Categorie: publicaties | Gepubliceerd: 08 juni 2018

WNF: Middellandse Zee dreigt zee van plastic te worden

Hoewel de Middellandse Zee maar 1 procent van het water op aarde bevat, herbergt de zee volgens een nieuw rapport maar liefst 7 procent van al het zwervende microplastic in de wereld.

Fotolia_125820453_S.jpgAfval in zee is een groeiend probleem.
Foto: aryfahmed - stock.adobe.com

De zee verandert in een zee van plastic, met een recordniveau aan vervuiling door microplastics die zowel al het leven in zee als de menselijke gezondheid bedreigt. Dat is de conclusie van het rapport Out of the plastic trap dat op Wereld Oceanen Dag (8 juni) is gepubliceerd. Hierin luidt het Wereld Natuur Fonds (WNF) de alarmbel over de schadelijke effecten van overmatig gebruik van plastic, slecht afvalbeheer en massatoerisme op één van de populairste vakantiebestemmingen ter wereld.

Grote stukken plastic verwonden, verstikken en doden zeedieren, inclusief beschermde en bedreigde diersoorten, zoals zeeschildpadden en monniksrobben, waarschuwt de natuurorganisatie. Maar het zijn de microplastics - kleinere en meer verraderlijke fragmenten - die inmiddels recordniveaus van 1,25 miljoen fragmenten per vierkante kilometer in de Middellandse Zee hebben bereikt. Dit is bijna vier keer meer dan in de grootste plastic ophoping in het noorden van de Stille Oceaan.

Onderwaterleven

“De plasticvervuiling in de Middellandse Zee veroorzaakt ernstige schade aan de natuur, de economie en de volksgezondheid. Inmiddels vinden we door de gehele voedselketen de opname van microplastics, van kleine soorten zoals mossels tot de grotere soorten zoals de zwaardvis, maar ook zeezoogdieren. Desastreus voor het onderwaterleven, maar ook voor visserij en toerisme, belangrijke inkomstenbronnen voor de bewoners in de regio,” aldus Stephanie Verbeek, Hoofd Oceanen van het Wereld Natuur Fonds.

66.000 vuilniswagens

Jaarlijks belandt een hoeveelheid plastic vergelijkbaar met 66.000 volle vuilniswagens in de Middellandse Zee. Het meeste afval wordt door Turkije en Spanje in zee geloosd, gevolgd door Italië, Egypte en Frankrijk. Zwerfvuil neemt met 40 procent toe door de vele toeristen die de regio bezoeken, zegt het WNF. Deze vervuiling, gecombineerd met de ingesloten ligging van de Middellandse Zee, heeft tot gevolg dat het plastic zich ophoopt.

Maatregelen

Het WNF dringt er bij overheden, bedrijven en particulieren op aan om een ​​aantal acties te ondernemen om de plasticvervuiling te verminderen. Deze omvatten:

  • Een juridisch bindende internationale overeenkomst om de lozing van plastic in de oceaan te stoppen;
  • Nationale doelstellingen om 100 procent hergebruik en recycling van plastic te bereiken tegen 2030;
  • Een nationaal verbod op plastic voorwerpen voor eenmalig gebruik, zoals rietjes en zakjes;
  • Een oproep aan bedrijven om te investeren in innovatieve en duurzamer alternatieven voor plasticgebruik.

“Plasticvervuiling is een wijdverspreid probleem dat niet opgelost kan worden door één continent, één overheid of één industriële sector alleen. Alleen door gezamenlijk te handelen kunnen we onze oceaan, rivieren, steden en levens bevrijden van onnodig plastic. Ook Nederlanders kunnen helpen door stranden op te ruimen en plastic voor eenmalig gebruik te vermijden,” aldus Verbeek.