Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 545 items gevonden.

Sorteren op  

Geen bewijs dat larven wasmot plastic biologisch afbreken

Larf van de wasmot.jpg

Onderzoeksinstituut Fraunhofer heeft onderzocht hoe de larven van de wasmot polyethyleen eten en verteren en of ze hiermee kunnen bijdragen aan het wegwerken van het plasticprobleem in de wereld.

Witte rook voor full-scale luierrecycling bij ARN

foto reactor.jpg

ARN gaat de recycling van luiers opschalen. Na de uitbreiding kan het afval- en energiebedrijf 15 kton luiers per jaar recyclen.

Cramer: “Voor luierrecycling niet bij gevestigde bedrijven”

baby-9.jpg

Het recyclen van luiers is ingewikkeld. Ex-minister Jacqueline Cramer stuitte op een muur bij de gevestigde bedrijven toen ze naar oplossingen zocht. Ook startups boden geen uitkomst. Dus deed ze het zelf.

Producenten vragen overheid pas op de plaats te maken

118842991_s.jpg

De overheid moet het systeem voor de retourpremie voor koelkasten niet zomaar gaan opleggen, maar eerst een voorstel van de producenten daarvoor afwachten.

Gemeente Bronckhorst verhoogt vastrecht opnieuw

Fotolia_34700076_S.jpg

In haar nieuwe afval- en grondstoffenplan verhoogt de gemeente Bronckhorst het vastrecht voor 2021 met 85 euro om de kosten van de afvalverwerking te dekken. Het huidige servicepakket blijft vrijwel gelijk.

'Rol chemisch recyclen bij transitie naar circulaire economie'

Fotolia_198900531_S.jpg

De chemische industrie en een Duitse denktank zien een belangrijke rol voor chemisch recyclen in de transitie van Europa naar een circulaire economie.

Demonstratielijn voor verwerking slib tot Neutral

euro-1660456_1280.jpg

VSGM, Attero en Conovation ontwikkelen een demonstratielijn voor slibverwerking, om aan te tonen dat de Mid Mix-technologie ook geschikt is voor grote hoeveelheden. De provincie Gelderland financiert een deel van het project.

Export industrieel afval naar China meer dan gehalveerd

export-nederlandse-makel.jpg

De export van Nederlands industrieel afval halveerde in de periode van januari tot en met april 2020 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

ChemRec wil meer aandacht voor chemisch recyclen

plastic-waste-3962409_1280.jpg

Chemische recycling is per definitie circulair en helpt bij de uitfasering van afvalverbranding. Om deze twee redenen moet chemisch recyclen meer worden betrokken in het Europese afval- en recyclingsysteem.

'Biologisch afbreekbaar plastic bemoeilijkt recycling gft'

Fotolia_93712755_S.jpg

Een juiste behandeling van voedselresten en tuinafval kan bijdragen aan de doelstellingen voor de Europese circulaire economie. Dit vereist wel duidelijke regels voor de etikettering van biologisch afbreekbaar plastic.

GBN-AGR recyclet kunstgras van Haagse sportclubs

artificial-turf-3456849_1280.jpg

GBN-AGR gaat voor de gemeente Den Haag twee kunstgrasvelden van de Haagse voetbalclub SC Remo recyclen. Later volgt de recycling van andere velden in deze gemeente.

Andere financiering nodig voor innovaties in nascheiding

Fotolia_39804024_M.jpg

Om de Vang-doelstellingen te halen, kijken gemeenten onder meer naar het invoeren van het nascheiden van restafval. Voor het financieren van innovaties op dit gebied bestaan meer mogelijkheden dan enkel de afvalstoffenheffing, zeggen Reinier van der Vusse en Michiel Kort van adviesbureau RebelGroup.

Nieuwe tool geeft inzicht in gfe-verwerking

Fotolia_93712755_S.jpg

Gemeenten die zoeken naar een goede verwerking van groente, fruit en etensresten (gfe) krijgen hulp van een nieuwe tool van de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

'Plastic chemisch recyclen niet milieuvriendelijk'

Baal met plastic folies en verpakkingen.JPG

Chemisch recyclen past niet in een circulaire economie. Zelfs met de meest geavanceerde techniek wordt heel weinig afvalplastic daadwerkelijk opnieuw plastic.

Afnemers gezocht voor miljoenen kilo's textiel

DSC_0002.JPG

Dutch Circular Textile Valley (DCTV) roept de bouw-, infra- en GWW-sector op om grote hoeveelheden post-consumer textiel te verwerken in projecten.

"Verwerking corona-afval geen probleem"

DSCN0009.JPG

Door een goede samenwerking tussen afvalbedrijven en het bevoegd gezag lijkt voorkomen dat er tijdens de coronacrisis een tekort aan verwerkingscapaciteit voor corona-afval kon ontstaan. “Doordat er snel is geschakeld, hebben we het afval steeds op een veilige manier kunnen verwerken”, zegt Ron Roffel, operationeel directeur van Zavin.

Nen legt eisen voor circulair textiel vast

clothes-166848_1920.jpg

Met de lancering van de Nederlands Technische Afspraak (NTA) Circulair Textiel legt het Nederlands Normalisatie-instituut Nen afspraken voor circulair textiel vast.

Nagescheiden folies AEB naar verbrandingsoven

Baal met plastic folies en verpakkingen.JPG

Bij AEB stapelt de voorraad nagescheiden plastic folies zich op sinds de vaste recycler van dit materiaal vanwege de coronacrisis de deuren heeft gesloten. Het Amsterdamse bedrijf gaat de voorraad die er nu ligt verbranden.

Afvalprotocol eikenprocessierups vastgesteld

1024px-Thaumetopoea_processionea,_closeup.JPG

Voor de opslag, het transport en de verwerking van afval van eikenprocessierupsen en hun nesten is een nieuw afvalprotocol opgesteld. Het protocol bestaat uit vrijwillige afspraken, maar de naleving wordt sterk aangeraden.

Thermische recycling als dé oplossing voor plasticprobleem

IMG_0788.JPG

Met industriële pyrolyse-installaties wil PyrOil over de hele wereld plasticafval verwerken tot olie. Deze gecombineerde installaties, met 250 kton verwerkingscapaciteit, kosten liefst 110 miljoen euro per stuk. Het weerhoudt ondernemer achter het bedrijf John Kuipers er niet van om groot te denken. “Overal is er plasticafval en overal wil men er vanaf.”

545 Results  │1  2  3  6  11  28  │    Volgende