Categorie: advertorial | Gepubliceerd: 18 november 2021

Meer opslagcapaciteit, slimme afvaltracering en ZZS-oplossingen

De chemische en farmaceutische industrie heeft specifieke behoeften op het vlak van afvalbeheer. Afval dient veilig, maar zo vlug mogelijk de productiesite te verlaten om risico's te vermijden. Afval legt steeds een hele weg af die volledig getraceerd moet kunnen worden van bron tot eindverwerking. Voor gevaarlijk, sensitief afval of zeer zorgwekkende stoffen is dat zelfs een prioriteit. Afvalpartner Indaver investeerde in de nodige infrastructuur, tools en kennisdeling om in te spelen op die noden.

Om gevaarlijke stoffen op te slaan, heeft Indaver geïnvesteerd in extra opslagcapaciteit.

Indaver in Terneuzen ontvangt gevaarlijke stoffen, slaat ze tijdelijk op en pakt ze om waar nodig in afwachting van transport naar de eindverwerkingslocatie. Om te kunnen blijven voldoen aan de vraag van de industrie, investeerde Indaver in meer opslagcapaciteit, genaamd Storage+. Het platform voorziet zowel in meer, als in een beter uitgebouwde voorbehandeling en in extra opslagcapaciteit voor afvalstoffen die nadien thermisch verwerkt worden. Vanaf het najaar van 2021 zijn drie nieuwe acceptatietanks en vier quality tanks operationeel en beschikbaar om vloeibaar industrieel afval te ontvangen. Nieuwe buffertanks maken het plaatje compleet om de acceptatie te garanderen.

Trackingsysteem IndaScan 2.0 verzekert de volledige traceerbaarheid van afvalstromen.

Slimme en efficiënte afvaltracering

In samenwerking met enkele industriële klanten ontwikkelde Indaver recent de track & trace, IndaScan 2.0. Het doel van dit trackingsysteem is de volledige traceerbaarheid te verzekeren van zowel gevaarlijke als ongevaarlijke afvalstromen. Het IndaScan-systeem laat namelijk zowel de klant als Indaver toe de volledige flow vanaf het ontstaan van het afval tot de uiteindelijke verwerking te controleren en traceren. Dankzij de IndaScan-rapporten krijgt de klant waardevolle inzichten over zijn voorraadbeheer, waar en hoe afvaltypes en volumes vrijkomen én de nodige veiligheidsinfo. Zo kan Indaver samen met haar klanten gericht inzetten op een veilig en duurzaam afvalbeheer in elke stap van de keten.

 

Met haar hoogtechnologische installaties zorgt Indaver voor een duurzame verwerking van afval.

Veilig beleidskader voor ZZS

Indaver zorgt steeds voor de duurzame verwerking van afvalstoffen die in de maatschappij vrijkomen.
In sommige afvalstromen kunnen zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zitten die gevaarlijk zijn voor mens
en milieu. Als afvalpartner van de grootindustrie, zoekt ook Indaver mee naar praktijkgerichte oplossingen. Samenwerken is daarbij de beste oplossing. Daarom overlegt Indaver in Nederland regelmatig met de afvalbranche, overheden en haar klanten om een veilig en duurzaam ZZS-beleid en de beste aanpak uit te rollen. Risicobeheersing staat hierbij voorop. Dankzij haar hoogtechnologische
installaties vervult Indaver haar rol als ‘gatekeeper’ binnen de circulaire economie zodat deze schadelijke stoffen hun weg niet vinden naar de voedsel- of materiaalketen.

Meer weten over Indaver nv?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website


Vakblad Afval! oktober 2021 (nummer 6)


Auteur: