Nieuwsoverzicht


Er zijn 20644 items gevonden.

Sorteren op  

Afvalfonds biedt alternatief regiemodel kunststof verpakkingen

Fotolia_197192434_S.jpg

Voor gemeenten die van de verantwoordelijkheid voor het kunststof verpakkingsafval af willen, ontwikkelen Nedvang en de Stichting Afvalfonds Verpakkingen een alternatief regiemodel. Voor snelle beslissers komt er ook een tijdelijk overgangsmodel.

Gevolgen nascheidingsafspraken voor opgave en vergoeding

money-1739601_1280.jpg

Het Afvalfonds is partnerschappen met AEB en AVR aangegaan voor de nascheiding van kunststofverpakkingen en drankenkartons uit door gemeenten aangeleverd restafval. Dit heeft invloed op de opgave en vergoeding van betrokken gemeenten vanaf 2018.

Plannen voor biovergister in Amsterdam-Zuidoost

Fotolia_37993425_S.jpg

Amsterdam ArenA, ING, Hogeschool van Amsterdam, ABN Amro, Nationale Nederlanden, AMC en Nuon gaan organisch afval aanbieden voor een nieuwe vergister in Amsterdam-Zuidoost.

Transportsector ziet loon- en brandstofkosten stijgen

Fotolia_70132083_L.jpg

De prijzen in de sector transport en logistiek stegen in het eerste kwartaal van 2018. Maar de winsten blijven achter, omdat ook de kosten voor personeel en brandstof flink zijn gestegen.

Gaat industrie niet akkoord met monitoring zwerfafval?

Tweede_kamer.jpg

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft 91 vragen gesteld over het Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2017. Een aanzienlijk deel daarvan gaat over zwerfafval, verpakkingen en statiegeld.

PMC en Renewi gaan vervuild schroot recyclen

Gastransport buizen.jpg

Purified Metal Company (PMC) zorgt in Delfzijl voor de eerste recyclingfabriek met een specifieke industriële verwerkingsmethode voor met asbest vervuild schroot. Renewi gaat als enige bedrijf vervuild schroot direct leveren.

NVRD presenteert toekomstscenario's voor afvalbranche

Fotolia_89517748_M_bewerkt.jpg

Om de achterban klaar te stomen voor de toekomst heeft de NVRD samen met De Ruijter Strategie vier toekomstscenario's voor de afvalsector ontwikkelt. Uit de scenario's distilleerde de vereniging tevens een gezamenlijke strategische agenda.

Duits onderzoek naar recycling autoaccu's

Fotolia_178683050_S.jpg

Het Duitse onderzoeksinstituut Fraunhofer wil de recyclingketen van autoaccu's verbeteren en kijkt hiervoor naar de hele keten: van de inzameling van gebruikte batterijen en het hergebruik in nieuwe batterijen tot de automatische demontage.

Biogas 's-Hertogenbosch naar Heineken en vuilniswagens

heineken hertogenbosch.jpg

Waterschap Aa en Maas, Heineken en de Afvalstoffendienst 's-Hertogenbosch werken samen voor de productie en inzet van biogas.

Ook capaciteit knelpunt voor houtrecycling

Fotolia_89740234_S.jpg

Houtrecycling concurreert nog steeds met het verbranden voor energieterugwinning. Ook de capaciteit beperkt de houtrecycling echter.

AVR vangt CO2 af voor glastuinbouw

Kas foto VA vrij te gebruiken.jpg

Met een nieuwe, grootschalige installatie in Duiven gaat AVR vanaf juni 2019 CO2 afvangen en recyclen. Glastuinbouwbedrijven langs de A15 gaan deze CO2 gebruiken als grondstof voor de groei van hun groente, fruit, bloemen en planten.

Meer hernieuwbare energie uit biomassa

chart.jpeg

Het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2017 uitgekomen op 6,6 procent van het totale energieverbruik. Dit is een toename van 10 procent vergeleken met een jaar eerder.

Circulus-Berkel ziet restafval verder afnemen

Logo_CirculusBerkel Primair_RGB_Paars.jpg

De gemeenten in het Circulus-Berkel gebied zagen de hoeveelheid restafval uit huishoudens afgelopen jaar dalen met ruim 4 procent tot 126 kilo per inwoner. Het percentage afvalscheiding steeg met 1 procentpunt naar 70 procent.

Vier oehoes geboren op terrein Twence

oehoes bij twence.jpg

Het inmiddels vaste oehoe-paartje, dat broedt op het terrein van Twence, heeft voor het vierde jaar op rij een nest met jongen grootgebracht. Dit jaar telt het nest vier kleine oehoes.

Circulaire economie kan een vijfde bijdragen aan CO2-reductie

Fotolia_136346503_S.jpg

Wanneer alle doelen uit het Rijksbrede Programma Circulaire Economie en de transitieagenda's gerealiseerd worden, scheelt dat in 2030 ongeveer 7,7 Mton broeikasgasuitstoot.

Almere verkent mogelijkheden voor eigen plasticfabriek

DSC_0854.JPG

De gemeente Almere zoekt een partij die een plasticfabriek wil helpen realiseren en de exploitatie ervan op zich wil nemen. Ondertussen moet de gemeenteraad nog een besluit nemen over het toekomstige inzamelsysteem in de stad.

Wisselende reacties op EC-voorstel plastic

Fotolia_200491985_S.jpg

De reacties op het voorstel van de Europese Commissie om wegwerpplastics te verbieden volgen de gebaande paden. De milieuorganisaties willen meer ambitie, de producenten vinden een verbod te ingrijpend.

Inzamelaar RWM werkt volgens tropenrooster

rwm.png

De Limburgse inzamelaar RWM werkt volgens een tropenrooster vanwege de verwachte hoge temperaturen en bijhorende vochtigheidsgraad.

Nieuwe innovatieve sorteerlijn voor textiel in Roosendaal

clothes-166848_1920.jpg

Textielverwerker Wolkat en vijf leden van de coöperatieve vereniging Midwaste openen een nieuwe textiel sorteerlijn bij Saver in Roosendaal.

Minder restafval in Zwolle door beloning voor goede scheiders

Fotolia_9967769_M.jpg

Uit de Proef Belonen, die de gemeente Zwolle en Rova in het najaar van 2017 zijn gestart in twee wijken, blijkt dat het belonen van mensen die minder restafval aanbieden een positief effect heeft op afvalscheiding.