Categorie: europa | Gepubliceerd: 24 januari 2022

Kabinet wil staatssteun voor sluiten AEC's

De Nederlandse overheid is blij dat de voorgestelde nieuwe EU-wetgeving voor staatssteun meer ruimte biedt voor de circulaire economie, maar vraagt ook om steun voor het sluiten van afvalenergiecentrales.

Voor een transitie naar een circulaire economie is het volgens de Nederlandse regering van belang om afvalverbrandingsinstallaties te sluiten. De regering vraagt de Europese Commissie daarom te overwegen de inzet van staatssteun mogelijk te maken voor de sluiting of transformatie van afvalverbrandingsinstallaties en andere installaties die draaien op fossiele brandstoffen.

Dat blijkt uit de reactie van het Interdepartementaal Staatssteun Overleg, bestaande uit alle Nederlandse ministeries en regionale en lokale overheden, op een ontwerpvoorstel van de Europese Commissie voor de herziening van de Europese regels voor steunmaatregelen. Met de herziening van de zogenoemde General Block Exemption Regulation (GBER) wil de Europese Commissie expliciet meer ruimte geven voor staatssteun aan projecten die de digitale en groene transities in de EU ondersteunen.

Geen tegenhanger

De Nederlandse regering wil ook meer duidelijkheid over de berekening van de voor financiering in aanmerking komende kosten. In principe moet er een niet-milieuvriendelijke tegenhanger van de kosten gepresenteerd worden, om zo de winst van de milieuvriendelijke investeringen duidelijk te maken. Het kabinet maakt duidelijk dat dit scenario echter niet altijd opgaat. Voor recycling is verbranding in een afvalenergiecentrale (AEC) bijvoorbeeld vaak de tegenhanger, maar omdat veel nieuwe recyclinginstallaties een veel lagere capaciteit hebben dan AEC's gaat deze vergelijking mank. 

Meer steun

Nederland verwelkomt de plannen voor de herziening van de GBER en de verruimde scope van de wetgeving, waarmee de transitie naar een circulaire economie verder ondersteund kan worden. De regering wil wel meer financiering kunnen bieden dan nu mogelijk is. In het voorstel staat dat de staat maximaal 40 procent van de kosten mag financieren. Uit een Nederlandse haalbaarheiddstudie blijkt echter dat in bijna alle sectoren binnen de circulaire economie het gemiddelde 'financieringsgat' 50 procent is. De Nederlandse regering vindt een maximale financiering van 50 procent daarom meer passend en vraagt de Europese Commissie uit te leggen waarom voor een maximum van 40 procent gekozen is.

Gemiste kans

Verder wil Nederland ook de mogelijkheid om de vervanging van fossiele grondstoffen door biobased grondstoffen te ondersteunen. Dit is volgens de overheid een belangrijk onderdeel van de circulaire economie en het is een "gemiste kans" dat dit in het voorstel niet genoemd wordt. 

Tot slot wil Nederland meer duidelijkheid over de mogelijkheden voor staatssteun aan verschillende activiteiten, zoals het hergebruik van bouwmaterialen en leasing.