Categorie: aanbestedingen | Gepubliceerd: 02 februari 2018

ReShare gaat textiel sorteren voor Circulus-Berkel

Leger des Heils ReShare gaat voor Circulus-Berkel een textielsorteercentrum opzetten. Deventer Werktalent zorgt voor de invulling van de banen.

Dat heeft Circulus-Berkel vanochtend bekend gemaakt. De acht gemeenten in het werkgebied van het afvalbedrijf willen hun ingezamelde textiel regionaal laten sorteren, met ruimte voor sociale werkgelegenheid. Circulus-Berkel zocht hiervoor middels een aanbestedingsprocedure twee partners. Legers des Heils ReShare is als winnaar uit de bus gekomen om in Deventer een textielsorteercentrum op te zetten voor herdraagbaar en niet-herdraagbaar textiel. Deventer Werktalent gaat de 25 banen die hiermee gemoeid zijn invullen.

Circulus-Berkel en de gemeenten Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Epe, Lochem en Zutphen wilden meer zicht op de afzet van textiel. Het sorteercentrum moet die transparantie bieden. Zo stelden de gemeenten eisen aan de traceerbaarheid van het textiel. Daarmee willen ze voorkomen dat het textiel verderop in de keten niet maatschappelijk verantwoord wordt verwerkt. In de textielketen is transparantie al jaren een lastig punt. Weinig of geen textielrecycler kan zeggen dat zijn uitgesorteerde textiel uiteindelijk toch niet (deels) wordt verwerkt in sweatshops of met kinderarbeid. Dat willen de gemeenten nu voorkomen. De gemeenten zamelen jaarlijks ruim 2,1 kton textiel in via textielcontainers en de Best-tas.

Procedure

De aanbestedingsprocedure vond plaats in de vorm van een dialoog met diverse marktpartijen die belangstelling hadden voor textielsortering in combinatie met sociale werkgelegenheid. Uit de marktconsultatie bleek dat geen van de marktpartijen 100 procent aandeelhouder wilde worden van het centrum, omdat zij te weinig invloed hebben op de factoren die het verdienmodel beïnvloeden. Daarom is gekozen voor een PPS-constructie, waarbij Circulus-Berkel verantwoordelijk is voor de aanlevering van textiel en de exploitant zorg draagt voor de sortering en afzet. Op 31 januari is de gunning definitief verleend aan Leger des Heils ReShare.

"Met Circulus-Berkel hebben we een partner die dezelfde doelen voorstaat. De manier waarop wij textiel terugbrengen in de grondstofketen, geeft hopelijk veel inspiratie voor iedereen die in deze keten actief is", aldus ReShare. Deventer Werktalent ziet volgens ‘werkmakelaar’ Dianne Kortschot uit naar de samenwerking. "Het is een geweldige kans om gezamenlijk de werkplekken bij ReShare in te vullen. Dat zullen zowel kandidaten uit de sociale werkvoorziening als kandidaten uit de participatiewet zijn."