Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 5767 items gevonden.

Sorteren op  

Antwoord minister Cramer op vragen over de verwerking van teerhoudend asfalt

Uitspraak Rechtbank Dordrecht in strafzaak tegen directeur afvalinzamelingsbedrijf

Vijfde versie handreiking 'Indienen kennisgeving'

Rapport UBA over afval in zee

Ingezonden brief over de bouw van de afvaloven in Harlingen

BRBS commentaar op de wijziging LAP 2009-2021

Aanbieding VI-rapport naleving Tijdelijke sloopregeling

Beantwoording Kamervragen milieuvergunning Rec Harlingen

Reactie minister Cramer op mail nascheiding kunststoffen

Informatiebulletin 2 aanbesteding gft-verwerking

Voorstel voor raadscommissie voor verwerken buitenlands afval

Rapport over de mogelijkheden van nascheiding in Limburg

Presentatie Nedvang over kunststofafval bij benchmark kosten inzameling

Presentatie Ridderkerk over kunststofafval bij benchmark kosten inzameling

Presentatie ROVA over kunststofafval bij benchmark kosten inzameling

Presentatie PWC over kunststofafval bij benchmark kosten inzameling

Presentatie VNG over kunststofafval bij benchmark kosten inzameling

Presentatie kunststofinzameling Nederweert

Teylingen - Uittreden Gevulei

Impel-rapport inspectie grensoverschrijdend afvalverkeer