Categorie: Bedrijven | Gepubliceerd: 28 april 2004

Fryslân Miljeu gaat onkruid bestrijden met heet water

Fryslân Miljeu gaat als eerste in Friesland onkruid bestrijden met een geavanceerde heetwatermethode.

De speciaal hiervoor ontwikkelde machine genaamd “Wave” verwarmt het water tot 98 °C en bepaalt door middel van een optische sensor de plaatsen waar onkruid groeit en bestrijdt dit vervolgens selectief met heet water, zonder enige toevoeging van chemische preparaten. Het water wordt als het ware 'geleend' van het oppervlaktewater en weer teruggegeven zonder enige vervuiling. Voor deze milieuvriendelijke en duurzame methode van onkruidbestrijding bestaat binnen en buiten de provincie veel belangstelling. Vanaf begin mei gaat Fryslân Miljeu in Leeuwarden, Opsterland, Groningen en Meppel in samenwerking met Van Abbema Cultuurtechniek de methode toepassen in pilotprojecten.
Technisch was al bewezen dat het concept van onkruidbestrijding met behulp van heet water heel goed werkt, maar de methode was tot voor kort duurder dan andere bestrijdingsmethoden. Inmiddels zijn de kosten per vierkante meter zelfs lager dan die van onkruidbestrijding met behulp van borstelmachines. Bovendien is geen extra veegmachine nodig en wordt beschadiging van het straatoppervlak voorkomen. Andere voordelen van de heetwatermethode zijn dat het milieuvriendelijker is dan onkruidbestrijding met chemische middelen, het alleen daar waar nodig het onkruid aanpakt (select spray methode), en er uiteindelijk voor zorgt dat onkruid wegblijft, aangezien het hete water het onkruid tot en met de wortels aanpakt. Daarom zijn per saldo minder bestrijdingsbeurten nodig dan bij onkruidborstelen om het gewenste niveau qua beeldkwaliteit te behalen.
De machine “Wave” is ontwikkeld in een samenwerkingsverband bestaande uit vier organisaties, te weten DAR, Van de Haar Groep, Irado en Fryslân Miljeu.