Categorie: advertorial | Gepubliceerd: 14 augustus 2017

Samen de omslag maken naar een circulaire economie

90 procent glasrecycling; kans voor gemeenten

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu is duidelijk: alle Nederlandse gemeenten zijn uitgedaagd om in 2020 75 procent van de ingezamelde verpakkingsmaterialen te recyclen. Het gaat om glas, papier, karton, hout, metalen en kunststof. Voor verpakkingsglas ligt de doelstelling nog hoger: daarvan dient al in 2018 tenminste 90 procent gerecycled te worden.

HR_NedvangBeeldbank_9688.jpgIn Nederland worden hoge recyclingpercentages gerealiseerd, maar voor glas zijn we er nog niet.

Sinds 2006 zijn producenten en bedrijven die verpakte producten op de markt brengen zijn wettelijk verplicht om bij te dragen aan recycling van het verpakkingsmateriaal. Het Afvalfonds Verpakkingen treedt op namens het verpakkende bedrijfsleven en int onder andere de bijdragen voor deze verplichting en samen met Nedvang zorgt zij dat de kosten voor de inzameling en recycling van het verpakkingsmateriaal vergoed worden aan de gemeenten.

In Nederland worden hoge recyclingpercentages gerealiseerd. De verpakkingsketens leveren daarmee een grote en actieve bijdrage aan het volledig circulair maken van de Nederlandse economie, die daarbij tot de Europese koplopers
behoort.

Activeren glas in het Vang-programma

Het programma Vang - Huishoudelijk afval is ontwikkeld om gemeenten te helpen om de nodige stappen te zetten naar een circulaire economie. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inzameling van het huishoudelijk afval en verpakkingsmaterialen. Daarmee zijn ze ook een belangrijke partij bij het behalen van de doelstellingen 75 procent afvalscheiding en 100 kilo restafval per huishouden in 2020. Een gemeente heeft hierop invloed door beleidskeuzes te maken in de manier van inzamelen of voorlichting van de inwoners.

IMG_0584.jpgGlas is mits goed ingezameld, oneindig te recyclen.

Glaskilo’s zijn daarbij makkelijke Vang-kilo’s. Een rekenvoorbeeld: in 2014 is er in Nederland 526 kton verpakkingsglas op de markt gebracht. Hiervan is in 2014 81 procent (428 kton) gerecycled. Dit betekent dat 19 procent (98 kton) van het Nederlands verpakkingsglas een andere weg dan naar de glasrecycling bewandelt. Wie het Vang-programma bekijkt, ziet dat glas niet echt als speerpunt is opgenomen. Toch is het buitengewoon effectief om vooral glas steviger in de Vang-doelstellingen te betrekken. Bij nagenoeg alle gemeenten ligt het grootste gedeelte van de infrastructuur er al. Met het verder finetunen van deze infrastructuur zal een gemeente de inzameling zien toenemen. Bijvoorbeeld door de leegfrequentie of het onderhoud van de glasbak aan te passen.

De stakeholders in de verpakkingsglasketen, waaronder consumenten, (afval-)bedrijven, en in het bijzonder de gemeenten, spelen een cruciale rol bij het behalen van de glasdoelstelling van 90 procent en de uitdagingen van Vang; glaskilo’s, dat zijn makkelijke Vang-kilo’s.

Meer weten over Nedvang?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website


Vakblad Afval! juni 2017 (nummer 4)