Categorie: aanbestedingen | Gepubliceerd: 05 december 2017

Nieuwe containers voor Amstelveen

De plaatsing en ombouw van ruim zeshonderd ondergrondse containers en de vulgraadmeetsystemen in de gemeente Amstelveen zijn vergund.

GP Groot gaat de ondergrondse containers van Amstelveen voor restafval, pmd, textiel, glas en ander divers afval voor een bedrag van bijna 3 miljoen euro plaatsen en ombouwen. Het gaat om ruim tweehonderd nieuwe containers en om nog eens 450 om te bouwen exemplaren. Twee andere in de opdracht geïnteresseerde partijen delfden het onderspit.

De nieuwe, omgebouwde en oude containers worden ook voorzien van een vulgraadmeetsysteem. Het gaat om duizend stuks. De opdracht daarvoor, met een waarde van bijna 4 miljoen euro, is in een tweede perceel vergund aan BBF Holding, die drie andere partijen met een offerte wist af te troeven. De gemeente zal in eerste instantie honderd stuks bestellen. De rest volgt als die bestelling naar tevredenheid wordt afgehandeld.

Meer weten over GP Groot inzameling en recycling bv?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website