Categorie: congres | Gepubliceerd: 16 november 2016

Vaarwel Afvalcongres, leve het Grondstoffencongres

Menig afvalbedrijf maakt de omslag naar grondstoffenbedrijf, want 'afval bestaat niet'. Vandaar dat het Gemeentelijk Afvalcongres voortaan het Gemeentelijk Grondstoffencongres heet.

De eerste editie van dit 'nieuwe' Grondstoffencongres, georganiseerd door de VNG en NVRD, vindt plaats op 30 maart 2017 in Utrecht. Daarbij komen thema's aan de orde als het Rijksbrede programma circulaire economie, het afval- en grondstoffenbeleid na de verkiezingen op 15 maart, ontwikkelingen in het verpakkingendossier, de aanpak van bijplaatsingen en het belang van communicatie.

Gerelateerde artikelen