Categorie: advertorial | Gepubliceerd: 28 december 2020

SNB: van afvalstof naar grondstof

Bij SNB beschermen we, als schakel in de afvalwaterketen, mens en natuur. Dat doen we door zuiveringsslib optimaal te verwerken. We streven samen met onze klanten en ketenpartners naar een volledig circulaire afvalwater- en slibketen.

Slib dat achterblijft na rioolwaterzuivering bevat verontreinigingen, meststoffen en energie. Onze slibverwerkingsinstallatie in Moerdijk verwerkt dit zuiveringsslib op thermische wijze. Zo verwijderen we onder andere medicijnresten, hormonen en ziekteverwekkers uit de keten.

Hergebruik van energie en meststoffen

Zuiveringsslib bevat ook waardevolle elementen, zoals meststoffen en energie. Turbines benutten de warmte die vrijkomt tijdens het verwerkingsproces door stoom om te zetten in elektriciteit. Dit levert zoveel groene stroom op dat we zelf vrijwel geen elektriciteit meer inkopen. Ons zonnepanelenpark draagt verder bij aan deze doelstellingen. Ook werken we aan innovaties om fosfaat terug te winnen voor kunstmestproductie.

Afvalstoffen worden grondstoffen

Maximaal hergebruik van afvalstoffen als grondstoffen staat centraal. Zo zetten we CO2 in voor de productie van wit papier en wordt van ons afval asfalt, betonsteen en glas gemaakt.

Continuïteit in veilige slibverwerking

We bieden als verantwoordelijk partner in de afvalwaterketen continuïteit in de veilige en verantwoorde verwerking van zuiveringsslib. Met een solide en stabiele bedrijfsvoering, samen met onze partners.

Meer weten over N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB)?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website


Vakblad Afval! november 2020 (nummer 7)