd, maar het bedrijf gaat toch mogelijkheden zoeken de installatie alsnog te realiseren.

Europees Parlement stemt in met richtlijn mest

soil-918006_1280.jpg

Het Europees Parlement kiest ervoor de maximale hoeveelheid lood in mest te handhaven, en meer mogelijkheden te bieden voor organische bodemverbeteraars. Brancheorganisaties zijn tevreden.

Rotterdams pmd naar Van Scherpenzeel

Kleurkader - Plastic-blik-drink - Scherm.png

Van Scherpenzeel gaat het pmd-afval van de gemeente Rotterdam sorteren en vermarkten.

SDE correctiebedragen 2018 bekend

Fotolia_103938897_S.jpg

De voorlopige correctiebedragen voor de SDE(+) zijn bekend gemaakt. De bedragen gelden voor producenten die subsidie hebben gekregen in de rondes van 2008 tot en met 2017.

Rijk heeft circulaire werkplekken terecht gegund

Rode stoelen.jpg

Omdat er fouten zouden zijn gemaakt bij de aanbesteding van 100.000 circulaire werkplekken voor het hele Rijk spande verliezende partij Drentea een kort geding aan. De rechter oordeelde dat er terecht is gegund.

Gaat het Brabant lukken?

North_Brabant-Flag.svg.png

Aanzienlijk minder afval, veel meer service en toch nauwelijks een verhoging van de heffing. In Brabant gaan ze ervoor.

Onderzoek naar fraude bij Limburgse biovergister

limburg.jpg

Een bio-vergistingsinstallatie in Limburg fraudeert mogelijk al vier jaar met de hoeveelheid afval die vergist wordt en het omkatten van stromen. De politie doet onderzoek.

Volledig zelfvoorzienend door organisch afval

Fotolia_93712755_S.jpg

Als Amsterdam daar vol op inzet, kan de stad in 2050 volledig zelfvoorzienend zijn wat betreft het energieverbruik. Dat veronderstelt wel de beschikking over voldoende organisch afval als buffer voor energie uit wind en zon.

"Mensheid onvoldoende gealarmeerd over klimaatontwrichting"

IMG_1041.jpg

Met voorbeelden van smeltende en afbrekende ijskappen, bosbranden en orkanen, opende klimaatjournaliste Bernice Notenboom het zesde Recyclingsymposium tijdens de Recyclingbeurs 2017 in Gorinchem.

Rob van Gansewinkel wil duurzaamheid boven bonus zien

Van Kaathoven_4.jpg

Zolang inkopers niet worden afgerekend op duurzaamheid en MVO, maar alleen naar de prijs gekeken wordt, schiet het niet op. Een trend die doorbroken moet worden, vindt Rob van Gansewinkel.

Geen overleg met EC over nieuwe exportheffing

Fotolia_103938897_S.jpg

De overheid vertrouwt op de Vlaamse ervaringen met een exportheffing voor de Europese houdbaarheid van de Nederlandse heffing. Er wordt nog een procedure ingericht om alle benodigde informatie over het geëxporteerde afval te verkrijgen.

Het land in om de kloof te dichten

Jacques_Wallage_1985_(1).jpg

Om de landelijke ambities voor een circulaire economie te realiseren is lokale inbedding noodzakelijk. Het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM) ging op expeditie om de kloof te dichten.

De circulaire textielketen in kaart gebracht

folded-443509_1920.jpg

Het Platform Circulair Textiel wil de ontwikkeling richting een circulaire economie bevorderen door met een Roadmap richting te geven aan verschillende initiatieven.

Stientje van Veldhoven staatssecretaris IenW

Stientje Velthoven 2.jpg

Een nieuw ministerie en een nieuwe staatssecretaris. Vandaag staat Stientje van Veldhoven (D66) op het bordes in Den Haag. De branche reageert positief op het nieuws.

Kwaliteit blijft obstakel voor gerecycled kunststof

bottle-of-water-1811019_1920.jpg

Ruim de helft van de Europese kunststofomzetters heeft moeite gerecycled kunststof van de juiste kwaliteit te krijgen. Daarmee is kwaliteit nog steeds de belangrijkste hindernis voor het sluiten van de keten.