Categorie: bedrijfsnieuws | Gepubliceerd: 09 juni 2017

Heros viert investeringsprogramma kwaliteitsverbetering bodemas

Gisteren vierde Heros de voltooiing van een investeringsprogramma van 16 miljoen euro waarmee het bedrijf klaar is om bodemassen zo op te werken dat ze niet vrij toegepast kunnen worden.

Op het enorme terrein in Sluiskil, waar Heros bodemassen uit afval energiecentrales (AEC) in vooral Nederland en België opwerkt, is de afgelopen tijd flink gebouwd. Nu de vernieuwingsslag bijna voltooid is, was het tijd voor feest. Met een symposium in de ochtend en een rondleiding in de middag kon het internationale publiek zich verwonderen over de Nederlandse innovaties voor bodemassen. Zelfs uit Singapore was een delegatie overgekomen om de opwerking te bekijken, nadat ze zich al in 2012 op de hoogte hadden gesteld.

Heros Sluiskil 20170608-01.jpegDeel van de non-ferroscheiding bij Heros Sluiskil. Foto: AfvalOnline.

Op het terrein van Heros is een nieuwe Centrale Bodemas Opwerking Installatie (CBOI) geïnstalleerd, de wasstraat is vernieuwd, er is een volledig nieuwe non-ferro fabriek gekomen en de Tank Terminal Sluiskil (TTS) is gerealiseerd. Hiermee wil Heros een eerste kwaliteitsslag doen met het verduurzamen van bodemassen. De nieuwe installaties verbeteren de terugwinning van metalen en verhogen de kwaliteit van de af te zetten mineralen. Daarmee loopt Heros in de pas met de afspraken over bodemassen die gemaakt zijn in de Green Deal. Na opwerking van de bodemassen bij Heros kan de minerale fractie als secundaire bouwstof gebruikt worden als funderings- en ophoogmateriaal in de wegenbouw of als zand- en grindvervanger voor de beton- en asfaltindustrie.

Spiksplinternieuw is de non-ferro scheider. Die heeft al wel gedraaid, maar volledig in gebruik is hij nog niet. De scheider maakt gebruik van een nieuw proces, waarbij kort gezegd de bodemassen uit de CBOI eerst worden vermalen en waar vervolgens de stroom via luchtstromen wordt gescheiden in lichte metalen, zware metalen en een resterende minerale fractie. De eerste proefnemingen leverden al verbluffende resultaten op van een 99 procent zuivere fractie van zware metalen en 86 procent zuivere lichte metaalfractie.

De Tank Terminal Sluiskil, waarin afvalwater wordt gereinigd afkomstig van het wassen van bodemassen, maar ook afvalwater van derden, is een samenwerking van EcoService Europe, ATM Moerdijk en Heros Sluiskil. Deze samenwerking behelst tegelijkertijd een oplossing voor de tanks van de voormalige vergistingsinstallatie.

Heros Sluiskil overzicht 2017.JPG

Meer weten over Heros Sluiskil BV?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website