Categorie: advertorial | Gepubliceerd: 06 april 2021

Knowhow, commitment en flexibiliteit op één locatie

In 2020 bestond Clean Mat Trucks 30 jaar. In die tijd is het bedrijf uitgegroeid van een kleine handelaar in afgeschreven gemeentelijke vrachtwagens tot internationaal 'one stop shopping centre' voor specialistische voertuigen en reinigingsvoertuigen.

Het bedrijfsterrein van Clean Mat Trucks in Andelst is flink uitgebreid.
Foto: Clean Mat

Het bedrijf, waar inmiddels meer dan zestig mensen werkzaam zijn, is grofweg in drieën te delen, te weten verkoop, verhuur en het technische bedrijf met een eigen werkplaats, carrosserie-afdeling, spuiterij, stralerij en truckwasstraten. In de afgelopen 30 jaar is continu gestreefd naar verbetering om de grote diversiteit aan klanten nog beter te bedienen. Recentelijk is hiertoe fors geïnvesteerd in een aanzienlijke uitbreiding van het eigen bedrijfsterrein, waardoor er nu een totale terreinoppervlakte is ontstaan van 45.000 vierkante meter.

In de uitbreiding is onder andere een extra wasstraat en een straalcabine gerealiseerd. Alle parts, kolkenzuigers, rioolcombi’s, hogedruk spoelwagens en veegmachines zijn onder dak gebracht in nieuwe loodsen, zodat deze vorstvrij gestald staan. Op het grote buitenterrein staan de voertuigen ruim en in categorieën opgesteld. Klanten wordt zodoende de mogelijkheid geboden in alle rust en ruimte de in totaal achthonderd handelsvoertuigen te bekijken. Op afspraak worden dagelijks demonstraties gegeven door de vakbekwame technici.

Voertuigen op maat

De uitbreiding biedt de mogelijkheid om de logistiek van de interne bedrijfsprocessen te optimaliseren, waardoor de handlingscapaciteit aanzienlijk wordt vergroot. Het merendeel van de klanten van Clean Mat Trucks wil op enigerlei wijze het gekochte voertuig naar eigen wens aangepast hebben. Dit kunnen kleine aanpassingen of toevoegingen zijn, maar ook meer ingrijpende zaken. Alle technische kennis en faciliteiten om dit te realiseren zijn in huis.

Al jaren beschikt Clean Mat Trucks over de grootste verhuurvloot.
Foto: Clean Mat | Wiering Fotografie

Daarnaast kunnen ook exportdocumenten en transport voor de klant worden geregeld. Zodoende heeft de klant één aanspreekpunt voor alle voorkomende zaken. Aangezien Clean Mat Trucks wereldwijd opereert, maakt de herkomst van de klant daarbij niet uit. De klant wordt ontzorgd en ervaart dat er met veel passie en toewijding al het mogelijke wordt ondernomen om zijn verwachtingen te overtreffen. De technische afdelingen van het bedrijf zijn nauw betrokken bij het maken van de afspraken en waarborgen een zorgvuldige uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.

Verhuur

De uitbreiding van het terrein is niet alleen van belang voor het verkoopbedrijf. Ook Clean Mat Truckverhuur profiteert van uitbreiding van het bedrijfsterrein. Een goede verhuurpartner heeft
niet alleen moderne verhuurvoertuigen, maar moet ook beschikken over de organisatie en faciliteiten om dit zo goed mogelijk ten uitvoer te brengen. Aangezien het verhuurbedrijf van Clean Mat in meerdere landen actief is, is een sterke thuisbasis onontbeerlijk. Het bedrijf uit Andelst is hierin uniek in Europa. De verhuurvloot bestaat uit ruim driehonderd voertuigen.

Doordat de huurperiodes variëren van één dag tot meerjarige leaseprojecten, vinden er dagelijks mutaties plaats. Om dit efficiënt en klantgericht te kunnen afhandelen is een strak georganiseerde centrale opzet noodzakelijk. Blijvend investeren in mensen, faciliteiten en automatisering is daarbij één van de pijlers van het succes van de afgelopen jaren. Hierin mogen de investeringen in de verhuurvloot natuurlijk niet achterblijven. De diversiteit van Clean Mats verhuurvloot is de afgelopen jaren toegenomen. Al jaren beschikt zij over de grootste en meest gevarieerde verhuurvloot. Achterladers van 5 tot 24 kuub, zijladers, kraantrechtervoertuigen, drie- en vier-assige container transportwagens (met of zonder laadkraan en weeginstallatie), aanhangwagens, veegmachines, kolkenzuigers en nog meer. Allemaal voorzien van de schoonste Euro 6 motoren.

Alle parts, kolkenzuigers, rioolcombi's, hogedruk spoelwagens en veegmachines zijn onder dak gebracht in nieuwe loodsen met een oppervlakte van 9.000 m2.
Foto: Clean Mat | Wiering Fotografie

Waterstof

Door ontwikkelingen op het gebied van milieu, techniek en logistieke inzamelconcepten vragen de klanten naar voertuigen die op deze ontwikkelingen zijn aangepast. Om daarin van toegevoegde waarde voor haar klanten te kunnen blijven wordt jaarlijks voor miljoenen euro’s in de verhuurvloot geïnvesteerd. In 2020 zijn de eerste elektrische voertuigen opgenomen in de verhuurvloot en vanaf het begin van 2021 zijn de allereerste veegmachines op waterstof aan meerdere grote gemeenten langdurig verhuurd. Daarmee is Clean Mat Truckverhuur het eerste verhuurbedrijf dat voertuigen op waterstof heeft opgenomen in haar vloot.

De ervaringen die hiermee worden opgedaan zullen worden meegenomen in de ontwikkeling van een verhuurvloot met zero emissie trucks ten behoeve van afvalinzamelbedrijven. De transitieperiode van fossiele voertuigen naar emissievrij is weliswaar nog maar net begonnen, maar het proces is onomkeerbaar. In de toekomst zal ook de verhuurvloot van Clean Mat meer en meer bestaan uit emissievrije voertuigen. Zo blijft Clean Mat Trucks dagelijks in beweging.


Vakblad Afval! februari 2021 (nummer 1)


Auteur: