Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 1483 items gevonden.

Sorteren op  

Oproep: 'Start nu met monitoring van rivierafval'

131223460_s.jpg

Stichting De Noordzee, de Plastic Soup Foundation en IVN roepen de overheid op het afval op rivieroevers te monitoren.

Onderzoek naar verlies microplastics containers MSC Zoe

109502803_s.jpg

Wat zouden de miljoenen plastic bolletjes die zijn achtergebleven na het overboord slaan van de 342 containers voor het ecosysteem van de Waddenzee kunnen betekenen? In opdracht van Rijkswaterstaat is een onderzoek gestart om dit uit te zoeken.

Meer onderzoek nodig naar herbruikbare verpakkingen

Fotolia_93377135_S.jpg

Er zijn mogelijkheden voor het vergroten van het gebruik van herbruikbare verpakkingen voor consumenten, maar er is meer kennis hierover nodig.

Richtlijnen voor oprapen zwerfafval geüpdatet

Gooi-beschermingsmiddelen-na-gebruik-gelijk-in-de-afvalbak.jpg

NederlandSchoon heeft samen met het RIVM de richtlijnen voor het oprapen van zwerfafval weer aangepast.

Afval- en rioolsector pleiten voor campagne mondkapjes

142048666_m.jpg

Om te voorkomen dat mondkapjes en andere beschermingsmiddelen recyclebare stromen of het riool vervuilen, zou er een publiekscampagne moeten komen.

Waterschap ruimt 600 kton drijfafval op

Fotolia_200491985_S.jpg

Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft de afgelopen weken 600 kton drijfafval opgeruimd, dat langs de dijken lag.

Wereldwijd overzicht van plasticopname in zeedieren

cod-4390267_1280.jpg

In een overzichtsstudie van 1997 werden er 276 soorten zeedieren met verstrikking of plastic in hun maag vermeld, in een studie uit 2015 waren het 558 soorten en nu zijn er 914 soorten gedocumenteerd.

Bijna 2 miljoen plasticdeeltjes op 1 m2 oceaanbodem

109502803_s.jpg

Bodemstromen kunnen ervoor zorgen dat er 'hotspots' op de zeebodem ontstaan waar plastic deeltjes zich ophopen.

Statiegeld op kleine plastic flessen, blikjes mogelijk in 2022

122350996_s.jpg

Het bedrijfsleven krijgt 14 maanden de tijd om een statiegeldsysteem in te voeren waarmee vanaf 1 juli 2021 alle flessen van minder dan drie liter bij 12.000 punten kunnen worden ingenomen. Blikjes moeten ook uit het zwerfafval, zo niet, dan komt er ook statiegeld op.

Partners gezocht voor beter recyclebare verpakkingen

bags-318377_1280.jpg

Het Vlaamse cluster voor chemie en plastics Catalisti zoekt partners die willen bijdragen aan een project dat moet leiden tot beter recyclebare flexibele verpakkingen.

'Meer handschoenen en mondkapjes op straat en in natuur'

Gooi-beschermingsmiddelen-na-gebruik-gelijk-in-de-afvalbak.jpg

Nederland Schoon en de Plastic Soup Foundation zien sinds het uitbreken van het coronavirus steeds meer beschermingsmiddelen als handschoenen en mondkapjes op straat en in de natuur belanden en trekken aan de bel.

Meer flesjes in zwerfafval: uitbreiding statiegeld dichterbij

dreamstime_m_16777622.jpg

Het aantal kleine plastic flessen in het zwerfafval is in 2019 met 7 procent toegenomen ten opzichte van het gemiddelde over de nulmetingsjaren 2016/2017. De invoering van statiegeld op de flesjes lijkt daarmee onvermijdelijk.

Kamer wil snel cijfers over plastic flesjes in zwerfafval

Zwerfafval kleine petfles.jpg

De Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat verzoekt staatssecretaris Van Veldhoven de monitoringsrapportage kleine plastic flesjes in zwerfafval over 2019 nog vóór het schriftelijk overleg Circulaire economie naar de Kamer te sturen.

Coronacrisis maakt aanpak zwerfafvalprobleem complexer

NS selectie 2 BEWERKT (9 van 9).JPG

Vrijwilligers raapten de afgelopen jaren in groepsverband veel zwerfafval op in Nederland. Het is echter maar de vraag wanneer deze werkwijze kan worden voortgezet. “We moeten onze aanpak met vrijwilligers waarschijnlijk aanpassen”, zegt Helene van Zutphen, directeur van Nederland Schoon.

Nieuw onderzoeksprogramma voor beter recyclebare verpakkingen

Fotolia_90379285_S.jpg

Plastic retailverpakkingen moeten beter worden gerecycled en opnieuw ingezet kunnen worden in de verpakkingsindustrie. Dat is het idee achter een nieuw onderzoeksprogramma van Brightlands Materials Center (BMC).

Plastic Soup Surfer neemt voorschot op statiegeldbesluit

Plastic Soup Surfer.JPG

De Plastic Soup Surfer spreekt vast van het einde van een jarenlange strijd voor statiegeld, maar het is nog niet zeker dat dit besluit al aanstaande is.

Zwerfinator stopt voorlopig met zwerfafval rapen

Dirk Groot en Merijn Tinga.jpg

Geheel tegen zijn principes in roept zwerfafvalraper Dirk Groot, ook wel bekend als de Zwerfinator, Nederlanders op om de komende tijd geen zwerfafval op te rapen, maar thuis te blijven.

Alphen onderzoekt eigen plant chemische recycling

plastic-waste-3962409_1280.jpg

De gemeente Alphen aan den Rijn onderzoekt de mogelijkheden van een installatie voor de productie van brandstof uit de reststroom van plasticafval.

Bioplastic sector geschokt over EU-rapport plastic verpakkingen

P5010242.JPG

De aanbevelingen in een recent rapport over de rol van kunststof verpakkingen in de circulaire economie gaan totaal de verkeerde kant op, vinden de producenten van bioplastics en biodegradeerbare verpakkingen.

Wur doet onderzoek naar microplastics in gft

Compost met handschoen.JPG

Het lijkt Wur-onderzoekers een goed idee wanneer de overheid gaat stimuleren, of misschien zelfs verplichten, dat plastic producten die nu veel in de gft terecht komen, gecertificeerd composteerbaar zijn.

1483 Results  │1  2  3  6  11  27  75  │    Volgende