Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 299 items gevonden.

Sorteren op  

Hoe kunnen belastingen de circulaire economie aanjagen?

plastic-bottle-1184735_1280.jpg

Belastingen kunnen de circulaire economie aanjagen, zo staat in het rapportenpakket 'Bouwstenen voor een beter belastingstelsel' van het Ministerie van Financiën. Maar welke belasting? Hoogleraar economie Elbert Dijkgraaf pleit voor een belasting op ruwe grondstoffen, PBL-onderzoeker Herman Vollebergh ziet meer heil in een verhoging en verbreding van de energiebelasting.

'CO2-heffing zal leiden tot hoger verbrandingstarief'

dreamstime_2416998.jpg

Een CO2-heffing moet er vanaf 1 januari 2021 voor zorgen dat de industrie minder CO2 gaat uitstoten en de doelen uit het Klimaatakkoord worden gehaald. Ook afvalverbranders krijgen hiermee te maken. Veel mogelijkheden om hun uitstoot te beperken, lijken ze echter niet te hebben.

Kabinet presenteert CO2-heffing voor industrie

93056359_m.jpg

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de CO2-heffing voor de industrie en afvalverbranding gepresenteerd. Bij invoering in 2021 ligt het tarief op 30 euro per ton uitgestoten broeikasgas. Dit loopt lineair op tot 125 euro per ton in 2030.

Bedrijven kunnen technieken indienen voor Milieulijst 2021

money-2724238_1280.jpg

Tot en met 31 augustus kunnen bedrijven voorstellen voor technieken indienen voor de nieuwe Milieulijst van 2021.

Export Engeland met een derde afgenomen

DSC01983-2.jpg

Aan de exportcijfers van afval uit Engeland is te zien dat de importheffingen van Nederland en Zweden effect hebben. Maar ook andere factoren spelen een rol.

ABN Amro-campagne vestigt aandacht op CE

geld belastingen.jpg

ABN Amro lanceert een campagne die de aandacht vestigt op consumentengedrag en het belang van de circulaire economie.

23 miljoen euro aan fiscale steun voor circulaire investeringen

geld belastingen.jpg

In 2019 heeft het Nederlandse bedrijfsleven voor 3,7 miljard euro aan milieuvriendelijke investeringen gemeld. Op het gebied van circulaire economie gaf de Nederlandse overheid 23 miljoen euro aan belastingvoordeel.

Nederland voorstander van 'bruine' taxonomie

Fotolia_109643138_S.jpg

Als het aan Nederland ligt, wordt de Europese 'groene' taxonomie aangevuld met een lijst met economische activiteiten die een negatief milieu-effect hebben.

Kabinet wil verdere verduurzaming financiële sector

money-2724238_1280.jpg

Het moet makkelijker worden om in de financiële sector groene financiële keuzes te maken en risico's die klimaatverandering met zich meebrengt beter in te schatten.

Verhogen afvalstoffenbelasting optie voor fiscale vergroening

dreamstime_17742999.jpg

Om te komen tot verdere fiscale vergroening kan een volgend kabinet de afvalstoffenbelasting verhogen zodat het aantrekkelijker wordt om producten te hergebruiken of recyclen. Ambtenaren waarschuwen echter dat deze maatregel ook averechts kan uitpakken.

2,6 miljoen euro tekort voor afvalverwerking Breda

geld belastingen.jpg

Het verwerken van afval in Breda is vele malen duurder geworden: het financiële tekort van 1,3 miljoen euro in 2018 is in 2019 opgelopen tot 2,6 miljoen euro. De doelstelling voor minder restafval voor 2020 is wel binnen bereik.

Utrechtse Heuvelrug heeft financieel afvalprobleem

Fotolia_34700076_S.jpg

Financiële tegenvallers hebben ervoor gezorgd dat de gemeente Utrechtse Heuvelrug haar afvalkosten van 2019 niet kan dekken. Ze verwacht een flinke stijging van de afvalstoffenheffing in 2021.

Subsidie om 100 procent circulair te worden

money-2724238_1280.jpg

Ondernemers in midden- en kleinbedrijf in Noord-Nederland kunnen aanspraak maken op subsidie wanneer zij circulair ondernemen.

Netto omzet afvalbeheer sinds 2000 meer dan verdubbeld

Netto omzet afvalbeheer  CLO.png

De netto omzet van particuliere bedrijven in Nederland die actief zijn in afvalbeheer is in 2018 lichtjes gestegen. De winstgevendheid daarentegen daalde.

Afvalstoffenheffing blijft sterk stijgen

14268433_s.jpg

De gemiddelde afvalstoffenheffing in 2020 bedraagt 283 euro. Daarmee is de gemiddelde heffing voor het tweede jaar op rij sterk gestegen.

Kamervragen over recyclingkosten zonnepanelen

solar-panel-1393880_1280.png

GroenLinksleden Tom van der Lee en Suzanne Kröger hebben Kamervragen gesteld over de wijze waarop de financiering van de recycling van zonnepanelen in Nederland is geregeld.

'Importheffing leidt tot negatief klimaateffect'

web-Paul-Ganzeboom-juni-2014-44.jpg

Twee maanden nadat de importheffing van kracht is geworden tekenen de gevolgen zich af. In een open brief wijst Paul Ganzeboom, directeur van Attero, op de negatieve gevolgen voor het klimaat en naar een veel beter instrument om CO2-uitstoot te reduceren.

Facturen met btw kunnen naar Afvalfonds

14268433_s.jpg

Gemeenten kunnen nu facturen met btw sturen naar het Afvalfonds Verpakkingen voor de bijdragen die zij van het fonds krijgen.

Meer informatie over totstandkoming importheffing openbaar

WIB-importheffing.jpg

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het tweede deel van de informatie openbaar gemaakt over hoe het besluit tot de invoering van de importheffing tot stand is gekomen.

VEH: 'Afvalstoffenheffing steeg nog nooit zo hard'

dreamstime_17742999.jpg

Gemiddeld schiet de afvalstoffenheffing dit jaar met een record van gemiddeld 9,5 procent fors omhoog. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging Eigen Huis (VEH) onder alle 355 gemeenten.

  │1  2  3  5  6  9  15  │    Volgende