Categorie: advertorial | Gepubliceerd: 11 december 2013

Start knowing. Stop Guessing.

Iedere dag worden in de openbare ruimte veel gegevens vergaard, opgeslagen, verwerkt en geïnterpreteerd. De gegevens worden gebruikt om activiteiten en processen op slimme wijze te presenteren in heldere managementinformatie. Hiermee kunnen verrichte werkzaamheden worden beoordeeld en openstaande werkzaamheden makkelijk worden ingepland. Dit alles met het doel de kwaliteit van de openbare ruimte te verhogen.

DMI- Infra en Green Report.jpgOptimale ondersteuning en slimme rapportages voor het beheer van de openbare ruimte met DMi Infa & Green Report.

DMi heeft in samenwerking met gemeenten en reinigingsdiensten ICT-oplossingen ontwikkeld via het SAAS-model (Software as a Service) die direct voor diverse activiteiten kunnen worden ingezet.

Monitoren & schouwen

Monitoring maakt het mogelijk meer te doen met minder door innovatief en creatief te werken. Kostenbesparing en een betere kwaliteit van de openbare ruimte worden bereikt door samen objectgericht te werken binnen één infrastructuur en alle gegevens in één magazijn (lees: database) op te slaan. Gegevens uit veelsoortige bronnen komen samen in DMi Infra & Green om uw werkproces optimaal te ondersteunen met slimme rapportages; transparant en dienstbaar voor uw openbare ruimte!

Kolken reinigen, maaien en vegen

DMI_Kaartje-Proces_WIT_NEDERLANDS.jpgDMI-oplossingen: heldere managementinformatie op basis van de feiten.

Het ledigen van de kolken digitaal in kaart brengen en rapporteren over de onderhoudsstatus. Dat kan met Performance van DMi Infra & Green.  Iedere geledigde kolk wordt op de kaart gezet en de bijbehorende status wordt in een rapportage zichtbaar gemaakt. In één oogopslag is de onderhoudsstatus van de kolken te zien, inclusief type kolk en voorzien van straat en huisnummer. Ook met registratie via de iPad.  

Breng veeg- en maaiwerkzaamheden zowel in een rapportage, als digitaal in kaart. Hoeveel kilometer is er geveegd? Hoeveel hectare hebben we kunnen maaien? Wat zijn gemiddelde veegsnelheden in het centrum of langs doorgaande wegen? Een greep uit de vragen waarop Performance van DMi het antwoord heeft dat u helpt de werkzaamheden efficiënter te begroten en te plannen.

Gladheidbestrijding  

DMI- Winter Report.jpgDMI Winter Report: een compleet en bewezen systeem voor gladheidbestrijding.

Met Winter Report van DMi verzekert u zichzelf van een compleet en bewezen systeem voor gladheidbestrijding. Alle data van uw wintervoertuigen verwerken wij direct tot overzichtelijke en slimme managementinformatie. Niet meer en zeker niet minder! Vanaf het moment dat u besluit de winterse gladheid te bestrijden, tot en met de accordering van de uitgevoerde werkzaamheden, ondersteunt de applicatie u in een aantal logische stappen. Hiermee wordt de controle en verantwoording van de veelal complexe acties teruggebracht tot een werkbaar en overzichtelijk pakket. De applicatie ondersteunt u automatisch op diverse fronten met onder meer verschillen-analyses, het opstellen van rapportages en verantwoording van de inzet, aantal grammen dooimiddel per m² tot totaal per strooier verspreid dooimiddel. Kwaliteitsborging en de meest effectieve en efficiënte inzet staan binnen de DMi applicaties centraal.

Kortom: Meten is weten! Wij helpen u graag met krachtige tools om uw uitvoering naar een hoger plan te brengen.