Categorie: advertorial | Gepubliceerd: 08 oktober 2020

Indaver investeert fors in oplossingen voor grootindustrie

Indaver heeft zo'n 300 miljoen euro geïnvesteerd in de uitbouw van enkele van haar strategische locaties, waaronder Antwerpen en Terneuzen. Dit zijn twee belangrijke draaischrijven voor de verwerking van afval van de Nederlandse en Belgische grootindustrie. Daarnaast werkt het bedrijf samen met de afvalbranche en de overheid aan een veilig landelijk beleidskader én concrete oplossing voor zeer zorgwekkende stoffen.

Indaver helpt de grootindustrie afval veilig te verwerken.
Foto: Indaver

Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS), zoals PFAS, zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu omdat ze kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren of zich in de voedselketen ophopen. Mensen en ecosystemen kunnen ermee in contact komen via het milieu (lucht, water of bodem), voedsel, de werkplek, of via chemische producten. Als afvalpartner van de chemische en farmaceutische grootindustrie, zoekt ook Indaver mee naar praktijkgerichte oplossingen. Daarom overlegt Indaver regelmatig met de afvalbranche, overheden en haar klanten om een veilig en duurzaam ZZS-beleid en ‘best practices’- aanpak in Nederland uit te rollen. Risicobeheersing staat hierbij voorop. Op die manier vervult Indaver haar rol als  ‘gatekeeper’. Afvalstoffen met schadelijke stoffen worden thermisch verwerkt om alle contaminanten te vernietigen. Zo vermijdt het afvalbedrijf schade aan mens, milieu en maatschappij.

Het tankenpark van Indaver is uitgebreid.

Oplossingen voor grootindustrie

Ondertussen bindt Europa de strijd aan met verpakkingsafval. In 2018 is het zogenoemde circulaire-economiepakket aangenomen, dat onder meer producenten van plastics opdraagt meer in te zetten op recycling. Verwerkers krijgen dus aanzienlijk meer afval aangeboden. Indaver investeerde daarom op haar Belgische site in Willebroek in een grootschalige nieuwe  recyclinginstallatie voor een ruime waaier aan plastics. Zo maakt Indaver hoogwaardige recycling mogelijk en blijft de materiaalkringloop zuiver. Daarnaast bouwt Indaver haar E-wood installatie in Doel, vlakbij de Nederlandse grens, om B-hout dat niet gerecycled kan worden omwille van de vervuilingsgraad, om te zetten in energie voor nabijgelegen bedrijven.

Om in te spelen op de noden van de Europese en Nederlandse grootindustrie, investeerde Indaver in de uitbreiding van haar tankenpark in Antwerpen en Terneuzen. Nieuwe losplatformen en nieuwe tanks vergroten er de acceptatie- en opslagcapaciteit. Dit najaar start de hot commissioning van IndaChlor, Indavers installatie in het Noord-Franse Duinkerke. Indaver zal er gechloreerd residu van enkele Nederlandse grootindustriële bedrijven verwerken en omzetten in zoutzuur en energie.

Meer weten over Indaver Nederland B.V.?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website


Vakblad Afval! augustus 2020 (nummer 5)


Auteur: