Nieuwsoverzicht


Er zijn 19714 items gevonden.

Sorteren op  

Suez haalt nog meer non-ferro uit bodemas

Valomet.JPG

Suez gaat non-ferrometaaldeeltjes tot 20 millimeter uit bodemassen winnen. Het krijgt steun van de Vlaamse overheid om daartoe een fabriek in de haven van Gent te openen.

Ovam maant Fost Plus tot pas op de plaats

filename.jpg

Het voorstel van Fost Plus om de pmd-inzameling per 2019 landelijk uit te breiden is ook bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (Ovam) in het verkeerde keelgat geschoten.

Kosten opruimen drugsafval steeds meer probleem van gemeente

Fotolia_27097366_S.jpg

Onschuldige terreineigenaren hoeven niet op te draaien voor de kosten van het opruimen van gedumpt drugsafval. Maar of het Rijk gemeenten na volgend jaar nog tegemoet komt in de kosten van het opruimen van drugsafval is eveneens onzeker.

EU: 30 procent minder uitstoot in afvalsector

13871416034_9a074ba528_o.jpg

Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben overeenstemming bereikt over regelgeving die moet zorgen voor een fikse reductie van de uitstoot van broeikasgassen in alle sectoren die niet onder het ETS vallen.

Stillegging Biodiesel Amsterdam geschorst

biobrandstof jerrycan dreamstime.jpg

De voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft het besluit van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tot stillegging van de productie van biodiesel bij Biodiesel Amsterdam geschorst.

Wepa wil hygiënepapier hergebruiken

Toilet_paper_orientation_over.jpg

Wepa Nederland biedt 'totaaloplossingen' voor toiletruimten, maar kampt met een gebrek aan oud papier en karton om de stroom hygiënepapier op gang te houden.

Duurzaamheidseisen vaste biomassa bij wet geregeld

wood-825792_1280.jpg

Met een Besluit en een Regeling worden duurzaamheidseisen voor vaste biomassa voor energietoepassingen vastgelegd.

'Cola-Crap'-truck in actie tegen Coca-Cola

colafles.jpg

In een met groene kerstmannen en -vrouwen bevolkte rode truck met de tekst 'Stop de plastic Cola-Crap', voert Greenpeace actie tegen de reclametour van Coca-Cola.

Gemengde gevoelens over afvalpakket

Fotolia_57585165_S.jpg

De Europese overeenkomst over het afvalpakket heeft gemengde reacties opgeroepen. Brancheverenigingen zijn blij met de stappen naar een nieuw meetpunt voor recycling, maar missen ambitie en echte harmonisatie.

Toch mestvergister Twence in Zenderen

DSC00206.JPG

De provincie Overijssel neemt de rol over van de gemeente Borne en start een procedure om alsnog een mestvergistingsinstallatie in Zenderen te realiseren.

Einde internationaal programma tegen afvalfraude

Fotolia_109424291_L Inspectie administratie.jpg

Dotcom Waste, het Europese programma tegen afvalfraude en misdaad, markeert het einde van haar tweejarig bestaan met een toolkit en een app.

Overtreding concurrentiebeding niet zomaar te vorderen

Fotolia_86673402_S.jpg

Een afvalbedrijf dat een vertrekkende werknemer een bezoek zag brengen aan de concurrent, bracht vast 5.000 euro in rekening voor overtreding van het concurrentiebeding. Onterecht, oordeelt de kantonrechter.

Chinese plasticverwerkers kijken over de grens

inspecties kunststof afval china.jpg

Met de ban op de import van plastic afval in zicht, zoekt de Chinese plasticverwerkers-industrie over de grens om de activiteiten voort te kunnen zetten.

Capelle derde aandeelhouder van Irado

Fotolia_292069_S.jpg

De gemeente Capelle aan den IJssel wordt mede-eigenaar van Irado. De huidige aandeelhouders, de gemeenten Schiedam en Vlaardingen, verkopen daarvoor een deel van hun aandelen aan de gemeente.

'Circulaire economie krijgt voet aan de grond'

Fotolia_169978008_L.jpg

De circulaire economie is onontkoombaar, en er zijn steeds meer signalen dat die omslag eraan zit te komen.

'Gemeenten omarmen Vang-doelstelling'

GeesinkNorba LiOn Power pro 4.jpg

Uit onderzoek onder 245 gemeenten blijkt dat 90 procent van de gemeenten op de één of andere wijze beleid over afval en grondstoffen heeft vastgelegd in een plan. Zij hebben een restafval- of scheidingsdoelstelling, of beide.

Van Veldhoven updatet Kamer over circulaire economie

drs.-s.-van-veldhoven-5431-2.jpg

Er wordt meer afval gescheiden op milieustraten, het verbod op gratis plastic tasjes heeft een netto CO2-winst gerealiseerd en er wordt gewerkt aan normen die geen belemmering vormen voor circulaire innovaties.

Getouwtrek in EU over ambities hernieuwbare energie

Fotolia_31450571_S.jpg

In 2030 moet tenminste 27 procent van de energie in de EU uit duurzame bronnen komen, vinden Europese energieministers. Een EP-commissie pleit echter voor een veel ambitieuzer doel.

Avalex rust containers uit met slimme sensoren

image2.JPG

Afvalbedrijf Avalex gaat de komende maanden 3.500 ondergrondse containers uitrusten met slimme sensoren. Deze sensoren meten hoe vol een container is, of de container geleegd is en waar de container zich bevindt.

Afvalstoffenheffingen dalen in 2018

Opbrengst-grootste-heffingen-gemeenten-begroting-17-12-18.jpeg

De begrote opbrengst uit afvalstoffenheffingen zal volgend jaar met 0,2 procent dalen tot 1,7 miljard euro. Andere gemeentelijke heffingen, zoals de OZB en de rioolheffing, stijgen juist.