Categorie: advertorial | Gepubliceerd: 13 juli 2020

Indaver blijft zoeken naar oplossingen

De coronacrisis stelt elk bedrijf voor een uitdaging. Als afvalbedrijf valt Indaver onder de categorie 'cruciale sector'. Dat betekent dat ze de bedrijfsactiviteiten en de verwerking van een aantal kritische afvalstromen zoveel mogelijk dient te waarborgen. Het kunnen inzetten van eigen verwerkingsinstallaties blijkt een belangrijk voordeel te zijn in een markt die onder druk staat.

Met eigen gespecialiseerde installaties in Antwerpen biedt Indaver een meerwaarde aan de Nederlandse industrie.

Vóór de coronacrisis ervaarde de industrie dat de verwerkingscapaciteit voor afval en in het bijzonder gevaarlijk, complex afval onder druk stond door de economische hoogconjunctuur. Tijdens de crisis schakelden heel wat gespecialiseerde sectoren zoals de cementindustrie en blendingsplatformen noodgedwongen hun acceptatie en productie terug of werden zelfs helemaal stilgelegd. Op dat moment kon Indaver met haar eigen verwerkingsinstallaties toch een veilige oplossing bieden aan haar klanten. Waar ze zelf geen uitkomst kon bieden, werd een oplossing gezocht buitenshuis.

Rerouting en buffercapaciteit

Daarvoor schakelde Indaver haar Europese netwerk van partners in. Continuïteit waarborgen is immers een van de prioriteiten. Voor elke afvalstroom die niet naar het reguliere verwerkingscentrum kon, werd toch een duurzame oplossing gevonden bij gespecialiseerde partners. Deze rerouting, werd steeds in alle openheid met de klant besproken. Ook buffermogelijkheden blijken cruciaal bij calamiteitsituaties. Een deel van het chemisch en farmaceutisch afval afkomstig van de Nederlandse industrie komt bij Indavers waste transfer station in Terneuzen terecht. Daar bulken ze het afval op en pakken het om voor transport naar de finale eindverwerkingscentra. Door de opbulking kan elke vracht naar het buitenland maximaal benut worden. Dankzij het overslagstation kan Indaver de ompakking efficiënt afstemmen op de aanvaardingsvoorwaarden van andere verwerkingscentra.

Indaver vervult een maatschappelijke rol en verwerkt corona-afval uit de Vlaamse zorgsector.

Corona-afval

Door de coronacrisis komt er heel wat extra ziekenhuisafval vrij in de Nederlandse zorgsector dat potentieel besmet is met het coronavirus. Dat afval wordt veilig verwerkt door afvalbedrijf Zavin in haar gespecialiseerde hogetemperatuursinstallaties. In België verwerkt Indaver het risicohoudend medisch afval uit Vlaanderen en zet het om in energie. Op die manier vervullen afvalbedrijven een belangrijke maatschappelijke rol. Ze sluiten de keten, zetten in op het hergebruik van afval en dragen bij aan de circulaire economie.

Meer weten over Indaver Nederland B.V.?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website


Vakblad Afval! mei 2020 (nummer 3)