Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 2512 items gevonden.

Sorteren op  

Onvoldoende bekend over omgang met ZZS in afval

111386767_s.jpg

De relatie tot de circulaire economie is een van de belangrijkste probleemgebieden met chemische stoffen. Een productpaspoort en veiliger productontwerp kunnen oplossingen bieden.

Amsterdam wil meer circulariteit en banen in haven

Fotolia_75753973_S.jpg

De belangrijkste uitdaging voor de haven van Amsterdam is de transitie naar een duurzame economie en het behoud van de daarvoor benodigde nautisch logistieke infrastructuur.

Van Veldhoven: "Textiel wordt het nieuwe plastic"

Screenshot_20201120-110435_Debat Direct-01.jpeg

Staatssecretaris Van Veldhoven werkt naast de Sup-richtlijn aan een bredere aanpak om 'onzinplastics' te verminderen. Ook zet ze zich in voor een verbod op de export van plasticafval. Ondertussen doemt er een nieuw 'plasticdossier' op aan de horizon: textiel.

Circulaire economie houdt Kamer bezig in begrotingsdebat

20191113_092838.jpg

De export van plasticafval, een reductiedoel voor verpakkingen, UPV voor textiel en meer vraag scheppen naar recyclaat: het zijn enkele onderwerpen die de Tweede Kamer bij de behandeling van de IenW-begroting bezig hielden.

Belang circulaire economie niet ter discussie bij IenW

Fotolia_104835927_S.jpg

Tijdens het schriftelijk overleg over de Begroting 2021 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) trok de PVV onlangs het belang van de circulaire economie in twijfel. Minister Van Nieuwenhuizen dient de fractie van repliek.

VA: 'Kwaliteitsimpuls nodig in de hele keten'

Fotolia_57862596_S.jpg

In een factsheet met tien actiepunten zet de Vereniging Afvalbedrijven (VA) op een rij hoe afvalbedrijven samen met ketenpartners kunnen werken aan kwalitatief betere recyclingstromen.

Maatregelen tegen vernietiging ongebruikte goederen

jeans-4674354_1280.jpg

De vernietiging van bruikbare goederen en materialen past niet in de circulaire economie. Daarom neemt staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat maatregelen om hier paal en perk aan te stellen.

Kabinet bevordert export groene producten en diensten

Export.jpg

Met drie maatregelen wil het kabinet de export en ontwikkeling van groene producten en diensten vanuit Nederland bevorderen zodat het voor exportbedrijven aantrekkelijk wordt om groener uit de crisis te komen.

Financiële steun voor afvalbeheer Bonaire

pexels-leonid-danilov-2768961.jpg

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft 2,78 miljoen euro steun toegekend aan Bonaire om het afvalbeheer te verbeteren.

Hernieuwbare biobrandstoffen zoveel mogelijk uit afval

92693634_s.jpg

Nederland zet zoveel mogelijk in op het produceren van biobrandstoffen uit afvalstromen en residuen.

'Nieuwe impuls AEEA-inzameling noodzakelijk'

Kleurkader - Kleine elektrische apparaten - Scherm.png

De inzamelcijfers van AEEA in 2019 laten volgens staatssecretaris Van Veldhoven zien dat een nieuwe impuls voor de producentenverantwoordelijkheid voor AEEA noodzakelijk is.

Rekenkameronderzoek naar RWM

rwm.png

De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft ingestemd met een voorstel van het CDA om de lokale rekenkamer onderzoek te laten verrichten bij afval- en reinigingsdienst RWM.

Kamer wil onderzoek naar nationale heffing op nieuw plastic

Fotolia_81375689_S.jpg

Verrassend genoeg heef de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht onderzoek te doen naar mogelijkheden voor een nationale heffing op nieuw plastic.

AEC's en glastuinbouw niet uitgezonderd van CO2-heffing

Fotolia_79489868_S.jpg

De Tweede Kamer heeft de amendementen weggestemd die SGP-Kamerlid Chris Stoffer indiende om AEC's en de glastuinbouw uit te zonderen van de nieuwe CO2-heffing.

Provincie houdt vinger aan pols over nascheiding bij Twence

20161221_162150.jpg

De gemeenten Hengelo, Borne en Wierden dringen aan op een haalbaarheidsonderzoek naar de effecten van nascheiden bij Twence. De provincie Overijssel heeft hierin geen rol in, maar houdt wel een vinger aan de pols.

Veel geduld nodig voor circulair eiland in Amsterdam

Logo-Gemeente-Amsterdam.png

Bij nieuwbouwwijk IJburg wil het college van Amsterdam een eiland aanleggen met veel ruimte voor natuur, sport, recreatie en cultuur. Als dit circulaire eiland af is, heeft de stad er een park ter grootte van het Vondelpak bij. Dat gaat echter nog wel even duren.

Kamer kraakt biogrondstoffenbeleid

90269612_s.jpg

De kritiek heeft verschillende grondslagen, maar geen van de partijen in de Tweede Kamer lijkt vooralsnog erg tevreden over het beleid voor biogrondstoffen.

Sharon Dijksma wordt burgemeester van Utrecht

Sharon Dijksma 2.jpg

Oud-staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Sharon Dijksma is door de gemeenteraad van Utrecht voorgedragen als nieuwe burgemeester van de Domstad.

'Maatwerk nodig voor opleggen financiële zekerheid'

93374247_s.jpg

Voor een bevoegd gezag overgaat tot het opleggen van een verplichting als financiële zekerheidstelling moet er goed naar de specifieke situatie van een afvalbedrijf worden gekeken. Maatwerk is vereist.

Argent Energy moet bijdrage aan circulaire economie onderbouwen

luchtfoto-Simadan neutraal.jpg

Laat zien wat de productie en het gebruik van biodiesel betekent voor de emissie van broeikasgassen, in vergelijking met fossiele diesel. Dat beveelt de Commissie Mer aan in haar advies over het milieueffectrapport dat voor de uitbreiding van Argent Energy in Amsterdam wordt opgesteld.

  │1  2  3  5  11  34  126  │    Volgende