Categorie: advertorial | Gepubliceerd: 11 oktober 2021

The future is clean: Banzo recycling systems

De toekomst moet 100 procent circulair, dat is zeker. Het is terecht dat er ambitieuze doelstellingen zijn op het gebied van recycling. Maar hoe transformeer je jouw afvalverwerking op een verstandige manier?

Nascheidingsinstallatie bij AVR.

Banzo helpt om de doelstellingen te halen. Met onze installaties kan je als publieke of private  afvalverwerker er zeker van zijn dat je een bijdrage gaat leveren aan de 100 procent circulaire economie.

Wij ontwerpen, installeren, modificeren en onderhouden afvalscheidingsinstallaties. We nemen onze verantwoordelijkheid in het hele proces en voor het resultaat. Samen creëren we een nieuwe realiteit: snel afbouwen van het storten en verbranden van afval en doorpakken met hergebruik. Met deze aanpak onderscheiden we ons in de markt.

De ambitieuze doelen (100 procent circulair) zorgen ervoor dat we op zoek moeten naar een nieuw, toekomstbestendig model. In dit model draait het primair om grondstoffen. De investeringen moeten
zich gaan richten op het scheiden van afvalstromen en het opwerken van grondstoffen. Deze grondstoffen
krijgen waarde. Belangrijk: het is in ieders belang in de keten om te werken aan kwalitatief goede grondstoffen en professionele recycling.

Banzo biedt totaaloplossingen voor sorteren van huishoudelijk-, rest -, p+md-, gft-, onf- en bouw- en sloopafval.


Vakblad Afval! augustus 2021 (nummer 5)


Auteur: