Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 2377 items gevonden.

Sorteren op  

Nederland kan 10 miljoen ton extra biogrondstoffen produceren

biomassa.jpg

Nederland kan in 2030 10 miljoen ton biogrondstoffen meer beschikbaar maken, bovenop de 30 miljoen ton die nu beschikbaar is voor voedsel, veevoer en materialen en energie.

Afvalverwerkers nemen nog amper chroom-6 houdend afval aan

martin-van-rijn-lg.jpg

Afvalverwerkers moeten chroom-6 houdend afval traceerbaar afvoeren en gescheiden houden van andere materialen. Dat versterkt de mogelijkheden op toezicht op de veilige verwerking van deze stroom.

Tweede Kamer vindt heroverweging importheffing niet nodig

105191648_s.jpg

De regering hoeft in het kader van de voorbereiding van het nieuwe Belastingplan de importheffing op buitenlands afval niet te heroverwegen.

Nieuwe recyclingdoelstelling verpakkingen: 74 procent in 2025

VanVeldhoven20200630-3.png

Staatssecretaris Van Veldhoven gaat de strijd aan met verpakkingsafval. Met nieuwe doelstellingen en het sturen op hergebruik moet de verpakkingsketen circulairder worden. Daarbij is ze beduidend ambitieuzer dan de EU.

Uitfaseringsstrategie voor verbranding houtige biomassa

90269612_s.jpg

Als gevolg van een aangenomen motie zal het kabinet geen nieuwe subsidie meer verlenen aan biomassaprojecten. Ook in de SDE++ verdwijnt deze subsidiemogelijkheid.

Verkenning instrumenten en belemmeringen circulaire economie

Fotolia_125565706_L stempel afval.jpg

Welke instrumenten kunnen worden gebruikt voor de beoordeling 'afval of grondstof', en welke ruimte biedt de wet om te experimenteren voor circulaire economie?

Van Veldhoven wil binnen jaar recyclaatverplichting

20200525 - Van Werven - Bezoek Stientje van Veldhoven-56.jpg

Staatssecretaris Van Veldhoven hoopt dat er binnen een jaar al een Europese verplichting voor het gebruik van plasticrecyclaat ligt. Ze lijkt niet bang te zijn dat dat besluit er nooit komt.

PFAS: meer ruimte voor grondverzet

74467713_s.jpg

Er komt meer ruimte om PFAS-houdende grond en bagger te verzetten. Op basis van onderzoek van het RIVM en Deltares biedt staatssecretaris Van Veldhoven na overleg met stakeholders op drie fronten meer ruimte.

VNG-leden willen cao voor onderkant arbeidsmarkt

money-1739601_1280.jpg

Liefst 99 procent van de leden van de VNG wil arbeidsvoorwaarden voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt uitgewerkt zien in een cao. Een voorwaarde is financiering vanuit het Rijk.

Regeling AVV schaadt concurrentie niet

AO_circulaire_economie_11-04-19.jpg

Bij de behandeling van de Regeling AVV praten staatssecretaris Van Veldhoven en de Tweede Kamer over twee verschillende dingen. De fracties zijn vooral bezorgd om het effect op de concurrentie, maar daar gaat de Regeling helemaal niet over.

Nederland in organisatie high level meetings over circulariteit

circulaire economie3.jpg

Finland, Canada en Nederland slaan de handen ineen om de belangrijke rol die circulariteit speelt in de economieën van de toekomst voor het voetlicht te brengen.

Bedrijven en overheden verantwoordelijk voor plasticverbranding

plastic-waste-3962409_1280.jpg

Niet alleen verpakkende bedrijven zijn verantwoordelijk voor de ongecontroleerde verbranding van plastics in ontwikkelingslanden. Overheden moeten ook een goede infrastructuur scheppen.

'Importheffing leidt wel tot veel meer storten in VK'

10102779_s.jpg

Britse lokale overheden roepen Nederland op niet alleen naar het eigen CO2-belang te kijken, maar gezamenlijk naar een oplossing te zoeken.

Geen snelle oplossing voor kunststof- en textielsector

Van Werven.jpg

Er is niet één oplossing voor de problemen waar de kunststof- en textielsectoren mee worden geconfronteerd. Vooral op korte termijn lijken ondersteunende maatregelen lastig, op langere termijn is er meer hoop.

Coronavirus zorgt voor uitstel eerste SDE++-ronde

money-2724238_1280.jpg

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat stelt de openstellingsronde van de SDE++-subsidie acht weken uit. Deze ronde loopt nu van 24 november tot en met 17 december.

NVRD plaatst kanttekeningen bij textielplannen IenW

kleding en schoenen.jpg

Om 30 procent van het ingezamelde niet-herdraagbare textiel in 2025 te recyclen, moeten gemeenten flink meer textiel gescheiden gaan inzamelen. Dat zal zorgen voor hogere gemeentelijke lasten.

Consultatie over Nationaal Milieubeleidskader van start

dreamstime_s_27219009.jpg

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft de Tweede Kamer laten weten dat het Nationaal Milieubeleidskader via internetconsultatie beschikbaar is voor reacties.

Coronasteun op de tocht voor grote afvalbedrijven?

image_filter.png

Bedrijven die via de Transparantiebenchmark van de overheid geen verantwoording afleggen over hun al dan niet duurzame ondernemingsactiviteiten, waaronder Suez en Beelen, zouden geen coronasteun moeten krijgen.

'Brandveiligheidsregels afvalbedrijf moeten in vergunning'

3576553_s.jpg

Provincie Drenthe vindt dat de eigen brandveiligheidsregels van afvalbedrijven moeten worden opgenomen in hun vergunning.

Ook Utrecht wil overstappen op nascheiding pmd

20200225_153429.jpg

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht wil stoppen met het apart inzamelen van pmd en vanaf 2021 geleidelijk overstappen op nascheiding.

2377 Results  │1  2  3  5  10  32  119  │    Volgende