Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 2619 items gevonden.

Sorteren op  

FNV en WENB starten petitie tegen importheffing

Fotolia_3086910_S.jpg

Vakbond FNV is samen met werkgeversorganisatie WENB een petitie gestart voor het terugdraaien van de importheffing op buitenlands afval.

Kamer vraagt weer om inzicht in effecten importheffing

105191648_s.jpg

In de aanloop naar de informele Milieuraad van 18 maart bevraagt de Tweede Kamer demissionair staatssecretaris Van Veldhoven wederom over de importheffing, maar ook over de inzameling van batterijen en de export van gebruikte voertuigen.

Delftse twijfels over toetreding tot HVC

IMG_0332.JPG

Ook de raad van Avalex-gemeente Delft heeft de beslissing om toe te treden tot HVC uitgesteld. Eerst wil ze een reactie van Avalex op een aantal ingezonden brieven.

Aansluiting Avalex bij HVC niet zonder slag of stoot

image2.JPG

De raden van de Avalex-gemeenten gaan niet klakkeloos akkoord met een toetreding tot HVC. De betrouwbaarheid van de geleverde informatie blijkt een heikel punt.

SP: recycling van afval flink uitbreiden

640px-Socialistische_Partij_(SP)_Logo.png

De SP wil de komende jaren bouwen aan een circulaire economie door het recyclen van afval flink uit te breiden en te verbeteren.

Van Nieuwenhuizen verdedigt gebruik worteldoek op rivieroevers

74467713_s.jpg

Worteldoek of geotextiel is nodig om de Nederlandse oevers te beschermen. Losse delen zouden net als ander zwerfafval gewoon opgeruimd moeten worden.

Meer helderheid over 'afval' of 'product' en experimenteerruimte

Fotolia_125565706_L stempel afval.jpg

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat generieke instrumenten om te bepalen of iets 'afval' of een 'product' is meer en actiever inzetten. Ook komt er meer duidelijk over de experimenteerruimte in de circulaire economie.

Kamer wil voorlopig geen subsidies voor houtige biomassa

VanVeldhoven20200630-3.png

Afgelopen donderdag (25 februari) vond de plenaire behandeling van het verslag van het Algemeen Overleg Leefomgeving plaats waarbij diverse afvalgerelateerde moties zijn ingediend. Nog diezelfde dag vond stemming over de moties plaats.

Overgrote deel van toegepaste AEC-bodemas in zicht

Heros Sluiskil 20170608-05.jpeg

Het grootste deel van de AEC-bodemassen die zijn toegepast in IBC-werken is in beeld en wordt gemonitord. Vooral als het gaat om grootschalige toepassingen door Rijkswaterstaat. Wel is er een nadrukkelijk nalevingstekort bij de kleine toepassingen.

50Plus: “Weg met de wegwerpmaatschappij”

Ellen Verkoelen_0_044.jpg

Onder het motto 'Weg met de wegwerpmaatschappij' is 50Plus groot voorstander van het besparen en efficiënt inzetten op energie en daarmee op het verminderen van grondstoffen.

"Maatwerk vereiste voor opleggen financiële zekerheid"

geld en afstand.jpg

Het Ministerie van IenW wil vergunningverleners de mogelijkheid geven om afvalbedrijven financiële zekerheid te laten stellen, zodat de overheid niet voor saneringskosten hoeft op te draaien bij een eventueel faillissement. Brancheverenigingen vrezen dat er een schot hagel op de sector wordt afgevuurd waarvan betwijfeld moet worden of het ooit doel treft. “Dit ondoordachte plan van het ministerie is hét recept om de plank volledig mis te slaan.”

Europese plasticbelasting kan worden gecompenseerd uit BNI

100810661_s.jpg

Mocht de plasticafval-afdracht minder opbrengen voor de EU dan gehoopt, dan kan dat worden gecompenseerd met de BNI-afdracht. Een volgend kabinet mag zich over een eventuele Nederlandse plasticbelasting buigen.

Nationaal Milieubeleidskader definitief vastgesteld

Screenshot_20201120-110435_Debat Direct-01.jpeg

Nadat de Tweede Kamer eerder het Ontwerp Nationaal Milieubeleidskader (NMK) kreeg, is nu de definitieve versie er.

Geavanceerde biobrandstoffen nieuw in SDE++

92693634_s.jpg

In 2021 wordt de subsidieregeling SDE++ opengesteld voor twee nieuwe technieken: geavanceerde biobrandstoffen en CO2-afvang en gebruik in de glastuinbouw. Kunststofrecycling blijkt (nog) niet geschikt voor de regeling.

Ambities voor beter afvalbeleid moeten van de sector komen

PieterWalraven.jpg

Pieter Walraven is managing partner bij Public Matters. Hij maakt zich zorgen over de groeiende kloof tussen overheid en bedrijfsleven en hoe dit leidt tot belemmeringen in de circulaire economie. Hij pleit voor meer aandacht voor stakeholdermanagement. Vooral in de afvalsector kan dit ervoor zorgen het innovatievermogen in de circulaire economie beter wordt benut.

Delft legt visie voor circulair 2050 neer

Fotolia_99268994_S.jpg

De gemeente Delft werkt aan een circulaire economie en heeft daarvoor de prioriteiten voor 2021 vastgesteld.

Consultatie over nieuwe recyclingbijdrage auto's

junkyard-1501245_1280.jpg

De voorgenomen AVV van de recyclingbijdrage voor auto's wordt met een consultatie ook aan het publiek voorgelegd.

NVRD duidt stijgende afvalstoffenheffing

dreamstime_17742999.jpg

Wat zijn de belangrijkste oorzaken van de stijgende afvalstoffenheffing in Nederlandse gemeenten? De NVRD maakte een inventarisatie.

'Meer synergie tussen klimaat- en circulaire-economiebeleid'

Tweede_kamer.jpg

Welke mogelijkheden zijn er om meer synergie te creëren tussen het circulaire-economiebeleid en het klimaatbeleid? Hierover heeft de Tweede Kamerfractie van de VVD vragen gesteld aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

EC en VN lanceren mondiale alliantie voor circulaire economie

circulaire economie3.jpg

De Europese Commissie zet samen met de Verenigde Naties een alliantie op die zich mondiaal gaat inzetten voor de transitie naar een circulaire economie, grondstoffenefficiëntie en duurzame consumptie en productie.

  │1  2  3  5  11  35  131  │    Volgende