Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 1114 items gevonden.

Sorteren op  

Waste Connection krijgt voorlopig geen restitutie van Attero

Fotolia_169171947_M.jpg

Attero hoeft teruggekregen afvalstoffenbelasting over bodemassen voorlopig niet terug te betalen aan Waste Connection, maar beide bedrijven krijgen nog één kans de rechter te overtuigen.

Ook achteraf-bedrijf moet reinigingsrecht betalen

euro-870757_1280.jpg

Een ondernemer vindt dat hij geen reinigingsrecht hoeft te betalen, omdat de afvalinzameling zijn adres niet kan bereiken. Daar is de rechter het niet mee eens.

DPG Media boekt zege op gemeente Utrecht

ja-ja-sticker.jpg

In afwachting van de bodemprocedure mag het huis-aan-huisblad Stadsblad Utrecht voorlopig nog in de gemeente Utrecht worden bezorgd, tenzij op brievenbussen een Nee-Nee Sticker is aangebracht.

50.000 euro boete voor illegale afvaldumping

Fotolia_201848116_S.jpg

Het bedrijf Graniet Import Benelux (GIB) heeft een boete van 50.000 euro gekregen, waarvan 30.000 euro voorwaardelijk, vanwege het illegaal dumpen van afval in de Amsterdamse Zanzibarhaven.

Scheepssloper opnieuw in de fout

iStock_000018845410_Medium.jpg

Scheepswerf en recycler Hoeben RDM uit Kampen heeft ondanks een opgelegde last onder dwangsom opnieuw sloopschepen ingevoerd zonder kennisgeving. Dat blijft echter nog even zonder financiële gevolgen.

Sagro naar rechter om tijdelijke opslag baggerspecie

iStock_000018845410_Medium.jpg

Sagro liet op haar terrein een partij baggerspecie uit België tijdelijk opslaan. Toen de afzet hiervan mislukte, wilde het bedrijf via een kort geding regelen dat de ontdoener of de tussenpersoon de partij zou verwijderen en de opslagkosten zou betalen.

Is basisolie een afvalstof?

97518905_xl.jpg

Op instructie van een curator van een olieverwerkingsbedrijf in de buurt van Groningen werd in 2015 basisolie overgebracht naar Duitsland, als grondstof voor de productie van scheepsbrandstof. Het OM vervolgde de curator, omdat hij de Evoa-wetgeving had overtreden door de export zonder kennisgeving uit te laten voeren. De Rechtbank Rotterdam sprak hem echter vrij.

Geldboete voor overbrenging oud papier naar Indonesië

Fotolia_201848116_S.jpg

Een transport van oud papier en karton naar Indonesië vond plaats zonder de verplichte begeleidende documenten. Omdat de opzet ontbrak, is de verdachte veroordeeld tot een boete van slechts 3.000 euro.

“Rechter ziet het verkeerd” in vonnis AVR - Bargemeenten

Fotolia_164581217_S.jpg

De kort gedingrechter oordeelde dat de meerlaagse quasi-inbesteding van de afvalverwerking van de Bargemeenten bij Afvalsturing Friesland volgens de aanbestedingsregels is gegaan. Daar is niet iedereen het mee eens.

Doorberekende belasting moet terug bij export

93374247_s.jpg

Een afvalverwerker die een deel van het aangeboden afval exporteerde naar het buitenland, moet de afvalstoffenbelasting die voor dat afval was doorberekend weer terugbetalen aan de aanbieder.

Quasi-inbesteding NV Bar bij AF houdt stand voor rechter

Fotolia_169171947_M.jpg

Het onderbrengen van de afvalverwerking van de Bargemeenten via Irado bij Afvalsturing Friesland (AF) is via de regels van quasi-inbesteding gegaan.

Renewi heeft werknemer terecht ontslagen

Fotolia_130528307_S.jpg

In hoger beroep heeft het Gerechtshof geoordeeld dat een werknemer van Renewi ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. De werknemer zou bij klanten meer containers hebben geleegd dan Renewi was overeengekomen en is daarom terecht ontslagen.

Circulus-Berkel moet aanbesteding bedrijfskleding opnieuw gunnen

Fotolia_130528307_S.jpg

Circulus-Berkel moet haar gunning van de aanbesteding 'Bedrijfskleding, PBM & Schoeisel' aan Groenendijk Bedrijfskleding intrekken en opnieuw een draagproef organiseren met de overgebleven twee inschrijvers.

Sims verwerkt beeldbuizen niet correct

computers-814257_1280.jpg

De verwerkingsmethode van Sims voor afgedankte beeldbuizen is in strijd met de wet. De last onder dwangsom die de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat hiervoor heeft opgelegd, vertoont echter ook enkele mankementen.

Kort geding EEW tegen 'disproportionele' Avu-aanbesteding

Rechtbank Utrecht.jpg

Is de aanbesteding van de verwerking van gft en restafval van de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht (Avu) rechtmatig? Tijdens het kort geding voor de voorzieningenrechter in Utrecht bleek dat EEW Energy from Waste deze aanbesteding buiten proporties vindt. Avu is juist van mening dat EEW heeft zitten slapen.

Monteur terecht ontslagen om verkoop oud ijzer

ontslagen.jpg

Een medewerker van een bedrijf dat retail-inrichtingen verzorgt, is terecht op staande voet ontslagen omdat hij restmaterialen doorverkocht voor eigen gewin. Er was geen sprake van een gedoogsituatie.

Beslaglegging door Colombiaans Fisa onterecht

jurisprudentie vrouwe justitia afbeelding.jpg

Het Colombiaanse bedrijf Fisa heeft ten onrechte beslag gelegd op onder meer de aandelen en de bankrekeningen van Greenway Finance en Fuera International.

Euro's na recycling zijn geen euro's meer

Fotolia_103938897_S.jpg

De Nederlandsche Bank weigert euromunten uit een recyclingproces in te wisselen, omdat die door dat proces bewust teveel beschadigd zijn.

Ambtenarensalarissen mogen in afvalstoffenheffing

Fotolia_58702863_XS.jpg

De gemeente Groningen mag de salarissen van ambtenaren in de afvalstoffenheffing opnemen. Dit heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in hoger beroep geoordeeld.

AVR stapt naar rechter om afvalverwerking Bar-gemeenten

Fotolia_164581217_S.jpg

AVR heeft een gang naar de rechter gemaakt vanwege de constructie waarmee de Bar-gemeenten de afvalverwerking willen regelen. Deze is volgens AVR niet rechtmatig. Ook Attero heeft daar vraagtekens bij gezet.