Categorie: publicaties | Gepubliceerd: 17 november 2016

EC publiceert rapport met handvatten voor beter afvalbeheer

De implementatie van Europese richtlijnen met betrekking op afval verloopt niet in alle EU-lidstaten even voorspoedig. Een lidstaat als Ierland boekt echter wel degelijk progressie.

Terwijl er in Europa in het kader van het nieuwe circulaire-economiepakket volop wordt gediscussieerd over ambitieuzere afvaldoelstellingen, zijn er ook nog steeds lidstaten die alle moeite hebben om opvolging te geven aan de huidige Kaderrichtlijn afvalstoffen (Kra) en de richtlijn voor het storten van afval. Om deze lidstaten te helpen, presenteert de Europese Commissie in een nieuw rapport acht roadmaps over wat de lidstaten Ierland, Malta, Cyprus, Portugal, Spanje, Slovenië, Hongarije en Kroatië kunnen doen om hun afvalmanagement te verbeteren. De roadmaps werden opgesteld door Eunomia.

Eunomia onderzocht voor ieder van de acht lidstaten hoe het afvalmanagementsysteem eruit ziet, wat de kracht er van is, maar vooral ook waar de zwaktes zitten. De onderzoekers organiseerden daarnaast een serie workshops in de landen om input te krijgen voor de roadmaps van de belangrijkste stakeholders in lidstaten. In een laatste workshop werden de roadmaps besproken en best practices uitgewisseld.

Afvalhiërarchie

Uit de studie blijkt onder andere dat de Europese richtlijnen over het algemeen wel goed vertaald worden naar nationale wetgeving, maar dat daadwerkelijke implementatie van nieuw beleid regelmatig erg lang duurt. Ook laten harde resultaten nog wel eens op zich wachten. Lidstaten voerden bijvoorbeeld gescheiden inzameling van recyclebaar afval in, maar dit vertaalde zich niet overal terug in hogere scheidingspercentages. Hoewel Ierland in 2012 al een recyclingpercentage van 45 procent haalde, bleef een lidstaat als Kroatië in 2013 nog steken op 23 procent. Ook de implementatie van de afvalhiërarchie bleef in verschillende lidstaten achter.

Stortbelasting

Een succesvolle maatregel om te voldoen aan de Europese richtlijnen op het gebied van afval blijkt de invoering van een stortbelasting. Verschillende lidstaten gingen hier de afgelopen jaren mee aan de slag. Onder andere in Ierland sorteerde dit effect uit. De onderzoekers delen verder pluimen uit aan lidstaten voor het sluiten van illegale stortplaatsen, de verbetering van de afvalstatistieken en de vooruitgang die geboekt is op het gebied van afvalpreventie. Ook hierin maakte Ierland de grootste stappen, volgens het rapport.