Categorie: Advertorial | Gepubliceerd: 14 november 2023

FlexContainer Groep nu dé totaalpartner in afvalbranche

FlexCollect, FlexCoRent, FlexCoTech en FlexCoTrade maken vanaf 1 januari 2023 onderdeel uit van FlexContainer Groep, dat daarmee is verworden tot dé totaalpartner in de afvalbranche voor overheden en bedrijven. Door deze verandering kan zowel de service als de dienstverlening van het bedrijf naar een nog hoger niveau worden getild.

De FlexContainer Groep blijft investeren om materiaal en diensten voortdurend te verbeteren.

De aanhoudende toename van werkzaamheden bij zowel FlexCollect, FlexCoRent (het voormalige ConTrade), FlexCoTech als FlexCoTrade, maakte dat deze samenvoeging een logische volgende stap was in de bedrijfsvoering. Met als bijkomend voordeel daarvan, dat het doorvoeren van één naam
de herkenbaarheid voor de buitenwacht nog meer vergroot.

Eigen transport en chauffeurs

Door de brede expertise en ruime ervaring binnen de afvalbranche kan FlexContainer Groep nagenoeg elke uitdaging aan. Afvalinzameling in opdracht, verhuur van bovengrondse containers, revisie van gebruikte afvalcontainers, maar ook correctief en preventief onderhoud, het uitvoeren van keuringen en het geven van advies; het behoort allemaal tot de mogelijkheden. Met eigen transport én eigen chauffeurs wordt er altijd adequaat geanticipeerd op iedere situatie; voorzien of onvoorzien.

FlexContainer Groep biedt voor ieder inzamelvraagstuk binnen de afvalbranche een passende oplossing. En alle klanten kunnen voor afvalvraagstukken terecht op één adres en bij één aanspreekpunt. Wel zo makkelijk.

Op duurzame wijze helpen

FlexContainer Groep is ontstaan vanuit een missie om op een duurzame wijze hulp te bieden aan elke gemeente, organisatie en ieder bedrijf dat door een tekort aan capaciteit of goed (opgeleid) personeel ondersteuning nodig heeft op het gebied van afvalinzameling. Om die reden houdt het bedrijf in haar bedrijfsvoering rekening met de effecten op de eigen werknemers, het milieu en de maatschappij. Op die manier is het bedrijf nu al jaren een duurzame partner voor al haar klanten. En de opgedane
ervaring in de branche zorgt ervoor dat FlexContainer Groep als geen ander weet hoe belangrijk het is om snel te kunnen schakelen na een hulpvraag.

Deze grote mate van flexibiliteit is een kernwaarde die dagelijks wordt nagestreefd door alle medewerkers en is daarmee een belangrijke pijler onder zowel de merknaam als betrouwbaarheid.
FlexContainer Groep biedt klanten vrijwel altijd een antwoord waar ze echt wat aan hebben en waar ze direct mee verder kunnen. De groep begrijpt dat klanten ontzorgd willen worden.

Door de brede expertise en ruime ervaring binnen de afvalbranche kan FlexContainer Groep nagenoeg elke uitdaging aan.

Overige kernwaarden

Bij FlexContainer Groep staat de klant dus altijd op de eerste plaats. De groep ziet in dat elk bedrijf en iedere overheidsinstelling unieke behoeften heeft en luistert dan ook aandachtig om oplossingen te bieden die aan de verwachtingen voldoen. FlexContainer Groep streeft daarbij voortdurend naar
de hoogste kwaliteitsnormen in al haar diensten. En in een snel veranderende wereld is innovatie voor het bedrijf ook essentieel. Ze blijft daarom investeren om materiaal en diensten voortdurend te verbeteren. De klanten moeten nu eenmaal altijd op ons kunnen vertrouwen en dus wordt er alles aan gedaan om de goede reputatie overeind te houden.

Kwaliteit en certificeringen

Al het materiaal van de FlexContainer Groep wordt regelmatig gekeurd en voorzien van een keurmerk, waarmee de kwaliteit en betrouwbaarheid is gewaarborgd. Het bedrijf beschikt over de ISO 9001-certificering en heeft ook het VCA-certificaat in bezit. Inzamelvoertuigen worden alleen verhuurd inclusief eigen personeel. Dat is niet voor niks. Klanten moeten elke keer weer op de FlexContainer Groep kunnen bouwen. Om die reden werkt de groep binnen alle afdelingen met ervaren personeel, mensen die weten wat ze doen. Daar kunnen klanten van op aan. Een modern en schoon wagenpark
is daarbij van groot belang om altijd tegemoet te kunnen komen aan alle wensen. Want door de inzet van alleen eigen voertuigen, kan het bedrijf waarborgen dat de werkzaamheden die ze voor klanten verricht, met de juiste zorg en op de meest duurzame manier worden uitgevoerd.


Vakblad Afval! oktober 2023 (nummer 6)