Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 2124 items gevonden.

Sorteren op  

'Concept van biomassa verbranden verdedigbaar'

Eric_Wiebes_2015_(1).jpg

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat begrijpt de zorgen rond biomassa, maar vindt biomassa als vorm van energieopwekking wel uiterst verdedigbaar.

10 procent IenW-projecten heeft knelpunt door PFAS

74467713_s.jpg

De PFAS-kwestie leidt op dit moment tot significante gevolgen bij ongeveer 10 procent van de IenW-projecten die door Rijkswaterstaat en ProRail worden uitgevoerd.

Nederlandse overheid houdt vast aan biomassa

Eric Wiebes.jpg

Hoewel een Europese koepel van wetenschappers concludeerde dat energieopwekking uit houten biomassa voor meer CO2-uitstoot zorgt dan kolen en gas, blijft het kabinet duurzame biomassa beschouwen als een onmisbaar onderdeel in de klimaatopgave en de transitie naar een circulaire economie.

'Regelgeving en handhaving bodemvreemd materiaal adequaat'

Slib.jpg

De regelgeving voor bodemvreemd materiaal in bijvoorbeeld zandwinputten is adequaat, en minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen ziet geen reden om de handhaving aan te passen.

VNG: Rijk moet kosten gemeenten door PFAS-beleid compenseren

74467713_s.jpg

Gemeenten lopen tegen een flinke kostenpost aan vanwege de PFAS-problematiek. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil dat het Rijk gemeenten daarin tegemoet komt.

'Nieuwe, tijdelijke norm voor PFAS moet per direct gelden'

stientje-van-veldhoven-4.jpg

In het Kamerdebat over de kabinetsmaatregelen om de problemen met stikstof en PFAS te verminderen, heeft minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen nog maar eens benadrukt dat ze alles op alles zet om ruimte in de wet te vinden om de PFAS-crisis het hoofd te bieden.

Tweede Kamer laat plannen voor importheffing ongemoeid

20191113_092838.jpg

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het Belastingplan 2020 en zo ook met de importheffing op buitenlands afval die het kabinet volgend jaar wil invoeren.

Kamerlid pleit voor grenssamenwerking op afvalgebied

Tweede_kamer.jpg

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt wil dat staatssecretaris van Financiën Menno Snel in overleg treedt met de afvalsector om de samenwerkingsmogelijkheden aan de grens te bekijken.

Ondernemers bereiden schadeclaim voor vanwege PFAS-beleid

euro-1660456_1280.jpg

Brancheorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en TLN laten weten dat ondernemers negatief hebben gereageerd op het PFAS-beleid van het kabinet. Ze bereiden daarom een schadeclaim voor.

RWS opent rijksbaggerdepots voor PFAS-baggerspecie

kenmerk gevaarlijke stoffen.bmp

In overleg met bevoegde gezagen stelt Rijkswaterstaat (RWS) de rijksbaggerdepots open voor baggerspecie dat dusdanig vervuild is met PFAS en andere verontreinigingen, dat het nergens kans worden toegepast. Daarnaast gaat een expertteam gemeenten helpen met het tijdelijk handelingskader PFAS.

Voorjaarsronde SDE+ onderschreven

Fotolia_43417795_S.jpg

De jaren dat de SDE+ massaal overschreven werd, lijken voorgoed voorbij. Opnieuw zijn er minder aanvragen ingediend dan waar budget voor was.

Eerste Kamer tegen nieuwe subsidies op houtbijstook

12966071_s.jpg

De subsidies voor de bijstook van hout in kolencentrales moeten zo snel mogelijk worden stopgezet. De Eerste Kamer heeft hiervoor een motie aangenomen. Volgens minister Wiebes heeft het kabinet geen plannen om nieuwe subsidies te verstrekken.

Schadevergoeding MSC Zoe verloopt traag

Fotolia_78651473_S.jpg

Door uitgebreide onderhandelingen met de verzekeraar duurt het nog even voor de schade van de overboord geslagen containers van MSC Zoe betaald wordt. Rijkswaterstaat loopt door eigen vergeetachtigheid ook een vergoeding mis.

723 miljoen naar biomassa in 2020

12966071_s.jpg

In 2020 gaat circa 723 miljoen euro naar biomassaprojecten. In 2018 werd door bio-energie de uitstoot van 6 Mton CO2 vermeden.

Veel Kamervragen over PFAS-beleid

Tweede_kamer.jpg

Uiterlijk 1 december moet een ruimere PFAS-norm van kracht worden, zodat er meer ruimte komt voor het verplaatsen van grond. Dit bericht heeft echter bij diverse Tweede Kamerfracties voor vragen gezorgd.

VA: CO2-reductie importheffing te rooskleurig

Fotolia_136346503_S.jpg

Volgens de Vereniging Afvalbedrijven (VA) is de berekening van de CO2-besparing onvolledig en levert de invoering van importheffing op buitenlands afval minder CO2-besparing op dan het kabinet had gedacht.

Kamer heeft veel vragen over Wet milieubeheer

Coat_of_arms_of_the_Tweede_Kamer_of_the_States-General_of_the_Netherlands.jpg

Het wetsvoorstel waarmee de Kaderrichtlijn afvalstoffen verwerkt wordt in de Wet milieubeheer, heeft bij Kamerleden vragen opgeroepen over criteria, ministeriële bevoegdheden en het nut van meer scheidingsverplichtingen voor huishoudens.

Nederland gaat klimaatdoelen missen

Fotolia_136346503_S.jpg

Meerdere Nederlandse klimaat- en energiedoelen voor 2020 zullen naar verwachting niet worden behaald, zoals het Urgenda-doel van 25 procent minder broeikasgasemissies en de energiedoelen van 14 procent hernieuwbare energie en 100 petajoule energiebesparing.

Van Veldhoven wordt Minister van Milieu en Wonen

stientje-van-veldhoven-4.jpg

Stientje van Veldhoven is beëdigd als minister van Milieu en Wonen. In haar nieuwe rol neemt ze enkele dossiers over van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken die tot en met het kerstreces uit de running is.

Gelderland zoekt projecten voor versnelling circulaire economie

Fotolia_56389887_S.jpg

Naar aanleiding van de 'Ciruclaire Atlas van Gelderland' wil de provincie Gelderland bedrijven in onder meer de afval-, agrofood- en bouwsector stimuleren om zuiniger met grondstoffen om te gaan en afval te voorkomen. Hiervoor heeft de provincie 1 miljoen euro beschikbaar gesteld.