Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 2732 items gevonden.

Sorteren op  

Invest-NL wil zich vooral richten op chemische plasticrecycling

82863804_s.jpg

Invest-NL heeft zich als doel gesteld om de plastic-recyclingcapaciteit in Nederland te verdubbelen. Ook wil ze het totale aantal op Nederland gerichte investeringen in de carbonneutrale en circulaire economie verviervoudigen.

Meer onderzoek naar werk omgevingsdiensten

Overhandiging rapport Adviescommissie VTH.jpg

Na een vernietigend rapport over de problemen bij omgevingsdiensten kondigt demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat een aanvullend onderzoek aan naar het werk van de diensten.

Recycling kritieke materialen "blijft ver achter"

stef-blok.jpg

Voor een effectieve energietransitie zijn veel grondstoffen nodig, maar het in de keten houden van kritieke materialen is nu nog moeilijk.

Maastricht investeert in circulaire economie

Verschil lineaire economie, keteneconomie met recycling en circulaire economie.jpg

De gemeente Maastricht wil stappen zetten op weg naar een volledig circulaire economie in 2050. Dat heeft het college bepaald aan de hand van de Grondstoffenvisie Zuid-Limburg.

GAD moet bezuinigen: verenigingen ongerust

gad-2015 (online).jpg

In de Gooi en Vechtstreek is onrust ontstaan over mogelijke bezuinigingsmaatregelen bij de GAD. Niets doen is echter geen optie: het regionaal afvalbedrijf stevent af op een tekort van 3,2 miljoen euro in 2022.

Zorgen over verschuivingseffect na uitbreiding statiegeld

Fotolia_77155359_S.jpg

De Tweede Kamerfracties van de SP en GroenLinks zijn blij met de uitbreiding van het statiegeldsysteem, maar willen wel weten wat het kabinet doet om ook drankverpakkingen zonder statiegeld uit het zwerfafval te houden.

Inbreng voor Circulair Materialenplan gevraagd

VanVeldhoven20200630-2.png

Het ministerie van IenW vraagt input voor een Circulair Materialenplan, de opvolger van het Landelijk afvalbeheerplan.

Ook EZK en LNV zetten in op betere afvalscheiding

96619494_s.jpg

Ministeries moeten in de eigen organisatie procentueel minder restafval produceren, maar door de coronacrisis bleek dat nog niet zo eenvoudig.

Nieuwe subsidie voor onderzoek naar circulaire oplossingen

geld belastingen.jpg

Onderzoek en ontwikkeling van innovaties voor de circulaire economie krijgt een stimulans met de nieuwe subsidie TSE Industrie: Circulaire economie. De regeling richt zich op nieuwe producten, diensten en processen. 

Factsheet over drugsafval voor gemeenten

Fotolia_27097366_S.jpg

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een factsheet opgesteld met informatie over wat gemeenten kunnen doen als ze worden geconfronteerd met drugsafvaldumpingen of afval uit ontmantelde drugslabs.

Moreel appèl op college Amsterdam: 'Verkoop Bec niet'

AEB-BEC%2030-07-2020%200749.jpg

Het Amsterdamse PvdD-gemeenteraadslid Jonas van Lammeren heeft het college van B en W gevraagd of zij het moreel verantwoord vindt om de biomassaenergiecentrale (Bec) van AEB te verkopen.

Rotterdam opent Circulair Loket

Fotolia_125565706_L stempel afval.jpg

Als eerste stad in Nederland opent Rotterdam een Circulair Loket voor ondernemers. Zij kunnen er terecht met alle vragen die komen kijken bij het gebruik van afval als grondstof en voor advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving.

Nederland omarmt commissievoorstellen

sigrid-kaag.jpg

De Nederlandse overheid staat positief tegenover de Europese voorstellen over duurzaamheidsrapportages en de industriestrategie.

Van Veldhoven wil gebruik bioafbreekbare kunststoffen beperken

stientje-van-veldhoven-4.jpg

Demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven (IenW) is van plan om bioafbreekbare kunststoffen enkel toe te staan in bepaalde toepassingen waar het gebruik voordelen biedt.

Kamer wil uitleg over toepassing menggranulaat

Twee R Recycling grof granulaat.JPG

Naar aanleiding van een brief van een bezorgde wethouder uit de gemeente Altena wil de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat meer weten over de toepassing van menggranulaat.

Duurzaamheidscriteria biogrondstoffen opgesteld

Fotolia_166789261_S.jpg

De Nederlandse overheid heeft duurzaamheidscriteria voor de productie van duurzame biogrondstoffen opgesteld.

Wens voor Grondstoffenakkoord 2.0 op tafel bij informateur

JLOUSBERG__D4_3867_PRINT.jpg

De Founding Fathers van Grondstoffenpoort adviseren een nieuw kabinet werk te maken van een Grondstoffenakkoord 2.0, dat voortbouwt op de intenties in het Grondstoffenakkoord van 2017.

Enquêtecommissie AEB klaar voor openbare verhoren

Foto enquetecommissie AEB mr TORREN_200622_1_0059.jpg

De Amsterdamse enquêtecommissie die onderzoekt hoe AEB in 2019 zo in de problemen kon komen en welke rol de gemeente daarbij speelde, gaat minstens twintig personen uitnodigen voor een openbaar verhoor.

Tijdelijk geen nieuwe subsidie voor biomassa

wood-825792_1280.jpg

Op verzoek van de Tweede Kamer stopt het kabinet tijdelijk met het subsidiëren van houtige biomassa voor lage temperatuurwarmte. Het halen van de klimaatdoelen wordt daarmee lastiger.

Meeste SDE++-subsidie naar CO2-afvang en -opslag

82863804_s.jpg

Bijna 3.500 projecten hebben de afgelopen maanden een SDE++-subsidiebeschikking ontvangen. De meeste subsidie gaat naar zes CO2-afvang en -opslagprojecten.

  │1  2  3  5  11  37  137  │    Volgende