Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 341 items gevonden.

Sorteren op  

Albrandswaard kan kosten niet meer compenseren

91702754_s.jpg

De gemeente Albrandswaard haalde in 2021 nog geld uit de reserves om de afvalstoffenheffing minder te doen stijgen. Dat kan in 2022 niet meer, maar dat leidt tot enige onrust.

Investeren in waterstof fiscaal aantrekkelijker

Press-Res-20190411-waterstof-Vuilniswagens-Veldhoven-FSJ-001.jpg

In 2022 kunnen bedrijven die investeren in de productie en stationaire opslag van waterstof profiteren van fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek (EIA). Een kans voor afvalbedrijven?

Afvalstoffenbelasting licht verhoogd

136506918_s.jpg

Het tarief voor de afvalstoffenbelasting gaat in 2022 omhoog met 43 eurocent per ton.

Stijging afvalstoffenheffing in 2022 getemperd

91702754_s.jpg

Na twee jaar van forse stijgingen van de afvalstoffenheffing, gaan huishoudens in 2022 'slechts' 3 procent meer betalen.

Zweedse belasting op verbranden niet effectief

sweden-916799_1280.jpg

Pittige conclusie van de Zweedse belastingdienst over de nationale afvalstoffenbelasting: de belasting draagt niet bij aan een overgang naar een meer circulaire economie. Integendeel zelfs.

Meer ruimte voor stimuleren duurzaamheid via btw-tarieven

artificial-photography-vB5qtt8X4NA-unsplash.jpg

De Europese Raad heeft zich achter een voorstel geschaard dat EU-lidstaten meer flexibiliteit geeft om duurzaamheid te stimuleren door te spelen met btw-tarieven. Onder andere kringloopwinkels kunnen hiervan profiteren.

Systeemheffing PRN ook in 2022 2,90 euro per ton

45349554_s.jpg

Over het eerste kwartaal van 2022 moeten eerste ontvangers van papier en karton niet zijnde verpakkingen, een heffing van 2,90 euro per ton exclusief btw betalen.

EU moet opschieten met btw-vrijstelling kringloopwinkels

micheile-henderson-FpPcoOAk5PI-unsplash.jpg

Al sinds 2008 wil Nederland dat kringloopwinkels onder een verlaagd of zelfs vrijgesteld btw-tarief vallen. In de EU wordt er nog flink over onderhandeld.

Amsterdam indexeert afvalstoffenheffing in 2022

4286-ec7fbc6adbf65e549b472c3f85045650.jpg

Na de sterke stijging van de afvalstoffenheffing vorig jaar wil Amsterdam het nu bij indexering houden. De overname van taken van AEB leidt tot flinke verschuivingen.

'Investeerders gaan duurzame mkb's door EU voorstel negeren'

138777756_s.jpg

Volgens Ecopreneur.eu richt het voorstel voor het Europese classificatiesysteem voor duurzame activiteiten zich te veel op industrieën die veel energie gebruiken.

NVRD steunt oproep voor fundamentele herziening belastingstelsel

Wendy de Wild NVRD.jpg

De NVRD denkt graag met een nieuw kabinet mee over een herinrichting van het belastingstelsel die de circulaire economie faciliteert en de vervuiler laat betalen, zonder dat de rekening bij de burger terechtkomt.

Moties voor duurzamer grondstoffengebruik Tata Steel verworpen

geld-2.jpg

De Tweede Kamer voelt niets voor fiscale maatregelen om het grondstoffengebruik van staalproducent Tata Steel te verduurzamen.

Taxonomiestrategie kan goedkeuring van Nederland wegdragen

Fotolia_91496127_S.jpg

Het Nederlandse kabinet staat positief tegenover de duurzame financieringsstrategie van de Europese Commissie.

Nieuwe stukken overgangsregeling afvalstoffenbelasting openbaar

Fotolia_103938897_S.jpg

Het Ministerie van Financiën heeft negen tot nu toe niet-openbare documenten gepubliceerd over de totstandkoming van de overgangsregeling van de afvalstoffenbelasting in 2011.

'Circulaire bedrijfsmodellen onvoldoende fiscaal ondersteund'

Fotolia_86198256_S.jpg

Van Nederlandse belastingen gaat geen duidelijk stimulerend effect uit voor circulaire bedrijfsmodellen. Soms werken ze zelfs belemmerend. Om de klimaatdoelen te halen, is een belastingpakket dat circulaire bedrijfsvoering effectief stimuleert echter onmisbaar.

Beginsel 'de vervuiler betaalt' niet volledig toegepast

Fotolia_136346503_S.jpg

De Europese belastingbetaler moet te vaak opdraaien voor de kosten van vervuiling en milieuschade, en niet de vervuiler.

Dip in investeringen in milieuvriendelijke technieken

Budgetverdeling Mia Vamil binnen thema circulaire economie (2020).png

In 2020 veranderde het investeringsklimaat door de coronacrisis aanzienlijk. Dit heeft waarschijnlijk ook invloed gehad op de milieu-investeringen die onder de Milieu-investeringsaftrek (Mia) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) gemeld zijn. 

Eerste verkenning naar heffing op virgin plastics

Fotolia_103938897_S.jpg

Een nationale belasting op virgin plastic lijkt het makkelijkste om vorm te geven op het moment dat kunststof korrels en poeder worden doorverkocht. Wel kan dit het ongewenste effect hebben dat de productie van plastic niet afneemt, maar verschuift naar een locatie waar de heffing niet geldt.

'Afvalstoffenbelasting per installatie niet wenselijk'

money-1739601_1280.jpg

In theorie is het mogelijk om bij inwerkingtreding van de Omgevingswet over te stappen op heffing van een afvalstoffenbelasting per installatie, maar wenselijk is het niet, vindt het kabinet.

Kamer mag stemmen over BTW-motie kringloopwinkels

Fotolia_90971193_S.jpg

Demissionair staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief laat het oordeel over de motie van Pieter Grinwis over een verlaagd BTW-tarief voor kringloopwinkels over aan de Tweede Kamer.

  │1  2  3  5  7  11  18  │    Volgende