Categorie: advertorial | Gepubliceerd: 28 november 2022

Ambitieuze energietransitie en waardevolle materiaalrecycling in afvalindustrie 

Volle kracht vooruit naar een circulaire economie?

De energietoelevering staat onder druk door de torenhoge gasprijzen. Productielijnen en soms zelf volledige bedrijven worden stilgelegd. Hoe garandeert Indaver als afvalbedrijf dat haar verwerkingsinstallaties niet stilvallen? Blijven investeren in high-tech recycling- en verwerkingsinfrastructuur en opslagcapaciteit blijkt het antwoord.

Warmtenet in de ruimere omgeving van de Haven van Antwerpen.

Energie is een kostbaar goed worden. Betaalbare en lokale energie die liefst van al ook ‘groen’ is, is meer en meer een must-have. Afval speelt daarin een fundamentele rol. Door energie en materialen uit afvalstromen terug te winnen en als grondstof te hergebruiken, creëren we waarde uit afval.

Energie uit afval

In de haven van Antwerpen, vlakbij de Nederlandse grens, investeerde Indaver in het stoomnetwerk Ecluse en warmtenet Boortmalt. Hier bouwde Indaver, samen met partners, een industrieel leidingennetwerk Ecluse dat stoom van Indavers waste-to-energy installaties levert aan vijf bedrijven. Deze bedrijven spreken de stoom naar eigen behoefte aan en kunnen zo hun eigen stoomketels uitschakelen. Dit levert een CO2-besparing op van 100 000 ton per jaar. Het Boortmalt-warmtenet verbindt de afvalverwerkingsintallaties van Indaver met 3.000 huishoudens, zeven scholen en meerdere openbare gebouwen. Via dit netwerk, gevoed met restwarmte uit de industrie, krijgen zij in de toekomst hun warmte toegeleverd. Als dat volledig is aangelegd, zal dit warmtenet goed zijn voor een jaarlijkse CO2-besparing van 80.000 ton. Bijzonder aan dit netwerk is dat het een ‘open access’ netwerk wordt, het eerste in zijn soort in België: het zal open staan voor nieuwe leveranciers en afnemers van warmte die in een latere fase wensen toe te treden. Zo stemt de industrie vraag en aanbod van warmte op elkaar af.

Investeringen in het VK

Indaver brengt de circulaire economie ook in praktijk in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. In 2022 startte Indaver met de bouw van een IntegratedWaste Management Facility (IWMF) in Rivenhall, voor de verwerking van 595 kton niet-recyclebaar huishoudelijk en bedrijfsafval tegen eind 2025. De faciliteit heeft een capaciteit van 49,9 MWe, voldoende om te voorzien in de stroombehoefte van ongeveer 60.000 huishoudens. Daarnaast zal Indaver vanaf 2023 met het NESS Energy Project in Aberdeen een Waste-to-Energy-installatie uitbaten die een oplossing zal bieden voor ongeveer 150 kton huishoudelijk afval van enkele gemeenten in het noordoosten van Schotland.

De solventrecycling-site van Indaver in het VK.

Solventrecycling

Indaver verstevigt haar positie in het Verenigd Koninkrijk met de recente overname van BIP Chemical Holdings en BIP Environmental Ltd. De site, gelegen in Middlewich, ten zuiden van Manchester, bestaat uit een solventrecuperatieeenheid met een verwerkingscapaciteit van circa 30 kton en een overslagstation. Verschillende reactoren, kolommen, filtratie-eenheden en stoomketels, gevoed door de calorische waarde van het afval, zorgen voor een geavanceerd distillatieproces van solventen afkomstig uit de chemische en farmaceutische industrie. Op het overslagstation kan 30 kton verpakt gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval worden opgeslagen.

Meer opslagcapaciteit in Terneuzen

Indaver in Terneuzen is gespecialiseerd in het tijdelijk opslaan en ompakken van gevaarlijke stoffen in afwachting van transport naar de eindverwerkingslocatie. Dankzij het Storage+ platform voorziet de site in een goed uitgebouwde voorbehandeling en in veilige, extra opslagcapaciteit. Dit najaar zijn drie nieuwe acceptatietanks en vier quality tanks beschikbaar om vloeibaar industrieel afval te ontvangen. Nieuwe buffertanks maken het plaatje compleet, om de veilige acceptatie en verdere eindverwerking van gevaarlijk afval te blijven garanderen. 

Meer weten over Indaver nv?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website


Vakblad Afval! oktober 2022 (nummer 6)