Categorie: inzameling | Gepubliceerd: 08 juli 2016

Gemeente Zoetermeer start inzamelingsproef pmd

De gemeente Zoetermeer onderzoekt de mogelijkheid voor betere afvalscheiding en lagere inzamelingskosten. De verwachting is dat bij succes alle inwoners van de gemeente een lage afvalstoffenheffing zullen krijgen.

Na de zomervakantie krijgen 550 huishoudens in de gemeente Zoetermeer een minicontainer voor hun pmd-afval. De proef zal plaatsvinden in De Leydens, waar deelnemende huishoudens, naast de pmd-minicontainer de grijze en groene container voor respectievelijk restafval en gft-afval houden. Met het maandelijks ophalen van pmd-afval aan huis zegt de gemeente gehoor te geven aan de wens van de inwoners om het scheiden van afval makkelijker te maken. Overigens spreekt de gemeente Zoetermeer van PBD (plastic, blik en drankenkartons), in plaats van pmd.

Ophaalfrequentie

Uit een eerdere proef in Rokkeveen bleek dat bij het apart ophalen van pmd-afval en goed scheidingsgedrag er weinig restafval overbleef. Daardoor kan de gemeente de ophaalfrequentie van restafval in De Leydens verlagen. Gft wordt nog wel twee keer in de maand opgehaald, om eventuele stankoverlast te voorkomen.

De proef in De Leydens duurt van september 2016 tot januari 2017. Daarna beslist de gemeente of deze methode toepasbaar is in de hele stad.