Categorie: advertorial | Gepubliceerd: 10 april 2019

Circulariteit is traditie bij Paro

Specialist in de verwerking van bouw-gerelateerde afvalstoffen Paro breidt dit jaar flink uit. De locatie in Amsterdam verdubbelt dit jaar in omvang en er wordt een zeewaardige kade gebouwd voor toegang tot de mondiale afval- en grondstoffenmarkt. Ook laat het bedrijf een tweede sorteerinstallatie bouwen.

Een 3D-visualisatie van de nieuwe nascheidingsinstallatie van Paro.

“Er gloort een mooie toekomst”, zegt Paro-eigenaar Gerard Putman. “We groeien hard door, geheel in lijn met onze circulaire traditie. Dit jaar verdubbelen we onze locatie in Amsterdam. De komende jaren ontwikkelen we deze locatie verder naar hét centrale cluster in de Metropoolregio Amsterdam voor opslag en hoogwaardige recycling. Naast de al bestaande opwerking van bouw- en sloopafval, zetten we in op zowel verbreding als verdieping van onze portofolio. Verdere verduurzaming van beton en de productie van alternatieve brandstoffen uit restafval zijn daarvan enkele voorbeelden. Daarvoor hebben we een omvangrijk investeringsprogramma opgezet, dat voor 2019 onder meer voorziet in de bouw van een tweede scheidingsinstallatie, een zeehavenkade en de aanleg van ruim 7 hectare extra haventerrein. Ruimte, capaciteit en het omarmen van nieuwe methoden en technieken zijn in onze visie kernvoorwaarden voor hoogwaardige recycling.”

De nascheidingsinstallatie in aanbouw.

Nascheidingsinstallatie

Hoewel de gangbare verwerking van sorteerresidu en droge bedrijfsafvalstromen nog altijd verbranden is, bevatten deze stromen in potentie nog veel herbruikbare grondstoffen. Daarnaast ligt de stookwaarde van sorteerresidu (veel) hoger dan waar verbrandingsovens op zijn ontworpen.  Genoeg aanleiding dus om hiermee aan de slag te gaan. Echter, het efficiënt terugwinnen van deze grondstoffen is technisch en economisch niet eenvoudig. Paro heeft daarom samen met haar vaste toeleveranciers Busschers en Tomra inmiddels een na-scheidingsinstallatie ontwikkeld, waarmee het technisch mogelijk is om op industriële schaal monostromen uit te sorteren, die vervolgens als grondstoffen kunnen worden hergebruikt. Daarmee draagt Paro in de eerste plaats bij aan het langer in de keten houden van waardevolle grondstoffen. Een neveneffect is bovendien dat de stookwaarde na deze scheiding aanzienlijk lager ligt, met als resultaat beter thermisch te verwerken restafval. Paro kiest bewust voor nascheiding van droge gemengde afvalstoffen. Dit leidt namelijk tot kwalitatief betere monostromen, hetgeen een hoogwaardiger hergebruik bevordert.

Luchtfoto van het terrein waar Paro flink gaat uitbreiden.

Het hart van de nieuwe nascheidingsinstallatie bestaat uit negen optische scheiders, waarvan enkelen zijn uitgerust met laserdetectie. Om deze machines optimaal hun werk te laten doen, wordt het afval via een voorsorteertrommel naar ballistische scheiders geleid. Voor de noodzakelijke splitsing in een lichte (2D) en een zware (3D) fractie. Magneten en Eddy Current scheiders maken tenslotte het geheel af, door de aanwezige metalen te sorteren. Om de gewenste doorzet van 1 miljoen kubieke meter per jaar te realiseren, is de lijn dubbel uitgevoerd. De installatie is thans in aanbouw en zal naar verwachting eind februari in gebruik worden genomen.

Paro en de GMP Groep

Paro is gespecialiseerd in de verwerking van bouw-gerelateerde afvalstoffen. Met kennis van zaken en met behulp van moderne technieken, verwerkt het bedrijf op industriële schaal afval tot allerlei soorten herbruikbare grond- en bouwstoffen. Paro is onderdeel van GMP Groep met vestigingen in Amsterdam en Arnhem. De activiteiten van de groep zijn gericht op de bebouwde omgeving. Naast de activiteiten van Paro, werken de adviseurs en ingenieurs van GMP aan allerlei initiatieven op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling. Het zogenaamde ‘tekenen, rekenen, onderzoeken en juridisch mogelijk maken’.  Nadat de haalbaarheid is onderzocht en vormgegeven, wordt de uitvoeringsfase actueel. GMP adviseert opdrachtgevers bij de voorbereiding op deze uitvoeringsfase. Onder meer op het gebied van contractvorming, aanbesteding en selectie van uitvoerders. Daarnaast begeleidt GMP bij de uitvoering en houdt zij namens opdrachtgevers toezicht.

Zeehavenkade en terreinuitbreiding

Om in de metropoolregio van Amsterdam dé recycling hub te kunnen worden, is voldoende ruimte en ontsluiting over water via het Noordzeekanaal onontbeerlijk. Paro sorteert hierop voor door dit jaar een zeewaardige kade in gebruik te nemen en ruim 7 hectare terrein aan de huidige locatie toe te voegen waardoor de totale omvang van de locatie straks 13,5 hectare bedraagt. “Hiermee is de basis gelegd voor de toekomst van Paro in Amsterdam”, zegt Putman. “De kade is onze toegang tot de mondiale afval- en grondstoffenmarkt, terwijl de locatie – na uitbreiding – voldoende mogelijkheden biedt voor lokale opslag, opwerking en afzet van de stromen uit de metropoolregio. Het beste van twee werelden zo gezegd”.

Meer weten over PARO?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website


Vakblad Afval! februari 2019 (nummer 1)


Auteur: