Categorie: publicaties | Gepubliceerd: 13 april 2018

Waterschappen goed voorbeeld innovatie

Publieke organisaties blijken beter te kunnen innoveren dan private organisaties. Zoals de waterschappen, met hun Energie- en Grondstoffenfabriek.

Dat is de boodschap van een nieuw boek over innoveren in de publieke sector, ‘Van indammen naar laten stromen’, dat gisteren (12 april) werd overhandigd aan Maarten Schurink, secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

De netwerkorganisatie Energie- en Grondstoffenfabriek van de waterschappen is in het boek opgenomen als één van de zestien goede voorbeelden van innoverende overheidsorganisaties. Middels deze organisatie werken de waterschappen aan het herwinnen van waardevolle grondstoffen uit afvalwater, zoals fosfaat, cellulose, alginaat en bioplastic.